Stad Gent > Leven > Welzijn > Samen inburgeren in Gent

Leven / Welzijn

Samen inburgeren in Gent

Beluister deze pagina met proReader

Project 'Samen inburgeren in Gent' gaat van start

Gent is uitgegroeid tot een stad waarin meer dan honderdvijftig verschillende nationaliteiten samenleven. Jaarlijks komen daar nogal wat nieuwe burgers van buitenlandse afkomst bij. Een goede inburgering van die nieuwkomers in de samenleving is zeer belangrijk. Het project ‘Samen inburgeren in Gent’ wil daar een bijdrage toe leveren.

Drie Gentse organisaties, Hogeschool Gent, Vormingplus Gent-Eeklo vzw en Intercultureel Netwerk Gent vzw, tekenden succesvol in op de projectoproep ‘Managers van Diversiteit’ van de Vlaamse overheid. Ze krijgen gedurende drie jaar middelen om aan de slag te gaan met zogenaamde inburgeringscoaches.

‘Samen inburgeren in Gent’ heet het project. Het koppelt vrijwilligers, de inburgeringscoaches aan inburgeraars. De zo gevormde duo’s ondernemen samen de meest uiteenlopende activiteiten. Dat moet de Nederlandse taalkennis van de inburgeraar ten goede komen en hem op een actieve en leuke manier kennis laten maken met de Gentse samenleving. Het inburgeringstraject dat de nieuwkomer in het Gentse onthaalbureau Kom-Pas vzw doorloopt, krijgt zo een extra duw in de rug.

Enthousiastelingen gezocht

De drie projectpartners gaan in april 2012 van start met het rekruteren van vrijwilligers. Een promotiecampagne onder het motto ‘Enthousiastelingen gezocht! Samen inburgeren in Gent. Doe je mee?’ moet Gentenaars overtuigen om het als inburgeringscoach te proberen. Kom-Pas vzw en OCMW Gent (Opleidings- en Tewerkstellingscentrum) zetten daar de geschikte inburgeraars tegenover.

Hogeschool Gent, Intercultureel Netwerk Gent vzw en Vormingplus Gent-Eeklo vzw willen nog dit jaar respectievelijk 34, 15 en 10 duo’s vormen.

De Stad Gent coŲrdineert de samenwerking tussen de betrokken partijen en heeft zich geŽngageerd om het initiatief bekend te maken bij het brede publiek. Daarnaast zijn heel wat stedelijke diensten bereid om infosessies te geven over hun aanbod of om activiteiten voor de inburgeringsduo’s mogelijk te maken.

Projectpartners

Informatie:


Integratiedienst
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 267 03 28
Fax: 09 265 76 70
E-mail: integratiedienst@gent.be

Anja Van den Durpel, directeur
Terug Naar De Bovenkant

Bevoegd:


Guy Reynebeau
Schepen van Welzijn en Gezondheid
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 90
Fax: 09 266 51 09
E-mail:schepen.reynebeau@gent.be
Terug Naar De Bovenkant

Nuttige adressen

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be