Behoeftenonderzoek senioren 2011

Beluister deze pagina met proReader

In 2005 werd een behoeftenonderzoek gedaan bij de Gentse senioren. Dit onderzoek diende als basis voor het opstellen van het 'Ouderenbeleidsplan 2008-2013' van het stadsbestuur en OCMW Gent.

In 2011 werd met het oog op het opstellen van een nieuw beleidsplan opnieuw een behoeftenonderzoek bij de Gentse 60 plussers gedaan.

Een honderdtal vrijwilligers, meestal zelf senior, gingen op pad om 1000 Gentse 60 plussers te bevragen. De resultaten zijn gekend en de cijfers zijn zonder meer hoopgevend!

In 2011 werd een vervolgonderzoek van het vorige behoeftenonderzoek gedaan bij de Gentse 60-plussers, als eerste stad in Oost-Vlaanderen. Opvallend in dit tweede onderzoek is de positieve evolutie bv op vlak van buurtbetrokkenheid: senioren voelen zich meer dan 6 jaar geleden betrokken bij de buurt waarin ze wonen.

Ook het onveiligheidsgevoel is afgenomen bij senioren.

Ze vragen nog altijd meer rustbanken en openbare toiletten.

Een belangrijk signalement is dat de mantelzorg afneemt, het aantal senioren dat op niemand kan een beroep doen stijgt,... Daarentegen neemt het potentiŽel aan vrijwilligers toe, wat hoopgevend is en blijk geeft van burgerzin bij veel senioren.

Deze resultaten zullen gebruikt worden bij de opmaak van het nieuwe Ouderenbeleidsplan van Stad en OCMW.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Seniorendienst
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 51 50
Fax: 09 266 76 89
E-mail: senioren@gent.be
E-mail: huurclubhuis@gent.be Verhuur Clubhuizen
Openingsuren:

open op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9 tot 13 uur.
Stefan Van Hove, directeur

De Seniorendienst verhuist per woensdag 2 juli 2014 intern van lokaal T/10 naar de lokalen 305/306. Bezoekers moeten zich aanbieden bij lokaal 308.

Terug naar de bovenkant

Nuttige adressen

Adobe reader

Adobe reader

U kan deze toepassing hier gratis downloaden.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be