.
Bloemekenswijk > In de wijk > Horecazaken aantrekken

BLOEMEKENSWIJK

In de wijkDienstverleningStadsdienstenOCMWAndereOnderwijs en opvoedingOnderwijs Stad GentUit in je buurt

Horecazaken aantrekken

.

Situatieschets

In de Bloemekenswijk zijn er een beperkt aantal volkscafé’s en quasi geen restaurants of taveernes. Zeker op termijn wordt dit onvoldoende, gezien de vestiging van enkele nieuwe organisaties of diensten in de wijk (of nabijheid) die een aanzienlijk aantal mensen zullen tewerkstellen (brandweer, interneringscentrum, technische diensten Stad Gent).

Signalen bewoners

Inwoners vinden het spijtig dat er zo weinig ontmoetingsplaatsen in de vorm van café’s en restaurants zijn waar ze bijvoorbeeld een wafel kunnen eten. Ze geven aan dat dit de ontmoeting tussen inwoners onderling zou stimuleren.

Antwoorden

De Horecacoach van de Stad Gent gidst startende uitbaters of mensen die geďnteresseerd zijn om een zaak op te starten door de reglementeringen en wetgevingen waaraan men moet voldoen. Daarnaast geeft de Stad onder bepaalde voorwaarden een vestigingssubsidie voor handelaars die een nieuwe zaak willen starten. Die premies zijn cumuleerbaar met andere premies. Nachtwinkels zijn hiervan uitgesloten.
Tevens is een specifieke dienstverlening voor allochtone ondernemers aanwezig.
Handelaars die leegstaande panden te huur of te koop hebben kunnen deze laten opnemen in de ‘Inventaris leegstaande panden’. Handelaars die op zoek zijn naar een pand kunnen deze inventaris raadplegen.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be