Gent van A tot Z

A
B
C
Aanvraag terreinaanlegwerken
Aanvraag verkavelingsvergunning
Aanvraag voor een verkavelingswijziging
Abdijverblijf met Alison
Actie tegen nachtlawaai
Administratieve vereenvoudiging
Adoptie
Adreswijziging
Adviesraad etnisch culturele diversiteit
Adviesraad personen met handicap
Adviesraden
Adviesraden: MINA
Adviesraden:Preventieraad
Affiches: Zegelrecht
Afval detailhandel
Afvalarme evenementen
AGB Erfgoed - huishoudelijk reglement
AGB Kunsten Design - huish. reglement
Alarmsirenes - test
Algemeen Bouwreglement
Alimentatievorderingen
Alison
Alles Kan projectsubsidie
Allochtoon ondernemen
Ambachtenmarkt
Ambassades en consulaten
Amsab
Arbeidsongevallen/Beroepsziekten
Archeologie
Archief Maurice Maeterlinck
Archief OCMW Gent
Archief Universiteit Gent
Archiefbank Vlaanderen
ARGUSwandelzoektocht
Armoede
Armoederapport 2010
Artiest zoekt Feestneus
Auto
Autokeuring
Avondsluiting
Barbecue in het park
Basiseducatie onderwijs
Basisonderwijs
Bedrijfsafval
Bedrijvenparkmanagement
Beeldbank Gent
Beerputten
Begraafplaatsen
Begraving
Behoeftenonderzoek senioren
Belastingen Provincie: Bezwaarschriften
Belastingen: Federaal
Belastingen: Stad Gent
Belfort
Belgische Nationaliteit
Beroepsopleiding VDAB
Beroepswijzigingen
Beschutte werkplaatsen
Bestekken
Betalend parkeren
Bevlagging
Bewonersacademie Gent
Bibliotheek : Lid worden
Bibliotheek : Reserveren
Bibliotheek : Te laat
Bibliotheek : Verlengen
Bibliotheek Bloemekenswijk
Bibliotheek Brugse Poort
Bibliotheek Drongen-Centrum
Bibliotheek Gentbrugge
Bibliotheek Ledeberg
Bibliotheek Mariakerke
Bibliotheek Nieuw Gent
Bibliotheek Oostakker
Bibliotheek Sint-Amandsberg
Bibliotheek Sint-Denijs-Westrem
Bibliotheek Watersportbaan
Bibliotheek Westveld
Bibliotheek Wondelgem
Bibliotheek Zuid
Bibliotheek Zwijnaarde
Bibliotheek: Sluitingsdagen
Bijzondere veldwachter
Biljarten voor senioren
Billijke vergoeding
Biomarkt
Bioscopen
Bisschoppelijk Archief
Blinde Muren
Blinde Muur Pierre De Geyterstraat
Bloed geven
Blogs
BLOSO
Bodemattest
Boek op bezoek
Boek op bezoek
Boekjebezoek
Bomen in het Citadelpark
Boten
Bouwafval
Bouwlijnen en rooilijnen
Bouwplannen - originelen
Bouwplannen - reproducties
Brandpreventie thuis
Brandweer: preventie
Brandweerkazerne bezoeken
Brandweerman worden
Broeders van Liefde
Bruggen
BTW op bouwen en verbouwen
Buitengewoon onderwijs
Buitenschoolse opvang
Buurtgebonden overlastproblemen
Buurtspeel-o-theken
Buurtwerk Bloemekenswijk
Buurtwerk Brugse Poort-Malem
Buurtwerk Dampoort
Buurtwerk Gentbrugge
Buurtwerk Macharius-Heirnis-Scheldeoord
Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan
Buurtwerk Rooigem
Buurtwerk voor bewoners
Buurtzalen Buurtwerk
Caermersklooster
Campagne Zone-30
Camping Blaarmeersen
Carpoolen
Circa
Circa - Zalen
CO2-nulmeting
Composteren
Conformiteitsattest
Container plaatsen
CO-vergiftiging
Crematie
CultuurbeleidscoŲrdinator
Cultuurcheques voor studenten
Cultuurprijs Stad Gent
Cultuurraad Gent
D
E
F
Dagtrips Sint-Pietersabdij
Dakisolatiepremie Stad Gent
Daklozen
De Centrale
De Gentse Barge
De Grasshoppers
De Groene Banaan
De Lijn: Algemene informatie
De Lijn: Gratis na inleveren nummerplaat
De Paarse Zetel
De Paarse Zetel
De School van Toen
De Strip van Gent
De wereld van Kina: Huis
De wereld van Kina: Tuin
Dekenijen: Feesten
Dempen of overwelven van grachten
Departement Cultuur en Sport
Departement Strategie en CoŲrdinatie
Design museum Gent
Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
Dienst Belastingen
Dienst Burgerzaken
Dienst Buurtwerk
Dienst Cultuurparticipatie
Dienst Lokale Preventie en Veiligheid
Dienst Onthaal
Dienst Protocol
Dienst voor Onthaalouders
Dienst Wonen - Technische Cel
Dienstencentra
Dieren : exotische huisdieren
Dieren: dode dieren
Dieren: gekwetst of in nood
Dieren: met dieren op reis
Dieren: mishandeling of -verwaarlozing
Dieren: opvang
Dieren: vakantiesouvenirs
Dieren: voederverbod
Dieren: vuurwerk
Digitale Week
Diversiteitstent
Domein Claeys-BouŁaert
Douane en accijnzen
Drugpreventie
Duurzame voeding
Echtscheiding
Economie & Ondernemen 2014-2019
Eensluidend verklaren van afschriften
Eenvoudige dossiersamenstelling
Eikenprocessierupsen
Elektriciteit
Elektriciteit:Budgetmeter
E-loket
Energiebesparende maatregelen
Erkenning van een kind
EU en EER-onderdanen: aanmelding
Europese Unie: Info Point Europe
Euthanasie
Evenementenkalender
Examencommissie Vlaamse Gemeenschap
Fair Trade Gemeente Gent
Familienaam
Federaal token
Federale Directies
Federale Politie
Feestmateriaal
Fietsen
Fietslessen voor volwassenen
Fietsverhuur: Algemeen
Filmen in Gent
Filmfestival
Filmnamiddagen voor senioren
Fleur je gevel op!
Folder: Bouwen of verbouwen met melding
G
H
I
Gas
Gasfabriek Gasmeterlaan
Gebiedsgerichte Werking
Geboorteaangifte
Geboortebos
Gebruikersreglement Coupurepark
Gelijke Kansen
Geluidsoverlast
Gemachtigde opzichters
Gemeenschapswacht
Gemeenschapswachten-Lijnspotters
Gemeenschapswachten-vaststellers - taken
Gemeentelijk RUP
Gemeenteraad
Genealogische opzoekingen
Gent in cijfers 2009: Wijkmonitor
Gent in cijfers 2013: omgevingsanalyse
Gent in prijzen
Gent Internationaal
Gent Krolft!
Gent Verwent
Gent: zoveel stad
Gentenaars Zonder Grenzen
Gentinfo
Gents Gastenboek
Gentse Feesten
Gentse Feesten: Reispassen
Gentse FloraliŽn
Gentse Sportawards
Gentse trouwboeken (1584-1796)
Gerechtelijke diensten
Getakelde voertuigen
Gevangenis
Gevonden en verloren voorwerpen
Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding
Godsdienstige gemeenschappen
GOL Gent-Terneuzen
Grabbelpas
Graffiti en wildplakken
Gratis Buzzy Pazz
Gratis huisvuilzakken of ophaalkrediet
Gratis tolken Gebarentaal/schrijftolken
Gratis vrijwilligersverzekering
Gravensteen
Griffie van de Rechtbank
Groen Gent
Groenafval - Snoeihout
Groendienst
Groenwijzer Gent
Grootschalige studentenhuisvesting
Handelszaak opstarten
Hans en Grietje integraal toegankelijk
Hartendief: campagne tegen gauwdiefstal
Haven
Havenbezoek
Havenrondvaart
Herbruikbare bekers
Herbruikbare luiers
Herhuisvesting na onteigening
Het Huis van Alijn
Het voorkooprecht
Hittegolf en ozonpieken
Honden: opvang
Hondenzwemplaats
Hoofdleurkaart
Hoogstammige bomen vellen
Horeca-afval
Horecacoach
Horecazaak uitbaten
Hotel van Oombergen
Hotels en Restaurants
Huisnummering
Huisvesting na onbewoonbaarverklaring
Huisvuil
Huisvuil: Ophaalkalender
Huldiging: Eretekens
Huldiging: Honderd-(en meer)jarigen
Huldiging: Huwelijksjubilea
Hulpleurkaart
Huwelijk: aangifte
Huwelijk: voltrekking
HygiŽne en voeding
Hypotheekkantoor
Identiteitsbewijs voor -12-jarigen
Identiteitskaart
Identiteitsstuk
IJken maten en gewichten
Inbraakpreventie
Inentingen: kinderen
Inentingen: reizen
Info voor stadspersoneel
Infopunt Migratie
Informatiepakket
Informatievergaderingen
Initiatief Buitenschoolse Opvang JOJO
Injectienaalden
Inname openbare weg
Inschrijvingen basisonderwijs
Inschrijvingen secundair onderwijs
Integraal Plan Openbaar Domein
Integratiebeleid
Integratiedienst
Internationaal duurzaam aankopen
Internationale Samenwerking
Interne reglement CVO Leerdorp
J
K
L
JAC - Jongerenadviescentrum Gent
Jagen
Jeugdateliers
Jeugddienst
Jeugdherberg
Jeugdwerk in Gent
JongerenpoŽzieroute Maeterlinck
Juridische bijstand
JUS, jong geweld in de Gentse ether
Justitie: Arbeidsrechtbank en Arbeidshof
Justitiehuis Gent
Kabeldistributie
Kadaster
Kadastraal Inkomen
Kajak- en kanotochten
Kamer van Koophandel
Kampvuur
KANTL
Kerstmarkt
Kids-ID
KidsTennis blauw (geboren in 2007-2008)
Kinderdagverblijven
Klachten ivm openbare gezondheid
Klachten werking stadsdiensten
Klachtenmeldpunt Onderwijs
Klantenbevraging Gentse musea
Kleurboek Stad Gent
Kom op Tegen Kanker
Kom-Pas: onthaalbureau Inburgering Gent
Kot@Gent
Kringloopcentra
Kuipbaden Van Eyck
Kunst in Huis
Kunst in Publieke Ruimte
Kunstgaleries
Laatste wilsbeschikking
Landbouw
Landbouwtelling
Leefloon
Leger
Leger: Attest van legerdienst
Leger: Militiegetuigschrift
Legitimatiekaart
Levenslang leren
Levenslijn
Liberaal Archief
Library sessions
Lichtplan Gent
Linkenportaal
Literair Gent
Lokale Seniorenraden
Loket Stedenbouw en Openbaar Domein
Loketten Stedenbouw en Openbaar Domein
Loopbaanvermindering en tijdskrediet
Luchtfotoīs
M
N
O
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Mag ik u het hof maken?
Managementteam
Mantelzorg
Markten in Gent
MateriŽle hulpverlening
Mayors for peace
Medisch-Sociaal Opvangcentr.
Meldingsformulier evenementen
Meldpunt Discriminatie
Meldpunt haven
MIAT
Milieudienst
Milieuhinder door bedrijfsactiviteiten
Milieu-inspectie
Mobiel DC - nieuwe halteplaatsen
Mobiel Dienstencentrum
Mobiliteitscampagnes
MobiliteitscoŲrdinator
Mobiliteitsplan
Museum Arnold Vander Haeghen
Museum Dr. Guislain
Museum voor Schone Kunsten
Nachtbussen
Natuur- en Milieucentrum Bourgoyen
Niet EU en EER-onderdanen
Niet-Belgen: Arbeidskaarten
Niet-Belgen: Beroepskaarten
Niet-Belgen: Tenlasteneming
Niet-Belgen: Verlenging vergunning
Nieuwe Voorhaven
Nieuwsbrief Stad Gent
NMBS
Nood- en Interventieplanning Organisatie
Noodfax
Noodnummers
Nummerplaten
Nutsvoorzieningen: reglement bij werken
OCMW
OCMW Dienstencentra
OCMW-raad
Ombudsvrouw
Ondernemingsloketten
Ondernemingsnummer (BTW-nummer)
Ongeschikt-en onbewoonbaarverklaring
Ongezonde/onveilige woningen
Onkruidbeheersing
Onrustwekkende verdwijning
Ontleding (drink)water
Ontvangst en begroeting in het stadhuis
Ontvangst nieuwe inwoners
OOG -Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
Open data
Open Huizen
Open Monumentendag
Openbaarheid van bestuur
Openbare manifestaties
Openbare Werken
Openingsuren stadsdiensten
Opleidingscheque voor werknemers
Oproep ivm Open Monumentendag
Opvang druggebruikers
Opvoedingswinkel
Opzoekingen: adressen en uittreksels
Orgaandonatie
Organogram Stad Gent
Oude Dokken
Overheidsopdrachten: Kandidaten
Overlast en criminaliteit
Overlijden
Overzicht van de artiesten 2013-2014
Overzicht waar en wanneer (pdf - 32,54 kb)
P
Q
R
Park+Ride
Parkeercontrole
Parkeerkaart
Parkeerkaart personen met een handicap
Parkeren voor de inrij
Parkeren: betalend of blauwe zone
Parkeren: Bewonerskaart
Parkings
Parochieregisters - opzoekingen
Pedagogische Begeleidingsdienst
Pensioenen en uitkeringen
Pers
Personenalarmsysteem
Personenlijsten en statistieken
Persoonlijke Elektronische Parkeermeter
Peutertuinen
Planeet Gent
Plus-Parcours 2014
PoŽzieroute
Politie - Lokale politie
Politie - Vakantietoezicht woning
Politiehulp (niet dringende)
Poppentheater
Postkantoren
Postnummers
Praatcafe dementie
Pretkamjonet
Preventie: beleidsdocumenten
Privaat gebruik van de openbare weg
Privacy - bescherming persoonsgegevens
Projectsubsidies sociale voorzieningen
Provinciaal Archief
Provincie Oost-Vlaanderen
Publicatie Sociaal-artistieke praktijk
Publiciteit voor vastgoed
Radio: regionale zenders
Rampenfonds
Recht van voorkoop
Rechtbank Eerste Aanleg
Rechtbank van Koophandel
Recyclageparken
Registratie hond/kat
Registratie van documenten
Reisduiventillen
Reispas
Reistoelating voor minderjarigen
Reizen en kampen: Gids
Reizen met minderjarigen
Repetitieruimte en ateliers
Repetitieruimtes vzw
Rijbewijs
Rijksarchief
Rijksregisternummer
Riolering
ROCSA
Rommelmarkten organiseren
RSS
Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003)
Ruimtelijke Planning
S
T
U
S.M.A.K.
Samenwerking Universiteit
Samenwonen
Sauna Strop
Schadevergoeding Stad Gent
Schoolhoeve De Campagne
Schoolvakanties
Schotelantennes
Schuldbemiddeling
Secundair onderwijs
Selectief slopen
Senioren en cultuur
Senioren en vrijwilligerswerk
Seniorendienst
Seniorenraad
Seniorenweek 2014
Sensibilisering
Sint-Baafsabdij
Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersabdij - onderwijsaanbod
Sint-Pietersstation: project
Skaldenparkbus
Slachtbewijzen
Slachtofferbejegening
Sleutelkluis
Slim op weg
Slopen van gebouwen en constructies
Sluikstorten
Sluitingsuur
SMS-communicatie
Sociaal tolken en vertalen
Sociale inspectie
Sociale media
Solden en braderie
Sollicitaties Onderwijs
Speelse Wijk
Speelstraten
Speelterreinen in Gent
Spontaan solliciteren
Sportcursussen jeugd
Sportdagen
Sportdienst
Sporthal Bourgoyen
Sporthal Driebeek
Sporthal Hekers
Sporthal Keiskant
Sporthal Neptunus
Sporthal Tolhuis
Sporthal Wolfput
Sportterrein Jan Yoens
Stadhuis
Stadscomponist
Stadsdichter
Stadsgids
Stadsmagazine Gent
Stadsmarketingfonds
Stadsplan en fietskaart Gent
Stadsplannen: Overzicht
Stadspromotie
Stadstv Gent
Stadswapen van Gent
Stadswinkel
Stalen en flyers uitdelen
STAM - Stadsmuseum Gent
Statuut kunstenaars
Stedelijk Opvanginitiatief
Stedelijk woonbeleid
Stedenbouwkundige attesten
Stedenbouwkundige vergunning: procedure
Stedenbouwkundige vergunningen
Sterilisatie katten
Steunpunt SAP
Sticker: Geen Reclame
Stookolie
Stortbaden openluchtcentrum Jan Yoens
Straatanimatie - straatmuzikanten
Straatgeveltuintje
Straathoekwerk Gent
Straatmeubilair
Straatnaamlijst
Straatnamen
Straatverlichting
Studenten met vreemde nationaliteit
Studentenjob bij Stad Gent
StudieAdviesPunt De Stap
Studietoelagen
Subsidie klimaatprojecten MOS-scholen
Subsidie milieuvriendelijke mobiliteit
Subsidie voor klimaatprojecten
SubsidiŽring fanfares en harmonieŽn
SubsidiŽring van evenementen
Subsidies (brand)veiligheid jeugdlokalen
Subsidies groendak
Subsidies seniorenverenigingen
Taxibedrijven
Taxicheques
Taxifietsen - koerierdienst
Taxitarieven
Taxivergunningen
Technische werken
Telealarm
Tennis jeugd (geboren 1999-2000)
Tennis tieners (geboren 2003-2004)
Tennis tieners plus (geboren 2001-2002)
Terrassen
Terrassen voor horeca
Thuis in 't Stadhuis
Thuiszorg
Tips voor duurzame feestjes
Toeristische rondleidingen
Tombola's, collecten en loterijen
Trefil Arbed
Trein
Trottoirs en opritten
Uitgebreide dossiersamenstelling
Uitleendienst Jeugddienst Gent
Uitleendiensten
Uittreksel uit het strafregister
Uittreksel voor notarissen
Uittreksel voor vastgoedmakelaars
Uittreksels Bevolkingsregister
Uittreksels burgerlijke stand
Universiteitsbibliotheek
V
W
X
Vacatures op foren
Vacatures op openbare markten
Vakantie
Vakantieactiviteiten
Vakantieopvang
Vastgoedbeheer
Veerdiensten
Vellen van bomen
Verbranden van afval
Verbranden van afval - regels
Vergunning: Drankvergunning
Vergunning: Herbergvergunning
Verhuizen
Verhuren voertuigen met bestuurder
Verkavelingsvergunning na 01/01/08
Verkeer
Verkeersleefbaarheidsplan
Verkeerssignalisatie bij openbare werken
Verkeerssignalisatie: Algemeen
Verkeerssignalisatie: Parkeerverbod
Verkeerssignalisatie:inname openbare weg
Verkiezingen
Visum
Visvergunningen
Vlaamse regering
Vlag Stad Gent
Vlinderopritten voor particulieren
Voedselvergiftiging
Voetgangersgebied
Volksraadpleging
Volkstuinen
Voor het eerst naar school
Voorlopig identiteitsbewijs -12 jarigen
Voornaam
Vredegerecht
Vredeshuis en Noord-Zuidsamenwerking
Vreemdelingen nieuwkomers
Vrijwilligers
Vuurwerk en explosieven
Wachtdienst tandartsen
Wachtdiensten Apothekers
Wachtdiensten Dierenartsen
Wachtdiensten huisartsen
Wapenvergunning
Warmtefoto Gentse daken
Waterlopen
Wateroverlast - Ramp
Website CAW Artevelde
Wedstrijdreglement coworkingruimte
Wegcode
Wegen
Wegen Informatie Systeem
Wegen, Bruggen en Waterlopen
Wereldtentoonstelling
Werkingssubsidies sociale voorzieningen
Werkloosheid: Stempelcontrole
Wespen en bijen
Wetswinkel
Wettigen handtekening
Wifi in Bibliotheek Zuid
Wijk aan zet
Windsurfen vanaf 19 jaar
Windsurfen voor 14-18 jarigen
Wonen: Brochure geschikte woning
Wonen: Huren van een woning
Wonen: Sociaal lenen
Wonen: Sociale huisvesting
Wonen: Studenten
Wonen: Vorming en informatie
Woonwagens
Woonzorgcentra en service-flats
Y
Z
Zaalverhuur Jeugddienst
Zaalverhuur: Algemene informatie
Zaalverhuur: Schoollokalen
Zandzakjes
Zaterdagopvang
Ziekenfondsen
Ziekenhuizen in Gent
Zinloos Geweld
Zoektocht: Gent is Wegwijs
Zomer- en wintertijd
Zone-30 binnen stadsring
Zone-30 buiten stadsring
Zustersteden
Zwangerschap
Zwembad Neptunus
Zwembad Rooigem
Zwembad Strop
Zwembad Van Eyck
Zwemmen en recreatieve waterspelen
Zwemmen niveau 1 (geboren 2006 - 2009)
Zwemmen niveau 4 (geboren 2004 - 2008)
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be