Stad Gent > Bestuur > Stadsbestuur > Gemeenteraad > Bulletin vragen en antwoorden > Omgevingsheraanleg complex Wielewaal – Brugse Poort
BestuurStadsbestuurGemeenteraadWat doet de gemeenteraad?Samenstellingsp.aGroenOpen VldN-VACD&VVlaams BelangFractie-secretariatenVergaderingen gemeenteraadVergaderingen commissiesVragen en antwoordenCollege van burgemeester en schepenenBestuursakkoordMeerjarenplan/BudgetInspraakOverheidsopdrachtenStadsdienstenGentinfoDienst a-zMobiel DienstencentrumOrganogramOmbudsdienstWerkwijzeWelke klachten welWelke klachten nietKlachtenformulierZitdagen andere ombudsluiAndere ombuds- en infodienstenJaarverslagenBekendmakingReglementen en verordeningenBestuurBevolkingBouwen en wonenBrandpreventieCultuurFeestelijkhedenGebiedsgerichte WerkingGemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)Gentse FeestenJeugdLokale Preventie en VeiligheidMarkten en forenMilieu en volksgezondheidMobiliteitOnderwijsOpenbaar domeinPolitieSportStadspromotieWelzijnWerk en EconomieWijk aan ZetBelastingen en tariefreglementenBelastingen voor burgersBelastingen voor bedrijvenTariefreglementenBestuurBrandweerCultuurJeugdMarkten en forenMilieu en gezondheidMobiliteitNutsvoorzieningenOnderwijsPolitieSport en recreatieToerisme en FeestelijkhedenWegenOpenbaarheid bestuurPassieve openbaarheidOpen dataMeldingen, vragen en klachtenVragen en suggestiesKlachten werking stadsdienstenKioskenOndersteuningErkenning verenigingenFinancieelSubsidiesStedenfondsMaterieelCijfers en trendsAlgemeenDemografieEconomie en werkHuisvestingOnderwijsWelzijnPrijzen en huldigingenGent in de prijzenIn 2014In 2013In 2012In 2011In 2010In 2009In 2008In 2007In 2006In 2005In 2004EretekensLaureaten van de arbeidPublicatiesStadsmagazine2014Januari 2014Februari 2014Maart 2014April 2014Mei 2014Juni 2014September 20142013Januari 2013Februari 2013Maart 2013April 2013Mei 2013Juni 2013September 2013Oktober 2013November 2013December 20132012Januari 2012Februari 2012Maart 2012April 2012Mei 2012Juni 2012September 2012Oktober 2012November 2012December 20122011Januari 2011Februari 2011Maart 2011April 2011Mei 2011Juni 2011September 2011Oktober 2011November 2011December 2011StadstvStadswinkelGent zoveel stadVerslag bestuur en toestandGent InternationaalNieuwsbrieven 2010Nederlandstalige versieEnglish versionNieuwsbrieven 2009Editie 1 (Nl)Editie 2 (Nl)Editie 3 (Nl)Edition 1 (En)Edition 2 (En)Edition 3 (En)Nieuwsbrieven 2008Editie 1 (Nl)Edition 1 (En)Nieuwsbrieven 2007Editie 1 (Nederlands)Edition 1 (English)Nieuwsbrief Gent InternationaalInschrijven Profiel wijzigenWachtwoord vergeten?UitschrijvenUitloggenNewsletter Ghent InternationalSubscribeChange profileForgotten your password?UnsubscribeLog outAndere publicatiesGent 2020De nieuwe missieDe nieuwe strategieGent Over MorgenWaar gaat het over?De eerste faseMeer dan één spoorPlannen en projectenStadsvernieuwings-projectenBruggen naar RabotCitadelparkDe KrookHeropening NederscheldeOver het projectPartnersFaseringCommunicatieOverzichtsplanKobraLedeberg LeeftMeulestede NoordNieuwe voorhavenOude DokkenProject Gent Sint-PietersUCO-siteZuurstof Brugse PoortFederaal grootstedenbeleidKaarten en GISGent in 3DWat is Gent in 3DEuropa subsidieertStad Gent als pionierHet EFRO-projectHoe maken we Gent in 3DData-inwinningData-verwerkingGent in 3D bekijkenIn de 3D-CAVEIn de 3D-mobielIn een 3D-gameNa 3D-printingOp het internetIn 3D-filmpjes3D-data voor iedereenDeelprojectenDe toekomstInformatieInteractief bezoekPublicatiesMedia en eventsSociale mediaContactAan de slag in het 3D-portaal GentGhent in 3D: English versionInternationaalVlaams stedenbeleidWijkprojectenWijk aan zetTijdelijke invullingenWijk van de maandBeleidLokaal sociaal beleidBeleidsplannen

Omgevingsheraanleg complex Wielewaal – Brugse Poort (01/12/2007)


Mevrouw Anne Schiettekatte, gemeenteraadslid


Vier Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen hebben sedert jaren een project verwezenlijkt in de Goudvink- & Siervogelstraat, vlakbij het Wielewaalbosje op de wijk Brugse Poort. Deze gebouwen werden de laatste jaren één voor één door de respectievelijke huisvestingsmaatschappijen gerenoveerd.


De heraanleg echter van de straten, voetpaden en de twee binnenkoeren laat op zich wachten. Sedert 2000 werd de subsidieaanvraag onder artikel 80 van de Wooncode reeds door de stad aangevraagd. Het definitief ontwerp – opgemaakt op de plenaire vergadering op 6/12/2005 werd door o.a. de sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Werkmanswoning goedgekeurd in mei 2006.


Tevens heeft het college op 29 november zijn goedkeuring gehecht aan de aanpassing van de openbare verlichting in de Wielewaalstraat en de Goudvinkstraat. Deze werken zullen uitgevoerd worden door Eandis.


- Wanneer wordt de effectieve datum voorzien voor de start van de heraanleg van deze straten, twee binnenkoeren en een gedeelte van het Wielewaalbosje?
- Kunnen deze werken samen of opeenvolgend met de aanpassing van de openbare verlichting uitgevoerd worden?Mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik

 Wanneer wordt de effectieve datum voorzien voor de start van de heraanleg van deze straten, twee binnenkoeren en een gedeelte van het Wielewaalbosje?
 Vooreerst wensen we te vermelden dat het hier over twee aanbestedingen gaat. Een gecombineerd bestek met als bouwheer AGI en een bestek met als bouwheer de Stad Gent. Aanbesteding van de wegenwerken rond de Sociale Huisvestingsprojecten was voorzien in voorjaar 2007. Omwille van het probleem van toegankelijkheid kunnen beide werken niet volledig gelijktijdig worden uitgevoerd, en werd door de Stad de voorkeur gegeven de werken (in opdracht van de Stad) in de Wielewaalstraat en Lijsterstraat eerst te laten uitvoeren. Gezien de situatie van de straten rond de gerenoveerde sociale huisvestingsblokken werd op het overleg van 12/12/06 gesteld dat een vlugge uitvoering een noodzaak was.
 

 Door de Stad Gent werd gevraagd te bekijken of de werken aan de nutsleidingen rond de sociale wooncomplexen al kunnen starten begin juni 2007, in plaats van na de wegenwerken van het deel Stad.
 

 Recent kregen we telefonisch te horen dat aan het licht is gekomen dat er zich binnen de voorziene werkzone bodemverontreiniging, met de verplichting een bodemdeskundige aan te stellen, is 'opgedoken'.
 

 De effectieve datum voorzien voor de start van de heraanleg van deze straten, twee binnenkoeren en een gedeelte van het Wielewaalbosje kan nog niet eenduidig worden bepaald zolang er geen duidelijk zicht is op de te nemen maatregelen voor de sanering van deze gronden.
 

 Er werd afgesproken rond 15 januari opnieuw AGI te contacteren. Het kan niet zijn dat nu pas die bodemverontreiniging aan het licht komt, en nu er eindelijk kan begonnen worden, dit nog eens roet in het eten komt gooien.
 

 Stand van zaken van het aanbestedingsdossier van de Stad Gent:
• Muur Wielewaalstraat werd gesloopt, en de werken aan de nutsleidingen zijn bijna gedaan.
• Hopelijk kan men rond half februari starten met de wegen en rioleringswerken – 100 werkdagen zijn voorzien in bestek


Kunnen deze werken samen of opeenvolgend met de aanpassing van de openbare verlichting uitgevoerd worden?
Uiteraard is ook hier gevraagd om de openbare verlichting te vernieuwen. Op de gedeelten eigendom van de huisvestingsmaatschappijen wordt er een voorstel gedaan in samenspraak met Philip De Roo, die ook het lichtplan coördineert.


De bedoeling is dat de kabel die momenteel op sommige plaatsen op de gevel is geplaatst ondergronds wordt geplaatst en dat de armaturen vernieuwd en herplaatst worden voorafgaand aan de vernieuwingswerken en in synergie met andere nutsbedrijven. Deze armaturen zullen waar mogelijk terug op de gevel worden geplaatst, waar dit niet mogelijk blijkt te zijn zullen deze uiteraard op paal worden geplaatst.

print deze pagina
#