Stad Gent > Bestuur > Cijfers en trends > Gent in cijfers

Bestuur / Cijfers en trends

Gent in cijfers: update wijkmonitor en nieuwe indicatoren over Gent nu online

Beluister deze pagina met proReader
Website Gent in cijfers

De interactieve website 'Gent in cijfers' (www.gent.be/gentincijfers) bevat nieuwe cijfers over de wijken (wijkmonitor) en over de stad (GentMonitor).

De wijkmonitor, een bundeling van cijfers en statistieken per wijk, is geactualiseerd en vanaf nu terug te vinden op de ‘Gent in cijfers’-website.

De GentMonitor is een bundeling van relevante omgevingsindicatoren over Gent. Vanaf nu is alle beschikbare informatie op n plek te vinden. De verzameling aan indicatoren zegt iets over de context, de kenmerken van Gent.

De wijkmonitor

In 2009 is het cijferrapport ‘Gent in cijfers 2009: wijkmonitor’ verschenen. Dat rapport bundelt een reeks cijfers op wijkniveau. Het gaat om de 25 wijken zoals gedefinieerd door de stedelijke Gebiedsgerichte Werking. De wijkmonitor wil een ijkpunt zijn in de wijkwerking, een referentiewerk voor wie met mensen en verenigingen in buurten en wijken werkt. Nu is de wijkmonitor gepdatet en opgenomen als dynamisch rapport binnen de ‘Gent in cijfers’-website. Men kan er per wijk een steekkaart met wijkcijfers genereren.

In elke steekkaart vindt men dezelfde domeinen terug: demografie, verhuisbewegingen, de economische situatie van de bewoners, ruimtelijke ordening, mobiliteit en verkeer, gezondheid en kinderopvang. Elke rubriek is voorzien van wijkcijfers, naast de cijfers voor Gent, als referentiepunt.
De GentMonitor

De GentMonitor is een bundeling van relevante omgevingsindicatoren, per domein. De indicatoren in de Gentmonitor geven enkel informatie op niveau van de stad Gent – in tegenstelling tot de wijkmonitor – en beschrijven op die manier de context, de algemene kenmerken van Gent.

Databeschikbaarheid was bij het opmaken het uitgangspunt. De meerwaarde van deze monitor is dat men vanaf nu alle beschikbare informatie over de onderzochte domeinen op n plek terugvindt. Zo zijn indicatoren uit de Vlaamse Stadsmonitor hier ook via een link terug te vinden, naast materiaal uit eigen diensten en onderzoek, en wat bij bovenlokale overheden over Gent terug te vinden is.

Elke indicator is uitgebreid gedocumenteerd in een metadatafiche. Daarin vindt men per indicator gegevens over de kwaliteit van het datamateriaal en een beschrijving over de relevantie voor het stedelijk beleid.

Alle cijfers in de GentMonitor die van op een andere website geplukt zijn, tonen de juiste bronvermelding. Voor cijfers die niet van internet komen, is toestemming gevraagd aan de producent ervan.

De GentMonitor zal in de toekomst nog verder groeien. Het is een waardevolle bron en wordt gebruikt bij het schrijven van de volgende omgevingsanalyse. Die omgevingsanalyse helpt het volgende bestuur bij het opmaken van het bestuursakkoord.

Informatie:


Data-Analyse & Gis
Administratief Centrum Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 53 22
Fax: 09 266 56 29
E-mail: els.verhasselt@gent.be

Els Verhasselt, programmaverantwoordelijkeTerug Naar De Bovenkant

Bevoegd:


Danil Termont
Burgemeester
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 00
Fax: 09 266 50 19
E-mail:burgemeester@gent.be
Terug Naar De Bovenkant

Handige Links

Nuttige adressen

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be