Stad Gent > Bezoeken > Gentse geschiedenis > Archeologisch onderzoek

Bezoeken / Gentse geschiedenis

Vijfde uitgave van 'Archeologisch onderzoek in Gent'

Beluister deze pagina met proReader

De vijfde uitgave van het boek ‘Archeologisch onderzoek in Gent’ (Stadsarcheologie, bodem en monument in Gent, reeks 2 nr. 5) geeft opnieuw blijk van een intense samenwerking tussen de Stad Gent en tal van externe partners op vlak van archeologie en bouwhistorie in het ruime Gentse landschap.

Middeleeuwse relicten lopen over in postmiddeleeuwse gebouwen om soms zoals op het Sint-Baafsplein, onder het belfort, te eindigen in wereldoorlogerfgoed. Zoals in eerdere edities wisselen de kleinere tussenkomsten op het terrein zich af met grotere campagnes die tijdens hun verwerking in ruimere perspectieven werden geplaatst.

Hierbij konden de medewerkers van het stadsarcheologische team een beroep doen op allerlei experten op diverse fronten. Zo is er een uitgebreide bijdrage over de Peperbus aan de Isabellakaai, een opvallend, doch veelal over het hoofd gezien, monument. Het gedetailleerde bouwhistorische en bouwfysische onderzoek, uitgevoerd door de Dienst Monumentenzorg en Architectuur, kon dankzij de medewerking van externe specialisten in de context worden geplaatst van de stadsontwikkeling die een deel van Gent na de middeleeuwen te beurt viel.

Het materiaal uit de in 1994 uitgevoerde noodopgraving bij het bouwen van de Sint-Michielsparking, werd onder de loep genomen en met de thans beschikbare kennis over gebruiksgoed geļnterpreteerd. Ook de laatmiddeleeuwse pottenbakkersvondsten uit opgravingen aan de Steendam in 1995 werden vanonder het stof gehaald en geplaatst ten opzichte van de kennis over pottenbakkerijen in Gent.

De Sint-Pieterssite maakt ook dit jaar een belangrijk onderdeel uit van het boek. Projectarcheologie bij het aanleggen van de vloerverwarming in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk, leidde tot een dieper inzicht in de constructie van de barokke kerk. Uit de resultaten van het grootschalige onderzoek voor de bouw van de parking onder leiding van de Dienst Stadsarcheologie werden deze keer die gegevens gefilterd die iets leren over de verschillende abthuizen die behoorden tot de Sint-Pietersabdij. De archeologische bevindingen werden ook gekoppeld aan de verschillende iconografische bronnen die voorhanden zijn. Ten slotte worden metaalvondsten uit vroegere opgravingen opnieuw behandeld, wat mogelijk was na de vondst van gelijkaardige ‘medicinale’ plaatjes in de Sint-Baafsabdij.

De realisatie van het boek was ook deze keer mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de Dienst Stadsarcheologie en de vriendenkring Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw. 

Het nieuwe boek ‘Archeologisch onderzoek in Gent’ (2011, nr. 5) is tegen 25 euro te verkrijgen in De Zwarte Doos, de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur), de Sint-Pietersabdij en het STAM. Ook de vier eerder verschenen boeken kunnen nog worden besteld via de Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief.

De Erfgoedmemo’s 2011

Ook een nieuwe reeks van zes Erfgoedmemo’s kwam van de pers. Om nieuw verworven kennis uit onderzoeksprojecten rond bodemarchief en archeologisch patrimonium in Gent een snelle en ruime verspreiding te geven, opteerde de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie in 2003 voor de uitgave van geļllustreerde steekkaarten, een initiatief dat de naam Erfgoedmemo meekreeg. De inhoud wordt aangeleverd door archeologen, monumentenzorgers, historici en andere onderzoekers die nieuwe kennis uit materiėle bronnen halen en die in stadsgeschiedenis vertalen.

De Erfgoedmemo’s 2011 behandelen de volgende onderwerpen: (49) Leie en Schelde, (50) Het klooster van de ongeschoeide Karemlietessen, (51) Het bouwblok van het wijnschroedershuis aan de Kraanlei, (52) De doksalen van de Sint-Niklaaskerk, (53) Een 18de-eeuws burgerhuis aan de Appelbrug in de Jan Breydelstraat, (54) Laatmiddeleeuwse bekroningen.

De Erfgoedmemo’s worden aangeboden aan 1 euro per exemplaar. Ze zijn beschikbaar in De Zwarte Doos en de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur). Ook alle eerder verschenen Erfgoedmemo’s zijn nog verkrijgbaar.

Informatie:


Terug Naar De Bovenkant

Bevoegd:


Lieven Decaluwe
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 51 40
Fax: 09 266 51 59
E-mail:schepen.decaluwe@gent.be
Terug Naar De Bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be