Stad Gent > Leven > Verkeer > Openbare werken > Trottoirs en opritten

Leven / Verkeer

Trottoirs en opritten

Beluister deze pagina met proReader

Vereiste info
Bijzonderheden
Contact

Omschrijving

Wat moet u doen wanneer u een nieuwe aanleg of heraanleg van uw oprit of trottoir wenst?

Terug naar de bovenkant

Werkwijze

Kort samengevat ziet de procedure er als volgt uit:

  • aanvraag indienen
  • ondertekenen aanvraag (goedkeuren)
  • factuur betalen (raming van de kostprijs)
  • uitvoering
  • eindafrekening (min-, meerprijs of correcte raming)

Voor het melden van een slechte toestand van een trottoir of oprit kunt u terecht bij onderstaande contacten (zie Contact info).

U moet een aanvraag indienen. Dit kan:

  • persoonlijk
  • schriftelijk
  • per post
  • via fax
  • via e-mail

Deze aanvraag doet u bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (Gent-Centrum) of in de sectoren (deelgemeenten).

Na ondertekening van deze aanvraag, krijgt u een factuur toegestuurd.

Zodra u heeft betaald, wordt de aanvraag doorgegeven voor uitvoering.

De uitvoering kan met eigen personeel of met een onderaannemer. 

Terug naar de bovenkant

Kostprijs

De eerste aanleg van een trottoir of oprit bedraagt 1.000.

Voor een nieuwe aanleg of heraanleg bedraagt de kostprijs 82,20 euro/m. Dat is de kostprijs vanaf januari 2014.

Na uitvoering van de werken, krijgt u een verrekening van de meer- of minprijs.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be