Stad Gent > Bezoeken > Cultuur > Luc Vanackere directeur MSK

Bezoeken / Cultuur

Luc Vanackere wordt directeur Museum voor Schone Kunsten

Beluister deze pagina met proReader

Het college van burgemeester en schepenen keurde op donderdag 13 september 2012 de wervingsreserve voor directeur Museum voor Schone Kunsten – Stad Gent goed.

Luc Vanackere wordt de nieuwe directeur van het MSK Gent. Hij is 54 jaar en is momenteel directeur van het Kasteel van Gaasbeek, waar hij de voorbije negen jaar de eindverantwoordelijke was voor het inhoudelijke en zakelijke beleid. Voordien heeft hij onder meer bij de Stad Antwerpen, De Philharmonie vzw en Harrison & Parrott in London gewerkt. Hij kan daardoor bogen op een rijke academische en professionele ervaring in de culturele sector.

Luc Vanackere heeft de belangrijke taak om het Museum voor Schone Kunsten van de Stad Gent te leiden. Hij zal instaan voor het uittekenen van het beleid en is de eindverantwoordelijke voor de werking van het museum. Hij staat tevens in voor de nationale en internationale profilering, geeft leiding aan verschillende operationele diensten en vertegenwoordigt het museum in verschillende overlegorganen, stuur- en werkgroepen.

Luc Vanackere start vermoedelijk in het najaar van 2012 in zijn nieuwe functie. Hij neemt de fakkel over van de onlangs overleden Robert Hoozee, die het Museum voor Schone Kunsten gedurende een dertigtal jaar met zeer veel enthousiasme en toewijding leidde. Onder zijn leiding werd het museum nationaal en internationaal gewaardeerd en groeide het uit tot een gevestigde waarde in de kunstwereld. De Stad Gent is bijzonder erkentelijk voor het nalatenschap van de heer Robert Hoozee en heeft uiteraard de ambitie om met de nieuwe directeur door te gaan op dit elan.

De Stad Gent is ervan overtuigd dat de heer Luc Vanackere de ideale persoon is om het Museum voor Schone Kunsten - Stad Gent in goede banen te leiden en wenst hem dan ook veel succes toe in de uitvoering van zijn nieuwe job.

Informatie:


Museum voor Schone Kunsten
Fernand Scribedreef 1
9000 Gent
Tel.: 09 240 07 00
Fax: 09 240 07 90
E-mail: museum.msk@gent.be
Openingsuren:

dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur, gesloten op maandag.
U kunt met bankcontact betalen.

Marie-Catherine de Zegher, directeur

Hoe geraak je er?
Terug Naar De Bovenkant

Bevoegd:


Lieven Decaluwe
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 51 40
Fax: 09 266 51 59
E-mail:schepen.decaluwe@gent.be

Resul Tapmaz
Schepen van Personeelsbeleid, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging en Kwaliteitszorg
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 51 20
Fax: 09 266 51 39
E-mail:schepen.tapmaz@gent.be
Terug Naar De Bovenkant

Nuttige adressen

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be