Reispas

Beluister deze pagina met proReader

Omschrijving

Een reispas is een officieel document dat u nodig heeft om naar een groot aantal landen te kunnen reizen en terugkeren. U kunt uw reispas aanvragen bij de Stad Gent.
Terug naar de bovenkant

Werkwijze

 1. U (= als volwassene) hebt GEEN reispas nodig voor de landen die lid zijn van de Europese Unie (BelgiŽ, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, ItaliŽ, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, RoemeniŽ, Slovakije, SloveniŽ, Spanje, TsjechiŽ, Verenigd Koninkrijk, Zweden). Een Belgische identiteitskaart volstaat. (In het kader van een kort verblijf)
 2. U hebt een geldige individuele reispas, en eventueel een visum, nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie. Om te weten welke landen een reispas en/of een visum eisen, raadpleegt u:
  • het consulaat of de ambassade van het land waar u heen reist
  • uw reisagent
 3. U hebt een digitale reispas nodig voor de Verenigde Staten: zie daarover de in de rand vermelde informatie 'Digitale reispas voor de VS'

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Een nieuwe digitale reispas vraagt u persoonlijk aan bij Dienst Burgerzaken, Loket Reizen of in een dienstencentrum. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn indien voor hen een reispas wordt aangevraagd. Indien geen reispas vereist is, dient u voor kinderen onder de 12 jaar een Kids-ID komen afhalen bij Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit.

Opgelet!

 • Vanaf 17 februari 2014 start de stad met het uitgeven van biometrische reispassen. De nieuwe documenten zullen voorzien worden van een digitale foto, vingerafdrukken en een elektronische handtekening. De huide niet-biometrische reispassen blijven geldig tot hun einddatum.
 • Vanaf 15 juni 2014 hebben de nieuwe reispassen voor meerderjarigen een geldigheidsduur van 7 jaar. De reispassen voor minderjarigen blijven 5 jaar geldig. U kunt uw reispas niet verlengen. Indien uw oude reispas vervallen is, moet u altijd een nieuwe aanvragen.

Wat meebrengen?

 • 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto met een ťťnkleurige lichte achtergrond en in vooraanzicht genomen met onbedekt hoofd - brillen in het haar of brede haarbanden zijn verboden (bedekt hoofd: alleen om medisch of godsdienstige redenen, mits voorlegging van een medisch attest of een attest afgeleverd door de religieuze overheid). Er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en met een gesloten mond.
  Formaat van de foto: 3,5 X 4,5 cm: het hoofd dient ten minste 3,1 en maximum 3,6 cm groot te zijn.*
 • uw identiteitskaart
 • uw vorige reispas of het verliesattest van de politie (na aangifte van verlies of diefstal)
 • indien u jonger bent dan 18 jaar komt de ouder of voogd, die de toelating geeft, mee voor de ondertekening van de aanvraagformulieren.

* Bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 EUR (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af. Er wordt een betalingsbewijs afgedrukt. Het toestel controleert voor het afdrukken zelf of de foto voldoet aan de eisen. Voldoet de foto, dan kunt u de foto afdrukken, voldoet de foto niet, dan kan er tot 9 keer een nieuwe foto worden genomen (zonder meerprijs). Wordt een niet goed bevonden foto toch afgedrukt, dan zal deze een rode rand krijgen en zal aangeduid worden waarom de foto niet voldoet aan de eisen.
Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria een pasfoto moet voldoen.

Waar?

Alle Belgische gemeenten geven een reispas af aan Belgen die in hun bevolkingsregister zijn ingeschreven:

 • in Gent gebeurt dit aan het Loket Reizen op de 1ste verdieping van het Administratief Centrum of in de dienstencentra
 • in sommige gevallen moet u een reispas aanvragen en afhalen bij de Arrondissementscommissaris (zie bijzonderheden)

Leveringstermijn en -wijze? 

Wanneer u uw reispas aanvraagt bij het Loket Reizen, kunt u ze ophalen na 6 werkdagen. Wanneer u dat doet in ťťn van de dienstencentra, moet u 8 werkdagen wachten. U kunt uw reispas echter ook via een spoedprocedure verkrijgen. In dat geval heeft u ze respectievelijk na 1 tot 2 werkdagen of 3 tot 4 werkdagen.

De afhaling moet niet persoonlijk gebeuren. De persoon die de reispas komt afhalen, brengt het ontvangstbewijsje mee dat bij de aanvraag is uitgereikt.

Terug naar de bovenkant

Kostprijs


Minderjarige: 35 euro (gewone procedure) of 210 euro (spoedprocedure)
Meerderjarige: 83 euro (gewone procedure) of 258 euro (spoedprocedure)

In het Administratief Centrum en de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen. In hulpkantoor Muide-Meulestede kan u enkel cash betalen. U betaalt bij de aanvraag van de reispas (niet bij de afhaling).

Bijzonderheden

Op aanvraag is nu ook een nieuwe reispas met 64 bladzijden (in plaats van de huidige 32) te verkrijgen, maar enkel via een spoedprocedure.  Die is bedoeld voor mensen die veel reizen.

De Arrondissementscommissaris van Gent-Eeklo is bevoegd voor de afgifte van:

 • Belgische paspoorten voor Oost-Vlamingen met een wettelijke domiciliŽring in het buitenland
 • Belgische reisdocumenten voor vreemdelingen die wettelijk gedomicilieerd zijn in een Oost-Vlaamse gemeente en geen reispas kunnen krijgen van hun eigen overheid
 • Belgische reisdocumenten voor vluchtelingen die in een Oost-Vlaamse gemeente wettelijk gedomicilieerd zijn, erkend zijn door het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties en ook door BelgiŽ erkend zijn als politieke vluchtelingen
 • reisvisa aan vreemdelingen die tijdelijk in BelgiŽ verblijven en over een geldig paspoort beschikken van hun eigen overheid (enkel voor humanitaire en dringende redenen, mits toestemming van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken).

Opmerking:

Verlies, diefstal of vernietiging van een reispas moet u aangeven bij de politie. Dit is heel belangrijk: ook al dateert het verlies, diefstal of vernietiging van jaren geleden, u dient hoe dan ook aangifte te doen. Want het attest van aangifte van verlies of diefstal vervangt de oude reispas bij de aanvraag om een nieuwe.

Contact info


Dienstencentrum Zwijnaarde
Zandvoordestraat 2A
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: 09 244 68 80
Fax: 09 221 32 86
E-mail: dczw@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 376
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 266 86 86
Fax: 09 266 86 99
E-mail: dcsa@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Wondelgem
Pieter Cieterslaan 28
9032 Wondelgem (Gent)
Tel.: 09 216 77 52
Fax: 09 253 98 55
E-mail: dcwo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Oostakker
Oostakkerdorp 3
9041 Oostakker (Gent)
Tel.: 09 255 98 87
Fax: 09 255 98 81
E-mail: dcoo@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Leila Zerrouk, verantwoordelijke

Dienstencentrum Ledeberg

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

De tijdelijke locatie van het Dienstencentrum Ledeberg in de Jacques Eggermontstraat is gesloten.

Tot aan de heropening van het dienstencentrum aan het Ledebergplein blijft de dienstverlening van de Dienst Burgerzaken aan de inwoners van Ledeberg gegarandeerd in het dienstencentrum van Gentbrugge: maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur.

U kunt met bancontact betalen.

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Nieuw-Gent
Rerum Novarumplein 186/A
9000 Gent
Tel.: 09 268 21 70
Fax: 09 222 06 25
E-mail: dcng@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienstencentrum Drongen
Drongenplein 20
9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09 216 77 43
Fax: 09 227 21 25
E-mail: dcdr@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Gentbrugge
Braemkasteelstraat 29-45
9050 Gentbrugge (Gent)
Tel.: 09 268 23 80
Fax: 09 268 23 99
E-mail: dcgb@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen

Gina Bogaert, verantwoordelijke

Dienstencentrum Mariakerke
Paul van Tieghemlaan 2A
9030 Mariakerke (Gent)
Tel.: 09 226 17 62
Fax: 09 216 74 58
E-mail: dcma@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag 19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, op woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en op donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Martine Jansoone, verantwoordelijke

Dienstencentrum Sint-Denijs-Westrem
Gemeenteplein 2
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Tel.: 09 243 97 70
Fax: 09 222 90 35
E-mail: dcsd@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur en donderdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katleen Van Hoecke, verantwoordelijke

Dienst Burgerzaken - Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 00
Fax: 09 266 71 49
E-mail: burgerzaken.reisp.rijb@gent.be
Openingsuren:

Op vrijdag  19 september  zullen de loketten van de  dienst Burgerzaken uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12.00 uur.

De dienst blijft wel telefonisch bereikbaar.

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katie Van Cauwenberge, directeur
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be