Aanvraag stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling

Beluister deze pagina met proReader

Kostprijs
Vereiste info

Omschrijving

Voor de oprichting van gebouwen of constructies en voor de afbraak daarvan is in principe de medewerking van een architect en een stedenbouwkundige vergunning nodig.
De stedenbouwkundige vergunning voor die werken en handelingen wordt aangevraagd met een uitgebreide dossiersamenstelling.
Hieronder wordt uitgelegd wat dat inhoudt.

Terug naar de bovenkant

Werkwijze


De formulieren en de uitleg over de samenstelling van het dossier vindt u in het Publieksloket en Aanverwante info hiernaast :

Uitleg over de samenstelling van een volledig dossier:

 • Aanstiplijst nr. 4 - Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (E-loket)
 • Raadpleeg zeker ook de pagina over het nieuwe algemeen Bouwreglement, waar u de nieuwe aanstiplijsten Hemelwater van de Stad Gent kan terugvinden. Vul deze in en voeg deze bij uw bouwaanvraag: http://www.gent.be/eCache/THE/1/692.cmVjPTQwMjAw.html

Formulieren (Publieksloket)

 • Aanvraagformulier
 • Statistisch formulier (modellen I en II)
  Gebruik het model I voor gebouwen met hoofdzakelijk een woonbestemming. Gebruik het model II voor gebouwen met hoofdzakelijk een andere bestemming dan wonen.

Als uw aanvraag voor het (ver)bouwen ook het rooien van alleenstaande hoogstammige bomen of de ontbossing of het aanmerkelijk wijzigen van het relif van de bodem inhoudt, geldt daarvoor de dossiersamenstelling voor 'terreinaanlegwerken'.
U kan echter de twee aanvragen combineren door

 • op het aanvraagfomulier voor een uitgebreide dossiersamenstelling ook die andere handelingen te beschrijven
 • op de plannen en de beschrijvende nota ook de elementen vermelden die specifiek zijn voorgeschreven in de aanstiplijst nr 3 voor hetzij vellen van bomen, hetzij ontbossing, hetzij het aanmerkelijk wijzigen van het relif van de bodem.

Privaat gebruik van de openbare weg voor het inrichten van een werf voor meer dan 90 dagen

Als u tijdens de uitvoering van de bouwwerken op de openbare weg een werkstrook zal innemen voor een steiger, een kraan en allerlei materialen gedurende een periode langer dan 90 dagen, dan hebt u ook daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Als op de plannen van de aanvraag voor de eigenlijke bouwwerken een werkstrook op de openbare weg is getekend, kan de aannemer achteraf de afzonderlijke  aanvraag inname voor een periode >90 d. indienen (als geen werkstrook is goedgekeurd, moet voor de inname >90d. een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning gevraagd worden).

Duid op het inplantingsplan ook de afmetingen van de werkstrook aan met daarop alle de volgende gegevens

 1. de breedte van het gedeelte van de openbare weg (trottoir, parkeerstrook, fietspad, rijbaan, plantsoen of andere), met aanduiding van de zone (lengte x breedte) van de inname;
 2. alle obstakels die zich binnen de zone van de inname en tot 5 m rond deze zone bevinden zoals kabelkasten, hydranten, verkeersborden, verkeerslichten, parkeermeters, straatmeubilair, vuilnisbakken, verlichtingspalen, anti-parkeerpalen, wachthuisjes voor openbaar vervoer, enz;
 3. eventueel vlakbij gelegen tramsporen;

Aantal exemplaren

U moet de plannen minimaal in vijf exemplaren indienen, de andere documenten minimaal in 4 exemplaren.
Er kunnen echter meer exemplaren nodig zijn als de stedenbouwkundige ambtenaar extra adviezen moet inwinnen. Vraag vooraf in het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein hoeveel exemplaren u moet indienen.

Procedure

In de folder ''Bouwen of verbouwen met een stedebouwkundige vergunning' leest u stap voor stap hoe u uw dossier indient, hoe het verder wordt behandeld en binnen welke termijn u een beslissing wordt afgeleverd.
U kunt deze folder dowloaden in 'Aanverwante info' rechts op deze pagina.

Speciale procedure voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen klasse 2

Hebt u ook een milieuvergunning klasse 2 nodig, dan kan u ervoor kiezen de beide aanvraagdossiers samen in te dienen in het Uniek loket voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen.
Het voordeel daarvan is dat beide dossiers gelijktijdig door de administratie worden behandeld. Een aantal procedurestappen wordt dan gezamenlijk uitgevoerd en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de beide aanvragen wordt zo beter op elkaar afgestemd.
Meer uitleg daarover vindt u op de pagina ‘Uniek loket voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen’. Die kunt u openen in handige links.

Terug naar de bovenkant

Bijzonderheden

Architect

Waar sprake is van 'de architect' wordt een architect of architectenbureau of -assocatie bedoeld die ingeschreven is op de lijst van de Orde van Architecten.
Op het aanvraagformulier moeten naam en adres van de architect vermeld worden en moet het visum van de Orde van Architecten staan.

Wanneer u als industrieel ingenieur bouwkunde, als burgerlijk ingenieur of als gediplomeerd architect die niet is ingeschreven op de lijst van de orde, zelf het plan van uw eengezinswoning wil tekenen en toezicht wil houden op de bouwwerken, dan kan u hiervoor een machtiging vragen aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
Als u de machtiging hebt verkregen, voegt u een kopie daarvan bij uw aanvraag. Die machtiging vervangt op geldige wijze het visum van Orde van Architecten.

Elektronisch dossier

U kan in Gent vooralsnog geen elektronisch dossier indienen dat het papieren dossier vervangt.

Contact info


Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-Centrum
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 79 50
E-mail: loketsod.gent@gent.be
Openingsuren:

maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur.
Gespecialiseerde dienstverlening over complexe materies is zeer belangrijk. Daarom wordt het Administratief Centrum Zuid vanaf november d locatie voor alle informatie rond stedenbouw.

De decentrale loketten Stedenbouw en Openbaar Domein van de Stad Gent sluiten op 31 oktober 2014 hun deuren. Het gaat om de loketten in de deelgemeenten Drongen, Mariakerke, Gentbrugge,

Zwijnaarde, Oostakker en Sint-Amandsberg.

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Zit u met vragen over uw dossier?

Vanaf 3 november 2014 kunt u met al uw stedenbouwkundige vragen terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het Administratief Centrum Zuid.

Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Drongen
Drongenplein 20
9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09 216 77 36
Fax: 09 227 05 18
E-mail: loketsod.drongen@gent.be
Openingsuren:

maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag van 14 tot 18 uur.
Gespecialiseerde dienstverlening over complexe materies is zeer belangrijk. Daarom wordt het Administratief Centrum Zuid vanaf november d locatie voor alle informatie rond stedenbouw.

De decentrale loketten Stedenbouw en Openbaar Domein van de Stad Gent sluiten op 31 oktober 2014 hun deuren. Het gaat om de loketten in de deelgemeenten Drongen, Mariakerke, Gentbrugge,

Zwijnaarde, Oostakker en Sint-Amandsberg.

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Zit u met vragen over uw dossier?

Vanaf 3 november 2014 kunt u met al uw stedenbouwkundige vragen terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het Administratief Centrum Zuid.

Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gentbrugge/Ledeberg
Braemkasteelstraat 45
9050 Gentbrugge ( Gent)
Tel.: 09 268 24 50
Fax: 09 268 24 69
E-mail: loketsod.gentbrugge-ledeberg@gent.be
Openingsuren:

maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur.
Gespecialiseerde dienstverlening over complexe materies is zeer belangrijk. Daarom wordt het Administratief Centrum Zuid vanaf november d locatie voor alle informatie rond stedenbouw.

De decentrale loketten Stedenbouw en Openbaar Domein van de Stad Gent sluiten op 31 oktober 2014 hun deuren. Het gaat om de loketten in de deelgemeenten Drongen, Mariakerke, Gentbrugge,

Zwijnaarde, Oostakker en Sint-Amandsberg.

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Zit u met vragen over uw dossier?

Vanaf 3 november 2014 kunt u met al uw stedenbouwkundige vragen terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het Administratief Centrum Zuid.

Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Oostakker
Oostakkerdorp 3
9041 Oostakker (Gent)
Tel.: 09 255 98 97
E-mail: loketsod.oostakker@gent.be
Openingsuren:

maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur
Gespecialiseerde dienstverlening over complexe materies is zeer belangrijk. Daarom wordt het Administratief Centrum Zuid vanaf november d locatie voor alle informatie rond stedenbouw.

De decentrale loketten Stedenbouw en Openbaar Domein van de Stad Gent sluiten op 31 oktober 2014 hun deuren. Het gaat om de loketten in de deelgemeenten Drongen, Mariakerke, Gentbrugge,

Zwijnaarde, Oostakker en Sint-Amandsberg.

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Zit u met vragen over uw dossier?

Vanaf 3 november 2014 kunt u met al uw stedenbouwkundige vragen terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het Administratief Centrum Zuid.

Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 266 86 40
Fax: 09 266 86 59
E-mail: loketsod.sint-amandsberg@gent.be
Openingsuren:

maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur.
Gespecialiseerde dienstverlening over complexe materies is zeer belangrijk. Daarom wordt het Administratief Centrum Zuid vanaf november d locatie voor alle informatie rond stedenbouw.

De decentrale loketten Stedenbouw en Openbaar Domein van de Stad Gent sluiten op 31 oktober 2014 hun deuren. Het gaat om de loketten in de deelgemeenten Drongen, Mariakerke, Gentbrugge,

Zwijnaarde, Oostakker en Sint-Amandsberg.

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Zit u met vragen over uw dossier?

Vanaf 3 november 2014 kunt u met al uw stedenbouwkundige vragen terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het Administratief Centrum Zuid.

Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Zwijnaarde/Sint-Denijs-Westrem
Dorpsstraat 1
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: 09 244 68 70
Fax: 09 220 05 83
E-mail: loketsod.zwijnaarde-sint-denijs-westrem@gent.be
Openingsuren:

maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur
Gespecialiseerde dienstverlening over complexe materies is zeer belangrijk. Daarom wordt het Administratief Centrum Zuid vanaf november d locatie voor alle informatie rond stedenbouw.

De decentrale loketten Stedenbouw en Openbaar Domein van de Stad Gent sluiten op 31 oktober 2014 hun deuren. Het gaat om de loketten in de deelgemeenten Drongen, Mariakerke, Gentbrugge,

Zwijnaarde, Oostakker en Sint-Amandsberg.

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Zit u met vragen over uw dossier?

Vanaf 3 november 2014 kunt u met al uw stedenbouwkundige vragen terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het Administratief Centrum Zuid.

Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Mariakerke/Wondelgem
Paul van Tieghemlaan 2A
9030 Gent
Tel.: 09 226 19 87
E-mail: loketsod.mariakerke-wondelgem@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur
Gespecialiseerde dienstverlening over complexe materies is zeer belangrijk. Daarom wordt het Administratief Centrum Zuid vanaf november d locatie voor alle informatie rond stedenbouw.

De decentrale loketten Stedenbouw en Openbaar Domein van de Stad Gent sluiten op 31 oktober 2014 hun deuren. Het gaat om de loketten in de deelgemeenten Drongen, Mariakerke, Gentbrugge,

Zwijnaarde, Oostakker en Sint-Amandsberg.

Hebt u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? Zit u met vragen over uw dossier?

Vanaf 3 november 2014 kunt u met al uw stedenbouwkundige vragen terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het Administratief Centrum Zuid.
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be