Belastingen: Federaal

Beluister deze pagina met proReader

Kostprijs
Vereiste info
Bijzonderheden

Omschrijving

Aangiften en informatie over aanslagen inzake directe belastingen (belastingbrief).

 

Terug naar de bovenkant

Werkwijze

Hoe?

Loontrekkenden wenden zich tot het Centraal Taxatiekantoor waar u een telefoonnummer contacteert volgens uw familienaam.
Indien u uw belastingbrief niet ontvangt, moet u die zelf aanvragen. Die aanvraag moet gebeuren ťťn maand voor de datum waarop u de belastingbrief moet inleveren.

Zelfstandigen wenden zich tot hun controlekantoor in het Centraal Taxatiekantoor waar u een telefoonnummer contacteert volgens uw familienaam.

Bezwaarschriften in verband met alle directe belastingen moet u schriftelijk richten aan de ambtenaar die vermeld staat op uw aanslagbiljet.

Invordering van directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen):

Ontvangkantoor Gent 1 voor:

- Belastingen verschuldigd door de belastingplichtigen van de stad Gent van wie de naam begint met de letter A tot en met C.

Ontvangkantoor Gent 2 voor:

- belastingen, met uitzondering van onroerende voorheffing (Gent 7), verschuldigd door de belastingplichtigen van de Stad Gent van wie de naam begint met de letter D tot en met M

Ontvangkantoor Gent 4 voor:

- belastingen verschuldigd door vennootschappen en vzw's, en de onroerende voorheffing (Gent 7)

Ontvangkantoor Gent 5 voor:

- belastingen, uitgezonderd onroerende voorheffing (Gent 7), verschuldigd door de belastingplichtigen van de Stad Gent van wie de naam begint met de letter N tot en met Z

Ontvangkantoor Gent 7 voor:

- de onroerende voorheffing (grondlasten of grondbelasting) van de Stad Gent tot en met het aanslagjaar 1998. De onroerende voorheffing vanaf 1999 int de Belastingdienst voor Vlaanderen.

Voor meer informatie over de invordering van de belastingen kunt 
u terecht bij de Gewestelijke Directie Invordering Gent


De verkeersbelasting, belasting inverkeerstelling en eurovignet wordt vanaf 01/01/2011 gevestigd en geÔnd door de Vlaamse Belastingdienst, Mercurius gebouw, Bauwensplaats 13 bus 1, 9300 Aalst.
Contacttelefoon : 1700 Ė lijn van 9 tot 19u.
E-mailadres : verkeersbelastingen@fb.vlaanderen.be

Terug naar de bovenkant

Contact info


FOD FinanciŽn - Directe Belastingen - Taxatie
Zuiderpoort - Blok B
Gaston Crommenlaan 6
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 0257 920 00 (infodesk) Centraal Taxatiekantoor
Tel.: 0257 922 80
Fax: 0257 950 38
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
PB 405

Directe Belastingen - Invordering Ontvangkantoor Gent 2
Zuiderpoort-Blok B
Gaston Crommenlaan 6 bus 0106
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 0257 92 510
Fax: 0257 95 008
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
Belastingen verschuldigd door de belastingplichtigen van de stad Gent van wie de naam begint met de letter D tot en met M.

  

Directe Belastingen - Invordering Ontvangkantoor Gent 1-RPB
Zuiderpoort-Blok B
Gaston Crommenlaan 6 bus 0104
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 0257 92 500
Tel.: 0257 92 000
Fax: 0257 95 007
Openingsuren:
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.


Belastingen verschuldigd door de belastingplichtigen van de stad Gent van wie de naam begint met de letter A tot en met C.      De verkeersbelasting, belasting inverkeerstelling en eurovignet wordt vanaf 01/01/2011 gevestigd en geÔnd door de Vlaamse Belastingdienst, Mercurius gebouw, Bauwensplaats 13 bus 1, 9300 Aalst. Contacttelefoon : 1700 Ė lijn van 9 tot 19u. E-mailadres : verkeersbelastingen@fb.vlaanderen.be

Directe Belastingen - Invordering Ontvangkantoor Gent 4
Zuiderpoort-Blok B
Gaston Crommenlaan 6 bus 0101
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 0257 92 520
Fax: 0257 95 009

Belastingen verschuldigd door vennootschappen en v.z.w.'s, met uitzondering van de verkeersbelasting en de onroerende voorheffing (Gent 7). Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Directe Belastingen - Invordering Ontvangkantoor Gent 5
Zuiderpoort-Blok B
Gaston Crommenlaan 6 bus 0105
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 0257 92 530
Fax: 0257 95 010

Belastingen verschuldigd door de belastingplichtigen van de stad Gent van wie de naam begint met de letter N tot en met Z.    Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur      

Directe Belastingen - Invordering Ontvangkantoor Gent 7
Zuiderpoort-Blok B
Gaston Crommenlaan 6 bus 0102
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 0257 92 550
Fax: 0257 95 012

Onroerende voorheffing van de stad Gent tot en met aanslagjaar 1998.    De onroerende voorheffing wordt vanaf 1999 gevestigd en geÔnd door de   Vlaamse Belastingdienst: Mercurius gebouw Bauwensplaats 13 9300 Aalst. Tel: 1700 Ė lijn van 9 tot 19u. Fax. 053 72 23 75, E-mailadres : onroerendevoorheffing@vlaanderen.be Website: www.onroerendevoorheffing.be   

Federale Overheidsdienst FinanciŽn Gewestelijke Directie Invordering Gent
Zuiderpoort - Blok B
Gaston Crommenlaan 6 bus 0201
9050 Ledeberg (Gent)
Tel.: 0257 92 330
Fax: 0257 95 022

Informatie over de invordering van de belastingen.    Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
Mercurius gebouw
Bauwensplaats 13
9300 Aalst
Tel.: 1700
Fax: 053 72 23 75
E-mail: vlaamsebelastingdienst@fb.vlaanderen.be (algemeen)
E-mail: onroerendevoorheffing@vlaanderen.be
E-mail: verkeersbelastingen@fb.vlaanderen.be

Het loket is open van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.  Donderdag is het loket open tot 18 uur.


De Vlaamse belastinglijn 1700 is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9 tot 19 uur. Om lange wachttijden te vermijden, belt u het best tussen 12 uur en 19 uur.


De onroerende voorheffing vanaf 1999 wordt gevestigd en geÔnd door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.


De verkeersbelasting, de belasting op Inverkeerstelling (B.I.V.) van wegvoertuigen en lucht- en zeevaarvoertuigen en het eurovignet wordt vanaf 1 januari 2011 gevestigd en geÔnd door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be