Identiteitskaart

Beluister deze pagina met proReader

Omschrijving

De elektronische identiteitskaart heeft de grootte van een bankkaart en beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens, die u op de kaart ziet, ook digitaal verwerkt zijn. Het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip.

Hierdoor moet u bij verhuis de kaart niet meer vervangen door een nieuwe maar enkel nog naar uw dienstencentrum of het Administratief Centrum gaan om de gegevens op deze chip te laten wijzigen (vergeet de pincode van uw identiteitskaart niet mee te brengen).

De burgerlijke stand wordt niet meer op de kaart vermeld (noch zichtbaar, noch digitaal).

Op de kaart zijn ook digitale certificaten of elektronische handtekeningen voorzien, waardoor de houder zich elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties zoals internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder de documenten.

In de toekomst zal dit zeker belangrijk worden.

Terug naar de bovenkant

Werkwijze


Wie?

Alle Gentenaars vanaf 12 jaar.

Hoe?

U ontvangt een uitnodiging of u komt op eigen initiatief naar de dienst Burgerzaken als u vroeger over de kaart wenst te beschikken.

Waar?

In het Administratief Centrum of in uw dienstencentrum.
U haalt uw identiteitskaart af aan het loket of in het dienstencentrum waar u ze hebt aangevraagd.

Wat meebrengen?

  • Een goede recente pasfoto met heldere effen achtergrond (zie link: fotomatrix)
  • 22 euro (dit is de kostprijs van de elektronische identiteitskaart)
  • De oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal

Leveringswijze en -termijn?

Een drietal weken na de aanvraag aan het loket, ontvangt u een witte omslag met uw codes.
Dit is de uitnodiging om uw elektronische identiteitskaart af te halen en met uw code de certificaten (elektronische handtekening) te activeren.

Bijzondere Dienstregeling

Sinds de invoering van de elektronische identiteitskaart is het loket Bevolking van de Dienst Burgerzaken op maandag, dinsdag en vrijdag ook in de namiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. Donderdagnamiddag is het loket gesloten. De openingsuren op woensdag en zaterdag blijven ongewijzigd.

Personen ouder dan 75 jaar

De vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen vervalt omdat ook deze mensen over een elektronische identiteitskaart dienen te beschikken.
De geldigheid van de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar wordt vanaf 1 maart 2014 verlengd tot 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Personen die zich niet kunnen verplaatsen 

Als een persoon, die zich niet kan verplaatsen, een uitnodiging ontvangt om een elektronische identiteitskaart aan te vragen zorgt deze voor een recente pasfoto en een doktersattest. De burger neemt vervolgens contact op met het dichtstbijzijnde dienstencentrum voor een afspraak. Er komt dan iemand aan huis of in het ziekenhuis om het basisdocument te laten ondertekenen. De burger duidt een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren aan de loketten. De geactiveerde kaart wordt dan persoonlijk aan de minder mobiele burger overhandigd.

Geldigheid

Een Kids-ID is geldig tot, en een eID vanaf de 12e verjaardag.
Vanaf 1 maart 2014 blijft de identiteitskaart geldig voor een periode van 10 jaar.
Wie 12 jaar wordt tijdens zijn vakantie, vertrekt met de 2 kaarten: de kids-ID om te vertrekken (en geldig tot de verjaardag) en de eID om terug te keren.
De kids-ID dient dan wel bij terugkomst zo vlug mogelijk te worden afgegeven aan de Dienst Burgerzaken. Voor vliegtuigreizen informeer je best eerst bij de maatschappij naar de eisen die ze stellen.

Terug naar de bovenkant

Kostprijs

22 euro

Bijzonderheden

Spoedprocedure aanvraag elektronische identiteitskaart  

Bij hoogdringendheid of indien u niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland(*) kunt u een elektronische identiteitskaart in een dringende procedure aanvragen. Opgelet, dit kan enkel in het Administratief Centrum, niet in de dienstencentra.
(*) Als u bv. nagelaten heeft uw identiteitskaart tijdig te vernieuwen, komt u niet in aanmerking voor het verkrijgen van een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland.

  • Dringende aanvraag:
Wachttijd : Bij aanvraag vr 13u : afhalen op de 3de werkdag na de aanvraag (na 13u: 4de werkdag na de aanvraag). Prijs : 127 euro 
  • Zeer dringende aanvraag:
Wachttijd : Bij aanvraag vr 13u : afhalen op de 2de werkdag na de aanvraag (na 13u: 3de werkdag na de aanvraag). Prijs : 202 euro

Contact info


Dienst Burgerzaken - Identiteit en verhuizen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 266 71 89
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur, gesloten op donderdagnamiddag, zaterdag van 9 tot 11.30 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.


Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienstencentrum Zwijnaarde
Zandvoordestraat 2A
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: 09 244 68 80
Fax: 09 221 32 86
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 266 86 86
Fax: 09 266 86 99
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Annie Calle, verantwoordelijke

Dienstencentrum Wondelgem
Pieter Cieterslaan 28
9032 Wondelgem (Gent)
Tel.: 09 216 77 52
Fax: 09 253 98 55
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Oostakker
Oostakkerdorp 3
9041 Oostakker (Gent)
Tel.: 09 255 98 87
Fax: 09 255 98 81
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Annie Calle, verantwoordelijke

Dienstencentrum Ledeberg
Openingsuren:

Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
De tijdelijke locatie van het Dienstencentrum Ledeberg in de Jacques Eggermontstraat is gesloten.


Tot aan de heropening van het dienstencentrum aan het Ledebergplein blijft de dienstverlening van de Dienst Burgerzaken aan de inwoners van Ledeberg gegarandeerd in het dienstencentrum van Gentbrugge: maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur.


U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Nieuw-Gent
Rerum Novarumplein 186/A
9000 Gent
Tel.: 09 268 21 70
Fax: 09 222 06 25
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalenk.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Drongen
Drongenplein 20
9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09 216 77 43
Fax: 09 227 21 25
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Dirk Steyaert, verantwoordelijke

Hulpkantoor Muide-Meulestede
New-Orleansstraat 271
9000 Gent
Tel.: 09 259 21 15
Fax: 09 251 80 11
Openingsuren:

op maandag en vrijdag van 8 tot 12 uur en op woensdag van 14 tot 18 uur.
Dienstencentrum Gentbrugge
Braemkasteelstraat 29-45
9050 Gentbrugge (Gent)
Tel.: 09 268 23 80
Fax: 09 268 23 99
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Mariakerke
Paul van Tieghemlaan 2A
9030 Gent
Tel.: 09 226 17 62
Fax: 09 216 74 58
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Dirk Steyaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Tel.: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.


Alle bureaus van de Dienst Burgerzaken zijn op zondag 20 april en maandag 21 april 2014 gesloten. Voor zaterdag 19 april geldt de gewone dienstregeling (dienstencentra gesloten en loketten in AC Zuid open van 9 tot 11.30 uur).
U kunt met bancontact betalen.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be