Stad Gent > Leven > Verkeer > Openbare werken > Wegen Informatiesysteem

Leven / Verkeer

Wegen Informatie Systeem (WIS)

Beluister deze pagina met proReader

Het grondgebied Gent telt 2.800 straten. Om de toestand van het wegen, de fiets- en voetpaden in kaart te brengen werd begin 2003 het Wegen Informatie Systeem (WIS) opgestart.
Fluo jasjes.

In dit digitale systeem krijgen alle straten van Gent een kwaliteitslabel mee :

  • A : Nieuw en zonder schade (minder dan 2 jaar sinds heraanleg)
  • B : Tekenen van gebruik, geen schade
  • C : Herstelbare schade (onderverdeeld in C1, C2, C3)
  • D : Volledige heraanleg is nodig

Medewerkers van het WIS project controlen regelmatig de staat van het wegdek. Door dit via een digitale databank ter beschikking te stellen van de stadsdiensten kan nauwkeurig bijgehouden worden hoe de straten van de stad er bij liggen. Jaarlijks worden de ongeveer 1280 km weg in Gent nagekeken.

Alle gegevens die verzameld worden over de afmetingen, materiaalsoorten en kwaliteit van de wegen worden verwerkt in een digitale kaart. Deze kaart bestaat uit 150.000 polygonen die elk specifieke gegevens van ieder wegvak bevatten. De kaart geeft ook de mogelijkheid om een fototheek te raadplegen met 28.000 foto’s die een weergave geven van ieder kruispunt en een overzicht geven van de structuur van iedere straat. Op basis van deze gegevens wordt het preventieve onderhoud aangestuurd en wordt bepaald welke straten eerst aan bod komen voor heraanleg.

Het is een objectief instrument dat helpt bepalen waar de prioriteiten liggen voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Dankzij het WIS systeem kan het onderhoud van de wegen op een optimale manier worden aangestuurd en kunnen de budgetten op een meer effectieve manier ingezet worden.

Daarnaast is het ook een functioneel instrument voor de samenwerking met andere besturen (Vlaams Gewest en Provincie) en met nutsbedrijven (Eandis, Belgacom, Telenet, ...). Zij kunnen de staat van het wegdek inschatten voor de straten waar ze werken plannen en berekenen zo hun kosten.

In de toekomst is het de bedoeling om nog meer gegevens te koppelen aan deze kaart. In 2007 start hiervoor het inventariseren van de rioleringen. Zo zal niet enkel de bovengrondse toestand van de wegen nauwgezet bijgehouden worden, maar zal ook de toestand van de ondergrondse leidingen makkelijker gekend en bijgehouden worden.

Voor meer informatie over het WIS project kunt u terecht op de website van het WIS project, of kan u contact opnemen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 79 00
Fax: 09 266 79 39
E-mail: tdwegen@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
Dirk De Baets, directeur-manager

Klik hier voor een routebeschrijving
Terug naar de bovenkant

Handige Links

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be