Stad Gent > Bestuur > Cijfers en trends > Welzijn > Kansarmoedeatlas

Bestuur / Cijfers en trends

Kansarmoedeatlas

Beluister deze pagina met proReader

De kansarmoedeatlas brengt de armoede in Gent in het algemeen en in specifieke delen van de stad in kaart. De atlas bundelt cijfers rond demografie, onderwijs, huisvesting en sociaal-economische gegevens. De atlas werd opgemaakt in 1999 en 2002.

De kansarmoedeatlas werd opgemaakt in de periode van het Sociaal Impulsfondsprogramma (SIF) van de Vlaamse Regering dat in1996 werd opgestart. Binnen het programma werd een strategisch actieplan uitgewerkt voor Gent gericht op stedelijk herstel en het verbeteren van de leefkwaliteit in de achtergestelde wijken. Een voor de hand liggend startpunt is het afbakenen van dit actie-gebied en hiervoor werd de kansarmoedeatlas opgemaakt. Hier kan u het resultaat vinden van deze oefening in 1999 en 2002.

Het actiegebied werd afgebakend aan de hand van vijf criteria uit verschillende domeinen : de concentratie etnisch culturele minderheden, inkomen, langdurige werkloosheid, ocmw-gerechtigden en kandidaat-huurders in de sociale huisvesting. Het actiegebied valt grotendeels in de 19de eeuwse gordel. Deze verwijst naar het industriŽle tijdperk van de vorige eeuw en is duidelijk in de fysieke vorm van onder andere concentraties arbeiderswoningen rond de stadskern. Dit is de plaats waar de oudere en de minder gegoede bevolkingsgroepen achterbleven, samen met een toenemende groep migranten.


Hoewel de cijfers niet zo recent meer zijn, tonen ze toch aan in welke delen van Gent een aantal structurele problemen, zoals langdurige werkloosheid, armoede, sociale segregatie en verkrotting (e.a.) nog sterker aanwezig zijn dan in andere delen en er dus minder kansen zijn voor de bewoners of een hoger risico op sociale uitsluiting. De diverse thema's die in de atlas aan bod komen - demografie, sociaal-economisch, onderwijs en huisvesting - worden telkens belicht voor de stad Gent in haar geheel, alsook naar de verschillende deelgebieden binnen de stad.

De kaarten die de territoriale analyse weergeven zijn in een apart document opgenomen.

De volledige versie van de kansarmoedeatlas (inclusief alle tabellen) is enkel beschikbaar op cd-rom. Voor meer info, contacteer statistiek@gent.be.

 

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Data-Analyse & Gis
Administratief Centrum Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 53 22
Fax: 09 266 56 29
E-mail: els.verhasselt@gent.be

Els Verhasselt, programmaverantwoordelijkeTerug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be