Stad Gent > Bestuur > Stadsdiensten > Ombudsdienst

Bestuur / Stadsdiensten

Dienst Ombudsvrouw

Beluister deze pagina met proReader

De Mammelokker aan de voet van het belfort

De Stad Gent heeft een ombudsvrouw, mevrouw Rita Passemiers.

Zij is een vertrouwenspersoon waar u terecht kan als u vindt dat uw klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld.

Kortom, als u vindt dat u niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat u het niet eens bent met de oplossing van de klacht. De ombudsvrouw zal dan de zaak herbekijken in alle onafhankelijkheid.

Die onafhankelijkheid is gewaarborgd in een gemeentelijk reglement. Ook al is de ombudsvrouw verbonden aan de stad, ze heeft dus de garantie dat niemand zal tussenkomen om haar te be´nvloeden bij de behandeling van uw klacht.

De behandeling van uw klacht zal bovendien discreet gebeuren en als u het wenst zal ook uw naam niet worden meegedeeld aan de betrokken dienst.

Het team zal uw klacht vooral proberen op te lossen door te bemiddelen. Het zal ook naar de oorzaken van de klacht zoeken en aanbevelingen doen aan de gemeenteraad om klachten in de toekomst te vermijden.

Het spreekt vanzelf dat de ombudsvrouw u ook zal wegwijs maken als u in de administratieve molen bent verdwaald en u echt niet goed meer weet waar u nu precies terecht kunt.

De link naar het klachtenformulier vindt u hier.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Ombudsvrouw
Mammelokker
Botermarkt 17
9000 Gent
Tel.: 09 266 55 00
Fax: 09 266 55 19
E-mail: ombudsvrouw@gent.be
Openingsuren:

van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur.


Vanaf donderdag 13 maart kunnen kinderen en jongeren, ouders, praktijkwerkers of professionals, elke 2de donderdag van de maand, van 16 tot 18 uur,  terecht op het kantoor van de Gentse Ombudsvrouw met signalen en klachten over onrecht tegenover kinderen en jongeren. Een medewerker van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is daar om te luisteren en op zoek te gaan naar een oplossing. Gratis en zonder afspraak.
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Mevrouw Rita Passemiers, ombudsvrouw.    Zitdagen andere Ombudsdiensten    Hoe? U maakt telefonisch een afspraak met het ombudsteam van de Stad Gent (09 266 55 00)    Wanneer? Federale Ombudsman Elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 11.30 uur    Ombudsman voor de Pensioenen Elke laatste vrijdag van de maand van 14 tot 17 uur(behalve in december)    Waar? Dienst Ombudsvrouw, Botermarkt 17, 9000 Gent
Terug naar de bovenkant

Nuttige adressen

Adobe reader

Adobe reader

U kan deze toepassing hier gratis downloaden.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be