Stad Gent > Leven > Stedenbouw > Plannen en projecten > Meer over de open ruimte

Leven / Stedenbouw

Openbaar domein

Beluister deze pagina met proReader

Niet enkel onze gebouwen moeten vorm krijgen, ook het openbaar domein (straten, pleinen, openbare parken, enz.) moet mooi ogen en uiteraard functioneel zijn.

Omdat het ontwerp van het openbaar domein heel complex is, zitten hiervoor veel mensen samen. Naast de esthetische kant moet het geheel namelijk ook verkeersleefbaar en leesbaar zijn, duurzaam en toch nog betaalbaar. Van in de ontwerpfase moet met dit alles rekening worden gehouden.

Wie ontwerpt het openbaar domein

Het ontwerp gebeurt meestal door de eigen stedelijke diensten, doch soms ook door studiebureaus. De redenen hiertoe zijn heel divers: bijvoorbeeld de eigendomstructuur (bepaalde delen van het openbaar domein zijn in eigendom van andere overheden zoals de provincie Oost Vlaanderen of het Vlaams Gewest, die vaak hun eigen ontwerpers hebben), of het kan te maken hebben wie met centen over de brug komt (openbaar domein rondom sociale wooneenheden wordt bijvoorbeeld gesubsidieerd door de Vlaamse overheid die studiebureaus aanstelt), terwijl het ook voorkomt dat het ontwerp van het openbaar domein resulteert uit een prijsvraag voor ontwerpen.

Integrale aanpak nodig

Om hierin een consequente ontwerplijn aan te houden wordt dit hele ontwerpgebeuren van zeer nabij opgevolgd door de stedelijke diensten van de Stad Gent. Op conceptueel vlak is dit meestal de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning samen met de Groendienst en de Dienst Mobiliteit. Dit alles gebeurt steeds onder het waakzaam technisch en budgettair oog van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen die de openbare ruimte finaal moet realiseren, al dan niet zelf of in onderaanneming.

Het Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD) is de rode draad voor de vormgeving van het openbaar domein. Naast eenheid is hierbinnen uiteraard plaats voor diversiteit, immers elk gebied heeft zijn eigenheid en dat moet leesbaar zijn / blijven.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Afdeling Ruimtelijke Planning
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 78 20
E-mail: ruimtelijkeplanning@gent.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak. Telefonisch reserveren mogelijk maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be