Stad Gent > Bestuur > Beleid > Lokaal sociaal beleid

Bestuur / Beleid

Lokaal sociaal beleid

Beluister deze pagina met proReader

Elke burger heeft recht op een menswaardig leven. Dit omvat:

  • het recht op arbeid, 
  • sociale zekerheid, 
  • bescherming van de gezondheid,
  • sociale, geneeskundige en juridische bijstand,
  • behoorlijke huisvesting, 
  • bescherming van een gezond leefmilieu en
  • culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Dit is zo vastgelegd in art.23 en art.24, § 3 van de Grondwet.

De Stad, het OCMW en de ca 450 sociale organisaties in Gent hebben zich geëngageerd om nauwer samen te werken om de toegang tot die sociale grondrechten voor alle personen die in Gent wonen of verblijven, te verhogen.

Al sinds 2004 komen de Stad, het OCMW en een delegatie van sociale organisaties hiervoor regelmatig samen.

Alle relevante informatie (documenten, nieuwsberichten, betrokken partners, evenementen,  …) over het lokaal sociaal beleid in Gent vindt u op de website van het lokaal sociaal beleid Gent (zie 'handige links').

De website biedt ook de mogelijkheid om interactief deel te nemen aan  het lokaal sociaal beleid. Via een algemeen of specifiek thematisch discussieplatform kan elke Gentenaar mee nadenken en meepraten over het lokaal sociaal beleid in Gent. Doen!

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be