Nummerplaten

Beluister deze pagina met proReader

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Wat?
Sinds 15 november 2010 is er in België een nieuwe wet van kracht omtrent de nummerplaten. Deze wet is van toepassing op alle nieuwe voertuigen die gekocht worden en voertuigen die opnieuw ingeschreven worden (dus ook aankoop tweedehandswagen) na 15 november 2010.
Sinds 16 november 2010 worden géén kentekenplaten meer uitgereikt aan de loketten van Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV).

Hoe?
De inschrijving moet aangevraagd worden door middel van het roze formulier 'Aanvraag om inschrijving van een voertuig', dat uitgereikt wordt door FOD Mobiliteit en Vervoer, directie Wegverkeer, dienst DIV. Elk formulier heeft een voorgedrukte barcode (vak V5). Het kan op geïnformatiseerde wijze of met plakstrookjes (vignetten) aangevuld worden. Het is eentalig maar kan ook gebruikt worden om een inschrijvingsbewijs in een andere landstaal aan te vragen.

Bezorg zonder uitstel uw aanvraag rechtstreeks aan de voor de inschrijving bevoegde dienst. Dit kan gebeuren:

 • per post (vergeet niet voldoende te frankeren)
 • door afgifte aan de loketten van de DIV te Brussel
 • door afgifte in een provinciale antenne van de DIV.

Wanneer?
De nieuwe Europese nummerplaten worden afgeleverd bij:

 • een nieuwe inschrijving
 • een herinschrijving
 • verlies of diefstal van de nummerplaat.

Samen met de nieuwe Europese nummerplaat ontvangt u een klever met barcode. Deze barcode dient u op de oude nummerplaat te kleven en zonder omslag en zonder postzegels op te sturen via de post.

Modaliteiten Europese nummerplaten:

 • U heeft de keuze tussen 2 formaten Europese nummerplaten nl. het langwerpig (52 x 10 cm) en het vierkant-formaat (34 x 21 cm)
 • Kleur: letters in robijnrood en witte achtergrond
 • 7 karakters in plaats van 6, voor het eerste karakter wordt er gestart met 1 en men voorziet te gaan tot 6.
  Het cijfer 9 is voorbehouden voor betalende combinaties die mogelijk zijn mits betaling van € 1.000.
 • De oude nummerplaten blijven nog jaren in omloop indien geen van de voorgaande gevallen zich voordoet = uitdoofscenario
 • Er is een oplossing uitgewerkt voor motoren en oldtimers
 • Nummerplaten voor handelaars blijven groen op wit en dit is de enige uitzondering.
 • Motorplaten verliezen hun geel/zwarte kleur, de aanhangwagens verliezen hun wit/zwarte kleur.
 • Het inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs is eveneens vernieuwd. Het fomaat is nu A4 en zandkleurig met alle codes conform het Europees gelijkvormigheidsattest.

Prijs?
De aflevering van een Europese nummerplaat kost 30 euro.

Levering?
De productie gebeurt door een privé-firma en de bestelling gaat via bPost. De aflevering kan gebeuren via spoed of gewone zending en de aflevering kan gebeuren bij de garagist, makelaar of plaathouder tegen extra betaling.

Bijzonderheden?
Bij uitwissing beschikt u over een termijn van 4 maanden om:

 • uw kentekenplaat voor schrapping aan de D.I.V. te bezorgen;
  of om:
 • een ander voertuig onder deze kentekenplaat te laten inschrijven.
  Indien u zich niet aan deze termijn houdt, dan wordt er voor het niet tijdig inleveren van de kentekenplaat door de D.I.V. in elk geval een proces-verbaal opgesteld.

Enkel de officiële kentekenplaat (met de stempel, die doorgaans achteraan op het voertuig is bevestigd) wordt voor schrapping aanvaard.

Om uw kentekenplaat te laten schrappen, zijn er 2 mogelijkheden:

 • u stuurt uw kentekenplaat terug naar de D.I.V. - dienst Schrappingen - Vooruitgangsstraat 56 te 1210 Brussel. De datum van schrapping is de datum waarop wij uw kentekenplaat ontvangen.
 • u deponeert uw kentekenplaat in de daartoe voorziene bus aan de loketten* of in de bijkantoren van de D.I.V. Alle kentekenplaten die vóór het sluitingsuur van de loketten in de daartoe voorziene bus werden gedeponeerd, zullen nog dezelfde dag worden geschrapt

Opgelet: de bussen in de provinciale antennes zijn enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van de antennes. Voor informatie over de openingsuren klik hier met deze link http://www.mobilit.fgov.be/nl/indexReframed.htm?newURL=%2FDIVNL%2Fdetail%2Fadranten.htm

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Inschrijving Voertuigen - DIV Federale Overheidsdienst Mobiliteit
Visserij 43
9000 Gent
Tel.: 02 277 30 50 Callcenter Brussel
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be
Openingsuren:

Voor de openingsuren klik hier.


Voor recent nieuws over de openingsuren klik hier. Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be