Vredeshuis en Noord-Zuidsamenwerking

Beluister deze pagina met proReader

Vredeseducatie en wereldoriŰntatie zijn de twee pijlers waarop het Gentse Stadsbestuur een brug wil bouwen tussen jonge mensen van 3 tot 99 jaar. Mensen die met verwondering streven naar vrede, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en ontwikkelingssamenwerking.

Kortom, naar een wereld waarin mensenrechten en duurzame ontwikkeling prioritair zijn.

Een huis vol bruisende activiteit waar spelcircuits, tentoonstellingen, wandelingen en allerhande educatieve projecten zorgen voor een gevarieerd aanbod. Scholen en verenigingen krijgen steeds een vakkundige en doelgerichte begeleiding. Tijdens weekends en de Gentse feesten staan praattafels en concerten borg voor een culturele noot.

Een open huis voor iedereen die de doelstellingen van het Vredeshuis uitdraagt. Groepen en organisaties kunnen gratis terecht voor allerlei manifestaties zoals studiedagen, concerten, vergaderingen, herdenkingsmomenten, debatten, persconferenties, workshops en allerhande sensibiliserende initiatieven.

Een huis tot uw dienst met informatie en advies inzake de ontwikkelingsthematiek. Waar mogelijk biedt de Dienst Noord-Zuidsamenwerking logistieke en financiŰle steun.
Het herinneringshuis dat blijvend aandacht vraagt voor het oorlogsverleden. Om de gruwelen van vandaag te begrijpen en te leren vermijden. Het Vredeshuis ondersteunt specifiek de 8-meiplechtigheid en de Kristallnachtherdenking.

Wie?
Het Vredeshuis moet een huis zijn voor vrede, verdraagzaamheid en democratie. Initiatieven rond deze thema’s, maar ook in verband met ontwikkelingsproblematiek moeten er plaatsvinden. Gelet op het educatief karakter wordt speciale aandacht geschonken aan vredesopvoeding aangeboden aan de jonge bezoekers.

Wat?
Het Vredeshuis is een initiatief van de Stad Gent. Het werd opgericht in 1994 bij de vijftigste herdenking van de bevrijding van Gent. Hiermee werd ingegaan op de vraag van de talrijke verenigingen en individuen die de gruwel van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Met dit initiatief wil het Stadsbestuur een forum bieden aan groepen en verenigingen die ijveren voor een vredevolle wereld.
Op een vakkundige wijze kan er gewerkt worden aan het uitdragen van de essentie van de boodschap: ‘Dit nooit meer!’

Hoe?
Jaarlijks organiseert het Vredeshuis tentoonstellingen en activiteiten  die zich hoofdzakelijk naar een jeugdig publiek richten. Op deze wijze krijgen de Vlaamse scholen de kans om op een aanschouwelijke wijze vredeseducatie en wereldoriŰntatie verder uit te diepen. Het thema vrede wordt hierbij in de breedst mogelijke betekenis benaderd. Mensenrechten, verdraagzaamheid, non-discriminatie, fair trade, vooroordelen, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingsproblematiek, kinderrechten, multiculturele samenleving, herdenkingsmomenten…het is slechts een kleine greep uit de thema’s die bij deze tentoonstellingen en activiteiten aan bod komen.

Pedagogische begeleiding
Teneinde de jonge (en minder jonge) bezoekers maximaal te begeleiden worden bij alle tentoonstellingen, spelcircuits en activiteiten, gratis en doelgerichte begeleidingen aangeboden. Waar nodig worden informatiepakketten opgemaakt teneinde de leerkrachten toe te laten om de activiteit van het Vredeshuis in een breder programma te kaderen.

Receptief
Het Vredeshuis stelt zijn infrastructuur en logistieke middelen ter beschikking (ook buiten de kantooruren) voor organisaties en verenigingen bij activiteiten die de doelstellingen van dit huis onderschrijven. Vergaderruimten, zalen en tentoonstellingsruimten staan ter beschikking voor ÚÚnmalige samenkomsten of tentoonstellingen. Elke receptieve activiteit heeft een tijdelijk karakter en kan geenszins een winstgevende bedoeling hebben.

Noord-Zuid
De Stedelijke Dienst Noord-Zuidsamenwerking heeft ook zijn thuis in het Vredeshuis. Voor alle sensibiliserende en educatieve projecten bestaat er een uiterst ge´ntegreerde samenwerking met het Vredeshuis. De Dienst Noord-Zuidsamenwerking co÷rdineert verder alle linken tussen de stadsdiensten en de ontwikkelingssamenwerking.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Strategie en Co÷rdinatie - Internationaal, Noord-Zuid en Vrede - Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent
Tel.: 09 233 42 95
E-mail: vredeshuis@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Ook na afspraak.
Verantwoordelijke: Philippe Demeyer, studiemeester-opvoeder

Stategie en Co÷rdinatie - Internationaal, Noord-Zuid en Vrede - Noord-Zuidsamenwerking
Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent
Tel.: 09 223 29 53
Fax: 09 225 73 79
E-mail: noord.zuid@gent.be
Openingsuren:
Enkel na afspraak


Wouter Boesman, diensthoofd
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be