Steunpunt Sociaal-Artistieke Projecten (SAP)

Beluister deze pagina met proReader

De Dienst Cultuurparticipatie ondersteunt individuen en organisaties bij het uitbouwen van een sociaal-artistieke werking.

Wat?

Om de organisaties die sociaal-artistiek werken in Gent te ondersteunen, heeft de Dienst Cultuurparticipatie een steunpunt en een overlegplatform voor Sociaal-Artistieke Projecten ontwikkeld. We leveren onder meer steun inzake methodiek, mogelijke financieringskanalen, netwerkvorming, mogelijke samenwerking en doorstroming. Verder gaan we ook coproducties aan om de samenwerking en netwerkvorming te bevorderen.
Daarnaast wordt ook een tweejaarlijkse wedstrijd Kunst in de Buurt georganiseerd die telkens vijf kunstenaars de kans biedt een eenmalig sociaal-artistiek project te realiseren.

Waar?

Zowel de sociaal-artistieke projecten als de wedstrijd Kunst In De Buurt richten zich in eerste instantie op de Gentse aandachtswijken. De prioritaire doelgroepen van het sociaal-artistiek werk zijn namelijk in hoofdzaak in de 19de-eeuwse gordel van de stad terug te vinden.

Wie?

De sociaal-artistieke projecten die aan het overlegplatform participeren zijn; het Nieuwpoorttheater, Bij' De Vieze Gasten, Victoria Deluxe, Rocsa, Union Suspecte en Nucleo.

De cultuurbeleidsco÷rdinator zit de vergadering voor en Kunst en Democratie adviseert.
Het steunpunt adviseert daarnaast ook andere organisaties en individuen die sociaal-artistieke projecten willen opzetten.

Wanneer?

Het overlegplatform komt maandelijks samen. Het steunpunt is continu aanspreekbaar. De wedstrijd wordt om de twee jaar uitgeschreven.

Waarom?

Het belang van sociaal-artistiek werk inzake gemeenschapsvorming, competentieverhoging en cultuurparticipatie wordt algemeen erkend. Met het overlegplatform wordt getracht de sociaal-artistieke werkingen een structureel en inhoudelijk kader te bieden om de werkvorm verder uit te diepen en een duidelijke plaats te geven in het Gentse cultuurlandschap.

De ondersteuning voor andere organisaties, die met deze methodes aan de slag willen, is er op gericht in Gent een werkbaar en vruchtbaar klimaat te creŰren voor deze sociaal-artistieke praktijk.

Met de wedstrijd Kunst In De Buurt worden individuen en instellingen uitgedaagd om over de sociaal-artistieke werkvorm na te denken en er vanuit hun eigen (artistieke) logica een antwoord op te formuleren.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Cultuurparticipatie
Pakhuis Clemmen
Veldstraat 82 A
9000 Gent
Tel.: 09 269 84 80
Fax: 09 269 84 99
E-mail: dienst.cultuurparticipatie@gent.be
Openingsuren:

Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
Bram Ghyoot, co÷rdinator-expert diensthoofd
Terug naar de bovenkant

Aanverwante info

Nuttige adressen

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be