Huwelijk: voltrekking - Ceremonie

Beluister deze pagina met proReader

Kostprijs
Vereiste info
Bijzonderheden

Omschrijving

Huwelijken kunnen voltrokken worden in het stadhuis van Gent of in een van de dienstencentra.

Wanneer kunt u huwen in Gent?
 
In het stadhuis

Kosteloos: 

 • dinsdag van 8.45 uur tot 10.15 uur (niet in augustus). Vanaf 1 oktober 2014 is het niet langer mogelijk om te huwen op dinsdag maar wel op woensdag van 8.45 uur tot 10.15 uur.
 • vrijdag van 8.45 uur tot 9.15 uur

Met praalvertoning:

 • vrijdag van 9.30 tot 11.40 uur en van 14.00 tot 15.50 uur (oktober t.e.m. maart tot 14.50 uur)
 • van april t.e.m. oktober elke zaterdag van 9 tot 10.50 uur
 • van november t.e.m. maart 2de en 4de zaterdag van 9.00 tot 10.50 uur (niet op de 1ste, 3de en 5de zaterdag)

Tijdens de maand augustus enkel op vrijdag en zaterdag. Tijdens de Gentse Feesten kan er niet gehuwd worden.
 
In het Gravensteen (Joan Vandenhouttezaal)
Op vrijdagnamiddag om 16.30 uur (oktober t.e.m. maart: 15.30 uur). Maximum 1 huwelijk per vrijdag.
 
In de deelgemeenten

Enkel kosteloos:

 • 1e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 1e woensdag): Oostakker 14.00 uur, Wondelgem 15.30 uur
 • 2e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 2e woensdag): Sint-Amandsberg 14.00 uur, Gentbrugge 15.30 uur
 • 3e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 3e woensdag): Mariakerke 14.00 uur, Drongen 15.30 uur *
 • 4e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 4e woensdag): Zwijnaarde 14.00 uur, Sint-Denijs-Westrem 15.30 uur

In de dienstencentra worden tijdens de maand augustus geen huwelijken voltrokken.

* De huwelijken in Drongen worden niet voltrokken in het dienstencentrum maar wel in het 'Open Huis aan de Leie', Domien Ingelsstraat 15, 9031 Drongen.
 
Huldiging: Huwelijksjubilea:
 
De vieringen vinden plaats volgens de keuze van de jubilarissen:

 • In het stadhuis: op zaterdag omstreeks 11.30 uur. Tijdens de maanden november tot en met maart gebeuren de vieringen enkel de 2de en 4de zaterdag van de maand
 • In een dienstencentrum (niet in augustus):
  • 1e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 1e woensdag): Oostakker 14.00 uur, Wondelgem 15.30 uur
  • 2e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 2e woensdag): Sint-Amandsberg 14.00 uur, Gentbrugge 15.30 uur
  • 3e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 3e woensdag): Mariakerke 14.00 uur, Drongen 15.30 uur*
  • 4e dinsdag (vanaf 1 oktober 2014 4e woensdag): Zwijnaarde 14.00 uur, Sint-Denijs-Westrem 15.30 uur

Tijdens de Gentse feesten zijn er geen vieringen van jubilea, ook niet in het stadhuis!

* De vieringen in Drongen vinden niet plaats in het dienstencentrum maar wel in het 'Open Huis aan de Leie', Domien Ingelsstraat 15, 9031 Drongen.

Terug naar de bovenkant

Werkwijze


Vormvereisten

 • De voltrekking van de plechtigheid geschiedt in het openbaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die de aangifte heeft opgemaakt.
  De ambtenaar van de burgerlijke stand doet voorlezing van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten. Hij ontvangt van elke partij, de ene na de andere, de verklaring dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten.
  Hij verklaart, in de naam van de wet, dat zij door de echt zijn verbonden en maakt daarvan onmiddellijk akte op en leest deze voor. Hij overhandigt het trouwboekje aan het bruidspaar.
 • De partijen hebben de mogelijkheid om geen, één, twee, drie of vier meerderjarige getuigen, al dan niet bloedverwanten, aan te duiden.
 • Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.
 • De gehuwden moeten zich met het huwelijksboekje aanbieden voor het wijzigen van hun identiteitskaart, bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking of in hun dienstencentrum. Indien u reeds een elektronische identiteitskaart heeft, moet u zich niet aanbieden.

Hoe?

Tot maximum 1 jaar vooraf kunt u uw huwelijksdag en uur reserveren (binnen het voorziene uurrooster).
Deze reservatie kan enkel schriftelijk, per brief, fax of e-mail, bij de Dienst Burgerzaken, Loket Huwen en Samenwonen. Zij moeten de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is. Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte.

Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor reservaties. Ook kan het zijn dat de agenda reeds volzet is.
Alvorens andere zaken vast te leggen of te reserveren moet STEEDS gewacht worden op de bevestiging van de reservatie.

Wanneer het voorleggen van documenten afkomstig uit het buitenland (geboorteakte, bewijs van woonst, echtscheidingsdocumenten, …..) nodig is, kan GEEN huwelijksdatum gereserveerd worden. De buitenlandse documenten dienen eerst te worden voorgelegd en goedgekeurd.
Documenten in een huwelijksdossier hebben echter een bepaalde geldigheidslimiet.
Gelieve daarom steeds contact op te nemen met het bureau huwelijken : telefonisch (09/266.72.50), via mail (huwelijken@gent.be) of persoonlijk (W. Wilsonplein 1, Gent)

Toegankelijkheid?

Het Stadhuis is toegankelijk voor rolstoelgebruikers via een aparte ingang aan het Emiel Braunplein.

Terug naar de bovenkant

Contact info


Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en samenwonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 50
Fax: 09 266 72 59
Fax: 09 266 71 49
E-mail: burgerzaken.huwelijken@gent.be
E-mail: burgerzaken.samenwonen@gent.be Wettelijke samenwoonst
E-mail: burgerzaken.huwelijken@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Identiteit en verhuizen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 266 71 89
E-mail: burgerzaken.bevolking@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur, gesloten op donderdagnamiddag, zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienstencentrum Zwijnaarde
Zandvoordestraat 2A
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: 09 244 68 80
Fax: 09 221 32 86
E-mail: dczw@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 266 86 86
Fax: 09 266 86 99
E-mail: dcsa@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Wondelgem
Pieter Cieterslaan 28
9032 Wondelgem (Gent)
Tel.: 09 216 77 52
Fax: 09 253 98 55
E-mail: dcwo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Oostakker
Oostakkerdorp 3
9041 Oostakker (Gent)
Tel.: 09 255 98 87
Fax: 09 255 98 81
E-mail: dcoo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Ledeberg

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

De tijdelijke locatie van het Dienstencentrum Ledeberg in de Jacques Eggermontstraat is gesloten.

Tot aan de heropening van het dienstencentrum aan het Ledebergplein blijft de dienstverlening van de Dienst Burgerzaken aan de inwoners van Ledeberg gegarandeerd in het dienstencentrum van Gentbrugge: maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur.

U kunt met bancontact betalen.

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Nieuw-Gent
Rerum Novarumplein 186/A
9000 Gent
Tel.: 09 268 21 70
Fax: 09 222 06 25
E-mail: dcng@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Drongen
Drongenplein 20
9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09 216 77 43
Fax: 09 227 21 25
E-mail: dcdr@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Gentbrugge
Braemkasteelstraat 29-45
9050 Gentbrugge (Gent)
Tel.: 09 268 23 80
Fax: 09 268 23 99
E-mail: dcgb@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Mariakerke
Paul van Tieghemlaan 2A
9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: 09 226 17 62
Fax: 09 216 74 58
E-mail: dcma@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag 19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Tel.: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
E-mail: dcsd@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Hulpkantoor Muide-Meulestede
New-Orleansstraat 271
9000 Gent
Tel.: 09 259 21 15
Fax: 09 251 80 11
E-mail: dcmm@gent.be
Openingsuren:

maandag en vrijdag van 8 tot 12 uur, woensdag van 14 tot 18 uur.
Leila Zerrouk, verantwoordelijke
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be