Identiteitskaart

Beluister deze pagina met proReader

Omschrijving

De elektronische identiteitskaart heeft de grootte van een bankkaart en beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens, die u op de kaart ziet, ook digitaal verwerkt zijn. Het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip.

Hierdoor moet u bij verhuis de kaart niet meer vervangen door een nieuwe maar enkel nog naar uw dienstencentrum of het Administratief Centrum gaan om de gegevens op deze chip te laten wijzigen (vergeet de pincode van uw identiteitskaart niet mee te brengen).

De burgerlijke stand wordt niet meer op de kaart vermeld (noch zichtbaar, noch digitaal).

Op de kaart zijn ook digitale certificaten of elektronische handtekeningen voorzien, waardoor de houder zich elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties zoals internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder de documenten.

In de toekomst zal dit zeker belangrijk worden.

Terug naar de bovenkant

Werkwijze

Wie?

Alle Gentenaars vanaf 12 jaar.

Hoe?

Wanneer uw identeitskaart komt te vervalllen, moet u tijdig huw identiteitskaart laten vervangen. Wenst u vroeger over uw nieuwe identiteitskaart te beschikken, dan kan u op eigen initiatief naar de dienst Burgerzaken komen.

Waar?

In het Administratief Centrum of in uw dienstencentrum. U kan ook in het Mobiel Dienstencentrum terecht.
U haalt uw identiteitskaart af aan het loket of in het dienstencentrum waar u ze hebt aangevraagd.

Wat meebrengen?

  • Een goede recente pasfoto met heldere effen achtergrond (zie link: fotomatrix) *
  • 22 euro (dit is de kostprijs van de elektronische identiteitskaart)
  • De oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal

* Bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 EUR (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af. Er wordt een betalingsbewijs afgedrukt. Het toestel controleert voor het afdrukken zelf of de foto voldoet aan de eisen. Voldoet de foto, dan kunt u de foto afdrukken, voldoet de foto niet, dan kan er tot 9 keer een nieuwe foto worden genomen (zonder meerprijs). Wordt een niet goed bevonden foto toch afgedrukt, dan zal deze een rode rand krijgen en zal aangeduid worden waarom de foto niet voldoet aan de eisen.
Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria een pasfoto moet voldoen.

Leveringswijze en -termijn?

Een drietal weken na de aanvraag aan het loket, ontvangt u een witte omslag met uw codes.
Dit is de uitnodiging om uw elektronische identiteitskaart af te halen en met uw code de certificaten (elektronische handtekening) te activeren.

Bijzondere Dienstregeling

Sinds de invoering van de elektronische identiteitskaart is het loket Bevolking van de Dienst Burgerzaken op maandag, dinsdag en vrijdag ook in de namiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. Donderdagnamiddag is het loket gesloten. De openingsuren op woensdag en zaterdag blijven ongewijzigd.

Personen ouder dan 75 jaar

De vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen vervalt omdat ook deze mensen over een elektronische identiteitskaart dienen te beschikken.
De geldigheid van de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar wordt vanaf 1 maart 2014 verlengd tot 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Personen die zich niet kunnen verplaatsen 

Als een persoon, die zich niet kan verplaatsen, een uitnodiging ontvangt om een elektronische identiteitskaart aan te vragen zorgt deze voor een recente pasfoto en een doktersattest. De burger neemt vervolgens contact op met het dichtstbijzijnde dienstencentrum voor een afspraak. Er komt dan iemand aan huis of in het ziekenhuis om het basisdocument te laten ondertekenen. De burger duidt een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren aan de loketten. De geactiveerde kaart wordt dan persoonlijk aan de minder mobiele burger overhandigd.

Geldigheid

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, tot maximaal de dag voor de 15e verjaardag.
Een eID is geldig vanaf de 12e verjaardag.
Vanaf 1 maart 2014 blijft de identiteitskaart, afhankelijk van de leeftijd bij aanvraag, geldig voor een periode van 10 jaar, 6 jaar voor 12- tot 18-jarigen of 30 jaar voor wie 75 jaar of ouder is.

Terug naar de bovenkant

Kostprijs

22 euro

Bijzonderheden

Spoedprocedure aanvraag elektronische identiteitskaart  

Bij hoogdringendheid of indien u niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland(*) kunt u een elektronische identiteitskaart in een dringende procedure aanvragen. Opgelet, dit kan enkel in het Administratief Centrum, niet in de dienstencentra.
(*) Als u bv. nagelaten heeft uw identiteitskaart tijdig te vernieuwen, komt u niet in aanmerking voor het verkrijgen van een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland.

  • Dringende aanvraag:
Wachttijd : Bij aanvraag vr 13u : afhalen op de 3de werkdag na de aanvraag (na 13u: 4de werkdag na de aanvraag). Prijs : 127 euro 
  • Zeer dringende aanvraag:

Wachttijd : Bij aanvraag vr 13u : afhalen op de 2de werkdag na de aanvraag (na 13u: 3de werkdag na de aanvraag). Prijs : 202 euro

Aanvraag herdruk pin-pukcodes

Wie zijn pin- en pukcodes verloren is, kan een herafdruk van zijn codes aanvragen. Het is onnnodig u hiervoor naar een loket te begeven, u doet de aanvraag best via de website www.ibz.rrn.fgov.be > Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten > eID > pin-pukcodes; binnen de 3 weken komen de online-aangevraagde codes toe bij de Dienst Burgerzaken. U kunt de codes afhalen in het AC of dienstencentrum bevoegd voor de locatie waar u woont.

Wie geen gebruik kan of wenst te maken van het e-loket kan bij de Dienst Burgerzaken - Identiteit of in zijn dienstencentrum een formulier 'aangifte van verlies van de activeringscodes' invullen. Binnen de 3 weken zijn de aangevraagde codes beschikbaar bij de Dienst Burgerzaken en kunt u de nieuwe codes afhalen (op de plaats waar u ze heeft aangevraagd). U neemt best vooraf telefonisch contact op met het betrokken loket om na te vragen of de codes al beschikbaar zijn.

Contact info


Dienst Burgerzaken - Identiteit en verhuizen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 266 71 89
E-mail: burgerzaken.bevolking@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur, gesloten op donderdagnamiddag, zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienstencentrum Zwijnaarde
Zandvoordestraat 2A
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: 09 244 68 80
Fax: 09 221 32 86
E-mail: dczw@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 266 86 86
Fax: 09 266 86 99
E-mail: dcsa@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Wondelgem
Pieter Cieterslaan 28
9032 Wondelgem (Gent)
Tel.: 09 216 77 52
Fax: 09 253 98 55
E-mail: dcwo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Oostakker
Oostakkerdorp 3
9041 Oostakker (Gent)
Tel.: 09 255 98 87
Fax: 09 255 98 81
E-mail: dcoo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Ledeberg

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

De tijdelijke locatie van het Dienstencentrum Ledeberg in de Jacques Eggermontstraat is gesloten.

Tot aan de heropening van het dienstencentrum aan het Ledebergplein blijft de dienstverlening van de Dienst Burgerzaken aan de inwoners van Ledeberg gegarandeerd in het dienstencentrum van Gentbrugge: maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur.

U kunt met bancontact betalen.

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Nieuw-Gent
Rerum Novarumplein 186/A
9000 Gent
Tel.: 09 268 21 70
Fax: 09 222 06 25
E-mail: dcng@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Drongen
Drongenplein 20
9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09 216 77 43
Fax: 09 227 21 25
E-mail: dcdr@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Gentbrugge
Braemkasteelstraat 29-45
9050 Gentbrugge (Gent)
Tel.: 09 268 23 80
Fax: 09 268 23 99
E-mail: dcgb@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Mariakerke
Paul van Tieghemlaan 2A
9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: 09 226 17 62
Fax: 09 216 74 58
E-mail: dcma@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag 19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Tel.: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
E-mail: dcsd@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be