Rechtbank van Eerste Aanleg

Beluister deze pagina met proReader

De Rechtbank van Eerste Aanleg bestaat uit:

  • De BURGERLIJKE RECHTBANK behandelt in eerste aanleg alle burgerlijke zaken die een belang hebben van meer dan 1860 euro (facturen, leningen, enz.), echtscheidingen, verdeling van nalatenschappen, kortgedingen, beslagzaken en eveneens het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechters en politierechters in burgerlijke zaken.
  • De CORRECTIONELE RECHTBANK behandelt allerlei zwaardere strafzaken in eerste aanleg, maar ook het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank.
  • De JEUGDRECHTBANK behandelt de verzoeken betreffende ouderlijk gezag en verblijfsregeling van de minderjarige kinderen na echtscheiding en bij het uiteengaan van niet-gehuwde ouders; het recht op persoonlijk contact van grootouders; verzoeken betreffende adoptie, ontzetting uit het ouderlijk gezag, huwelijkstoestemming, e.d. De Jeugdrechter kan ook maatregelen nemen ten aanzien van jongeren die een misdrijf hebben gepleegd of zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden evenals ten aanzien van geesteszieke minderjarigen.
Terug naar de bovenkant

Informatie:


Burgerlijke Rechtbank
OpgeŽistenlaan 401/A
9000 Gent
Tel.: 09 234 46 00
Fax: 09 234 46 01
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Correctionele Rechtbank
OpgeŽistenlaan 401/A
9000 Gent
Tel.: 09 234 48 00
Fax: 09 234 47 65

Jeugdrechtbank
OpgeŽistenlaan 401/A
9000 Gent
Tel.: 09 234 49 60
Fax: 09 234 49 61
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
Behandelt de verzoeken inzake ouderlijk gezag en verblijfsregeling van de minderjarige kinderen na echtscheiding en bij het uiteengaan van niet-gehuwde ouders, het recht op persoonlijk contact van grootouders, verzoeken betreffende adoptie, ontzetting ouderlijk gezag, huwelijkstoestemming, e.d.

De jeugdrechter kan ook maatregelen nemen ten aanzien van jongeren die een misdrijf hebben gepleegd of zich in een problematische op voedingssituatie bevinden evenals ten aanzien van geesteszieke minderjarigen..

  

Rechtbank van Eerste Aanleg
OpgeŽistenlaan 401/A
9000 Gent
Tel.: 09 234 46 00
Fax: 09 234 46 01
Openingsuren:
maandag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur dinsdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur woensdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur donderdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur

Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be