Leven / Verkeer

Riolering

Beluister deze pagina met proReader

  • Een nieuwe huisaansluting op de riolering aanvragen?
  • Problemen met een bestaande riolering?

Sinds 2005 wordt het rioleringsnet van de Stad Gent beheerd door TMVW. Vragen en meldingen in verband met rioleringen of afwateringskolken kan u via het centrale telefoonnummer van TMVW doorgeven.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


TMVW - (Partner van Water-Link)
Stropstraat 1
9000 Gent
Tel.: 078 35 35 99 algemeen nummer klantendienst (Aquafoon)
Tel.: 078 35 35 88 defectennummer water
Tel.: 09 240 02 11
Fax: 09 240 05 48
E-mail: info@tmvw.be
E-mail: klant.tmvw@water-link.be

- Defectennummer water 078 35 35 88 (24 op 24, 7 dagen op 7) Voor meldingen van defecten en storingen van de drinkwater- en rioleringsvoorzieningen (verzakkingen, verdwenen of gebroken deksels, wateroverlast,..) - Algemeen nummer klantendienst 078 35 35 99 (maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur.) - aanvragen van nieuwe aansluitingen - melden van verhuizingen (en bijhorende meterstanden) - keuring van uw binneninstallatie (drinkwaterleidingen) - aanvragen putwateranalyse - algemene vragen en informatie in verband met water, afvalwater en rioleringen - vragen over infiltratie, groendaken, afkoppeling van hemelwater, IBA’s    Doorgeven meterstanden (niet bij verhuizen) 0800 90 211 (24 uur op 24, 7 dagen op 7) Het is een automatisch nummer dat enkel toelaat de meterstanden elektronisch door te geven. Op dit nummer kunt u geen vragen stellen.

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 79 00
Fax: 09 266 79 39
E-mail: tdwegen@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
Dirk De Baets, directeur-manager

Klik hier voor een routebeschrijving
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be