Justitiehuis Gent

Beluister deze pagina met proReader

Het Justitiehuis Gent maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Tot het takenpakket behoren:

 1. Eerstelijnswerking:
  Elke burger kan in het Justitiehuis bij de justitieassistent eerstelijns terecht voor informatie aangaande materies die gelinkt zijn aan de activiteiten van het justitiehuis.
  Justitiehuis Gent - eerstelijnswerking
  CataloniŽstraat 6-9, 9000 Gent
  tel. 09 269 62 64, e-mail justitiehuis.gent@just.fgov.be
  Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
  Gesloten tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerstdag en Nieuwjaar

 2. Advocaat in het Justitiehuis Gent
  CataloniŽstraat 6-9, 9000 Gent
  tel. 09 269 62 56
  Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandag, woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur.
  Open op dinsdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur (enkel telefonische oproepen)
  Gesloten tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerst- en Nieuwjaar
  Een overzichtslijst van advocaten en het thema waarin ze gespecialiseerd zijn is gratis te verkrijgen bij het Justitiehuis.

 3. Maatschappelijk onderzoek en begeleiding van daders van delicten (vrijheid onder voorwaarden, probatie, autonome werkstraf, voorwaardelijk of voorlopig invrijheidgestelden, geÔnterneerden vrij op proef en elektronisch toezicht) op vraag van de gerechtelijke opdrachtgevers.

 4. Sociaal onderzoek in jeugd- en familiezaken op vraag van de Jeugdrechtbank of de Rechtbank van Eerste Aanleg (meestal te maken met problemen rond verblijfs- en/of omgangsregeling, grootoudercontact, ...)

 5. Begeleiding en opvolging van vrijheid onder voorwaarden door de onderzoeksrechter, Probatie en werkstraffen opgelegd door de rechtbank 1e aanleg of het Hof van Beroep, voor de begeleiding en opvolging van beperkte detentie, elektronisch toezicht, voorwaardelijk invrijheidgestelden, vrijgestelden op proef, ter beschikking gestelden van de regering.
 6. Bemiddeling in Strafzaken op vraag van de parketten.

 7. Slachtofferonthaal: op deze dienst kan een beroep worden gedaan door personen die slachtoffer zijn van een correctioneel veroordeelbaar misdrijf, nabestaanden van personen die overleden zijn ten gevolge van een verkeersongeval en nabestaanden van personen die zelfmoord pleegden.

Deze diensten vermeld onder punt 6 en 7 bevinden zich in het nieuwe gerechtsgebouw gelegen te 9000 Gent, OpgeŽistenlaan 401 / B.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Justitiehuis Gent
CataloniŽstraat 6
9000 Gent
Tel.: 09 269 62 64 Eerstelijnswerking
Tel.: 09 269 62 56 advocatenlijn (telefonisch advies)
Fax: 09 269 62 55
E-mail: justitiehuis.gent@just.fgov.be
Openingsuren:

bezoekers kunnen, zonder afspraak, uitsluitend terecht op:

maandag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17uur

dinsdag van 9 tot 12uur

woensdag van 14 tot 17uur

donderdag van 9 tot 12 uur

vrijdag van 9 tot 12uur

de advocatenlijn is uitsluitend telefonisch bereikbaar.

gesloten tijdens de Gentse Feesten en tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
Een overzichtslijst van advocaten en het thema waarin ze gespecialiseerd zijn is gratis te verkrijgen bij het Justitiehuis.
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be