Stad Gent > Werken > Verhuis naar Gent

Stad Gent / Werken

Welke formaliteiten moet ik vervullen als ik in Gent kom wonen?

Beluister deze pagina met proReader

U moet uw verhuis aangeven aan de Dienst Burgerzaken van de Stad Gent, binnen 8 werkdagen nadat u de nieuwe woonst effectief betrokken hebt.

U schrijft een brief, fax of e-mail, of meldt u aan via het e-loket of gaat persoonlijk langs bij de Dienst Burgerzaken of in een dienstencentrum naar keuze.

Voor wie zich niet kan verplaatsen zijn bijzondere regelingen uitgewerkt. Vergeet niet instanties zoals uw mutualiteiten e.d. op de hoogte te brengen van uw verhuis.

Voor uw verhuis kunt u parkeerplaats vrijhouden.

De afvalophaling in Gent wordt geregeld door Ivago. 

Bewoners hebben, onder bijzondere voorwaarden, ook recht op een bewonersvignet.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Burgerzaken
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10 (Gentinfo)
Fax: 09 266 72 49
E-mail: burgerzaken@gent.be
E-mail: civilaffairs@gent.be

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

Alle diensten zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en woensdagnamiddag ook van 14 tot 18 uur. DONDERDAGNAMIDDAG ZIJN ALLE DIENSTEN GESLOTEN

Loket Bevolking (identiteit, verhuizen) en Loket Uittreksels ook open op maandag, dinsdag en vrijdag van 14 tot 16 uur.

Loketten Bevolking (identiteit, verhuizen, rijden, reizen, verkiezingen),Loket Uittreksels, Loketten Burgerlijke Stand (geboorte, adoptie en erkenning, nationaliteit, huwen en samenwonen, schijnhuwelijken, overlijden), ook open op zaterdag van 9 tot 11.30 uur.

Loket Migratie enkel op afspraak.

Voor algemene informatie over de dienst Burgerzaken (openingsuren, overzicht van de dienstverlening, adressen) kunt u terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Voor specifieke info over de producten en dienstverlening van de dienst Burgerzaken kunt u terecht bij de centrale bureaus en de dienstencentra.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Ivago (Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken)
Proeftuinstraat 43
9000 Gent
Tel.: 09 240 81 11
Fax: 09 240 81 99
E-mail: info@ivago.be
Openingsuren:

onthaal: van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur

belcentrum: van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

recyclageparken: van dinsdag tot zaterdag 9.30 tot 17.20 uur


Gesloten op feestdagen.

Op 24 december en 31 december sluiten het onthaal een uur vroeger.Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be