Bezoeken / Gentse geschiedenis

Stadsarchief Gent

Beluister deze pagina met proReader
De Zwarte Doos

De Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief zal gesloten zijn
op maandag 10 en dinsdag 11 november 2014
van donderdag 25 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015

 

Het Stadsarchief bewaart het archief van de Stad Gent vanaf de middeleeuwen (het oudste stuk dateert van 1178) tot vandaag. Het omvat het Oud Archief, gevormd tijdens het ancien régime (tot 1795), en het Modern Archief, gevormd tijdens de Franse periode (1795-1815), de Hollandse periode (1815-1830) en het koninkrijk België (vanaf 1830). Ook de archieven van de deelgemeenten uit de periode voor de gemeentefusies van 1965 en 1977 zijn grotendeels overgedragen aan het Stadsarchief. Naast het lokale overheidsarchief bewaart het Stadsarchief ook private archieven van personen, families, organisaties of ondernemingen die een sterke band met Gent hebben. Al dit papieren archief neemt in totaal 22 km depotruimte in beslag.

Behalve geschreven archiefdocumenten bewaart het Stadsarchief ook belangrijke fotoarchieven en historische beeldcollecties, bestaande uit foto’s, films, prentbriefkaarten, prenten, geporseleinde kaarten, affiches, tekeningen en schilderijen. Samen gaat het om een half miljoen beeldobjecten met erfgoedwaarde.

Het Stadsarchief stelt zich als doel om de haar toevertrouwde archieven en collecties in optimale omstandigheden te bewaren, te ontsluiten en ter beschikking te stellen voor onderzoek en publicatie.

Het Stadsarchief vormt samen met Stadsarcheologie een dienst van de Stad Gent, die sinds 2005 is gevestigd in De Zwarte Doos (Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge). In de gerestaureerde gebouwen van de vroegere Puntfabriek (het metaalbedrijf Arbed) worden nu zowel de geschreven bronnen als de iconografische en materiële bronnen van de geschiedenis van Gent bewaard. De Zwarte Doos beschikt ook over een uitgebreide historische en archeologische bibliotheek, die haar rol ondersteunt van historisch kenniscentrum van de Stad Gent.

In de leeszaal van De Zwarte Doos kunnen stukken uit de archieven, collecties en bibliotheken worden geraadpleegd, ofwel in origineel (als de bewaringstoestand dit toelaat) ofwel in kopie (microfilm, digitale foto of scan). Toegangen tot bepaalde archieven en collecties (onder de vorm van archiefoverzichten, inventarissen, catalogi, regesten) zijn digitaal beschikbaar op deze website. Het digitale archiefbeheerssysteem Dulle Griet is voorlopig enkel in de leeszaal te raadplegen. Hetzelfde geldt voor heel wat papieren toegangen.

Privaatrechtelijke archieven die in het Stadsarchief Gent berusten, worden kenbaar gemaakt via de website www.archiefbank.be.

De catalogus van de bibliotheek van het Stadsarchief is opgenomen in Cageweb (www.cageweb.be), de online catalogus van de Gentse wetenschappelijke bibliotheken (buiten de UGent).

Sommige beeldcollecties van het Stadsarchief zijn al gedigitaliseerd en online toegankelijk via de Beeldbank Gent (beeldbank.gent.be). Het gaat om de collecties foto’s en prentbriefkaarten van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (SCMS) en een collectie prentbriefkaarten van de Gentse deelgemeenten. Deze vernieuwde beeldbank van de Stad Gent bevat behalve historisch beeldmateriaal uit het Stadsarchief ook recent fotomateriaal van de stadsfotograaf. De historische beeldcollecties worden binnenkort aangevuld met oude bouwtekeningen van gebouwen in Gent (1580-1795), geporseleinde reclame- en visitekaarten en portretfoto’s uit het archief van de Gentse opera.

De leeszaal van De Zwarte Doos is tijdens de week open van maandag tot donderdag (op vrijdag gesloten).

Openingsuren:

  • Maandag: van 8.30 uur tot 18.00 uur
  • Dinsdag: van 8.30 uur tot 16.30 uur
  • Woensdag: van 8.30 uur tot 16.30 uur
  • Donderdag: van 8.30 uur tot 16.30 uur
  • Vrijdag: GESLOTEN

In de leeszaal is gratis WiFi ter beschikking.

Belangrijk bericht voor de bezoekers aan het Stadsarchief

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer:

  • Bus 3 (van Mariakerke via Gent Centrum naar Dampoort), halte Tweekapellenstraat, te voet verder via Kerkstraat naar Dulle-Grietlaan.
  • Tram 21/22 (van Sint-Pietersstation via Ledeberg naar Melle), halte August Van Lokerenstraat aan de Brusselsesteenweg, te voet verder via Louis Van Houttestraat en Kerkstraat naar Dulle-Grietlaan.
  • Trein: station Gentbrugge, te voet verder via Leo Tertzweillaan naar Dulle-Grietlaan.

Met de auto: gratis parkeren in de parkeergarage tegenover De Zwarte Doos.

Evenementen- kalender

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be