Kunst in de Publieke Ruimte (KIPR)

Beluister deze pagina met proReader

Sinds 2000 heeft de Stad Gent een langetermijnvisie op Kunst in de Publieke Ruimte uitgewerkt. Vanuit die visie worden alle projecten voorbereid en aangepakt.

Enkele belangrijke aandachtspunten binnen dit beleid zijn:

Plek zoekt kunst

Vroeger zocht men een plek voor een kunstwerk. Nu vertrekt men van de plek. Men maakt er een grondige inventaris van op en onderzoekt aan welke kunst ze behoefte heeft. Elke plek heeft een context en een geschiedenis, functies en betekenissen. Daar speelt het kunstwerk op in. Daarom gaat de Stad Gent voor elk project op zoek naar de kunstenaar die voor een welbepaalde locatie het meest geschikte kunstwerk kan concipiŰren.

Betrokkenheid van bewoners en gebruikers.

Inspelen op de behoeften van een plek, dat kan als het kunstwerk wordt ingebed in een traject, een proces waarbij ook de buurt en de gebruikers van die plek worden betrokken. Daarom maakt de Stad Gent grondig werk van participatie.
Een mooi voorbeeld daarvan is het project 'Blinde Muren', waarbij bewoners de rol van 'Opdrachtgever' opnamen.

Aandacht voor de cultuurarme buurten.

Gent bezit vooral in zijn historische stadskern een rijk cultureel en artistiek erfgoed. Buiten het centrum zijn er nog veel cultuurarme buurten, waar kunst nog geen plaats heeft gekregen. Die buurten krijgen voorrang.

Werkgroep Kunst in de Publieke Ruimte

Alle vragen en projecten met betrekking tot Kunst in de Publieke Ruimte worden behandeld door een werkgroep. Co÷rdinatie en secretariaat: Dienst Cultuurparticipatie.

Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be