Ghent Bio-Energy Valley

Beluister deze pagina met proReader

 

Vlaanderen wil zich steeds sterker door kennis profileren. Gent neemt daarbij niet alleen het voortouw inzake bio-technologie, maar ook inzake bio-energie. In juli 2005 werd het publiek-privaat partnership ďGhent Bio-Energy ValleyĒ voorgesteld.  Ghent Bio-Energy Valley wil gemeenschappelijke initiatieven ontwikkelen ter bevordering van bio-energie  en de Gentse haven uitbouwen tot een internationaal erkende groeipool voor industriŽle bio-energieprojecten en activiteiten. De initiatieven spitsen zich toe op Research & Development, structurele maatregelen en beleid, logistieke aspecten en de communicatie naar het bredere publiek.

Bio-energie kunnen we omschrijven als de verzamelnaam voor energie die wordt gewonnen uit Ė voornamelijk plantaardige Ė biomassa. Biobrandstoffen staan hierbij centraal omwille van de problematiek van de slinkende fossiele grondstofreserves. Biobrandstoffen zijn er in vaste, gasvormige of vloeibare vorm. Het zijn vooral de vloeibare biobrandstoffen die thans de aandacht trekken omdat ze probleemloos bruikbaar zijn in het wegvervoer. Er worden daarbij twee types onderscheiden: bio-ethanol (door vergisting van plantensuikers) en biodiesel (veresterde plantenolie). Een Europese richtlijn schrift voor dat tegen 2010 minstens 5,75% van het totale verbruik van autoís en vrachtwagens toe te schijven is aan groene brandstof.

Deelnemende partners zijn de Universiteit Gent, Havenbedrijf Gent, Stad Gent en meerdere industriŽle bedrijven waaronder Alco-Bio-Fuel, Bioro, Electrabel, Olseon, StoraEnso, Organic Waste Systems en Oiltanking. De Universiteit van Gent zorgt door middel van 9 onderzoeksgroepen voor de wetenschappelijke ondersteuning. De kruisbestuiving tussen onderzoeksexcellentie in de vorm van innovatie, ondernemerschap en economische groei staat in dit partnership centraal.

Initiatieven in de Haven
In mei 2005 besliste de Federale Regering biobrandstoffen voor bijmenging bij fossiele brandstoffen vrij te stellen van accijnzen. In deze context volgden er in de Gentse haven een aantal initiatieven:


Alco-Bio-Fuel NV voorziet de bouw van een bio-ethanolfabriek in het Rodehuizedok, bestaande uit drie productielijnen met een totale capaciteit van 300.000 m≤ ethanol. Belgisch graan zal daarbij als grondstof gebuikt worden. Begin 2007 zal de eerste productielijn operationeel zijn. De 3 productielijnen kunnen instaan voor de hele Belgische behoefte aan bio-ethanol en zal BelgiŽ de mogelijkheid bieden om tegen 2010 de Europese doelstellingen te halen.  

Bioro NV omvat een investering van 30 miljoen euro en beoogt de bouw van een productielijn voor biodiesel op basis van koolzaad(olie) van 150 miljoen liter per jaar. Hiermee kan Bioro het grootste deel van de potentiŽle biodieselmarkt in ons land bevoorraden. 

Oleon NV plant eveneens een biodiesel productie-eenheid van 100.000 ton per jaar


Bio-energy schept werkgelegenheid
Momenteel produceert Europa jaarlijks tussen 2,5 en 3 miljoen ton biodiesel, wat niet volstaat om tegen 2010 de Europese doelstelling te halen. Het is dus te verwachten dat een noodzakelijke toename van de productie in de Belgische en Gentse fabrieken zal leiden tot een groei in jobs. Er wordt geschat dat er in totaal 80 tot 100 nieuwe directe arbeidsplaatsen zal worden gecreŽerd in de fabrieken zelf en nog eens 10 tot 30 daarbuiten, bij landbouwers e.d. . Oleon NV verwacht dat de investering de creatie van 15 tot 20 jobs met zich zal meebrengen.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Economie
Sint-Niklaasstraat 27/401
9000 Gent
Tel.: 09 266 84 00
Fax: 09 266 84 49
E-mail: economie@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Daan Vander Steene, directeur a.i.
Terug naar de bovenkant

Nuttige adressen

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be