Werken / Werken bij Stad Gent

Toelatingsvoorwaarden

Beluister deze pagina met proReader

Om te kunnen worden toegelaten tot een betrekking bij Stad Gent moet u:

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert. Dit wordt getoetst aan een uittreksel uit het strafregister (attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag u daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten (dit blijkt uit het attest van goed zedelijk gedrag).
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (indien dit vereist is voor de functie waarvoor u solliciteert wordt u door de Stad Gent uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij een arbeidsgeneesheer)
  • voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht
  • Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur.
  • voor een statutaire functie: burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • slagen voor de selectieprocedure.
  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis (opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966).
Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Rekrutering & Selectie
Administratief Centrum Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 75 60
Fax: 09 266 75 69
E-mail: vacatures@gent.be
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur.


Stefaan Vanbroeckhoven, directeur.
Terug naar de bovenkant

Aanverwante info

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be