Bestuur / Ondersteuning

Jeugddienst

Beluister deze pagina met proReader

 

In Gent leven ongeveer 68.000 kinderen en jongeren. Allemaal hebben ze hun eigen verlangens, hun dromen en plannen. Die plannen helpen realiseren, is de taak van de Jeugddienst Gent. Een 40-tal medewerkers is de hele dag in de weer voor het jeugdwerk en de Gentse Jeugd. Ze maken plannen, werken aan een degelijk jeugdbeleid, organiseren activiteiten, geven informatie, enz. Kortom, ze zorgen ervoor dat jongeren het in Gent naar hun zin hebben.

Inspraak en Participatie

De Jeugddienst zorgt er voor dat kinderen en jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid van de Stad Gent en dat ze kunnen meedenken, -praten en –doen. De Jeugddienst doet dit via een aantal acties en projecten: bevragingen in het kader van de opmaak van het jeugdbeleidsplan, het project Thuis in ’t Stadhuis (een interactief spel rond democratie en de werking van het stadsbestuur), de Kinderrechtendag op 20 november, de uitbouw van een eigen infotheek, …

Maar de Jeugddienst ondersteunt ook andere diensten en organisaties op vlak van inspraak en participatie van kinderen en jongeren. Daarom worden ook de Gentse Jeugdraad (= het officiŽle adviesorgaan voor de jeugd) en de Werkgroepen Jeugd (= lokale overlegfora rond jeugd(werk)beleid) ondersteund vanuit de Jeugddienst.

Informatie en Communicatie

Bij de Infobalie van de Jeugddienst kan je terecht voor informatie over vrije tijd en over de Jeugddienst zelf. De Jeugddienst is open op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag van 13.30 uur tot 17 uur.
Op donderdag is de Jeugddienst gesloten. De Jeugddienst begeleidt ook projecten als JUS, een radioprogramma voor en door tieners (i.s.m. Urgent).

Elk jaar, vlak voor de paasvakantie geeft de Jeugddienst een brochure uit "De Zomer wordt weer de Max". Deze brochure bundelt het vrijetijdsaanbod tijdens de zomer voor Gentse kinderen tussen 4 en 12 jaar. Deze brochure wordt verspreid via de lagere school maar kan u uiteraard ook via de Jeugddienst en het Gentinfopunt verkrijgen.

De Reizen- en kampengids is dan weer een uitgave die alle aanbieders van kampen en themavakanties bundelt in 1 overzichtelijke gids. Deze gids richt zich zowel naar kinderen als jongeren (tot 26 jaar).

De Jeugddienst beheert ook 2 websites voor kinderen en jongeren. De meest recente info kan u ook steeds daar terug vinden.

Ondersteuning van het Jeugdwerk 

De Jeugddienst ondersteunt jeugdwerkinitiatieven in Gent op verschillende manieren.

In de eerste plaats zijn er de verschillende subsidiereglementen, die in werkingsmiddelen voorzien voor alle jeugdwerksoorten, maar ook in de subsidiŽring van de aankoop van duurzaame gebruiksgoederen, het herstellen van lokalen, investeringen aan infrastructuur, het terugbetalen van kadervorming...

Daarnaast voorziet de Jeugddienst ook inhoudelijke ondersteuning zoals het bieden van informatie en vorming en het begeleiden van jeugdwerkinitiatieven bij problemen of projecten.

Het Jeugdwerk kan aankloppen bij de Jeugddienst voor gratis gebruik van vergaderzalen en voor goedkoop gebruik van fuifzalen of polyvalente zalen. Bij de uitleendienst van de Jeugddienst kunnen ze tegen zeer lage tarieven spel- en audiovisueel materiaal ontlenen.De Jeugddienst zorgt in samenwerking met diverse partners voor de organisatie van animatorencursussen en het bieden van stadsondersteuning voor jeugdhuizen, jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en speelpleinwerkingen.

De lokalenconsulenten van de Jeugddienst zorgen voor meer en betere fuifruimtes en jeugdlokalen voor jeugdwerk en jongeren in Gent. De Jeugddienst ondersteunt ook buurtspelotheken en jeugdwelzijnswerk in Gent.

De Jeugddienst ondersteunt ook de buurtspeel-o-theken en subsidieert het jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kansengroepen.

Animatie en Programmatie

Medewerkers van de Jeugddienst organiseren buurtgerichte activiteiten, Grabbelpas en een tienerwerking (Komaf).

  • Grabbelpas: een Grabbelpas kost 3 euro. Met dit pasje kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar tijdens de paas- en zomervakantie deelnemen aan een waaier van activiteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Af en toe wordt een kleine bijdrage gevraagd.
  • Buurtgerichte activiteiten: De Pretkamjonet rijdt tijdens de paas- en de zomervakantie uit naar diverse pleintjes over heel Gent. De Speelse Wijken vinden plaats in verscheidene wijken en Gent en gaan telkens door gedurende 2 weken (enkel weekdagen) tijdens de zomervakantie. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn welkom en worden op leuke speelactiviteiten getrakteerd door onze opgeleide animatoren.
  • Komaf tienerwerking: in de zomervakantie opent de Jeugddienst een jongerenhuis. In dit huis kunnen tieners van 12 tot 15 terecht voor een vrijblijvend aanbod. Er worden activiteiten en workshops georganiseerd waar je ter plekke voor kan inschrijven. Je hoeft dus niet op voorhand in te schrijven of een pas te kopen. Jongeren kunnen er ook gewoon vertoeven met hun leeftijdsgenoten.

Sectoraal Jeugdbeleid

Heel wat beleidsbeslissingen hebben invloed op kinderen en jongeren. Om de stem van kinderen en jongeren te laten horen, werkt de Jeugddienst samen met andere diensten en organisaties. De Jeugddienst is zelf actief op het vlak van ruimte, armoede en cultuur.

  • Ruimte: De Jeugddienst organiseert de speelstraten en zorgt er samen met andere diensten voor dat er meer speelterreinen zijn en de verbindingswegen tussen plekken waar kinderen vertoeven veilig en toegankelijk zijn. Ook skaters worden ondersteund en er wordt sterk ingezet op avontuurlijk spelen en groene speelkoeren in scholen. Er wordt ook ingezet op tijdelijk invullingen en meervoudig gebruik van koeren en ruimtes.
  • Cultuur: de Jeugddienst wil weten wat er op vlak van cultuur leeft bij jongeren en werkt daarvoor actief samen met cultuurorganisaties en -diensten. De Jeugddienst organiseert in samenwerking met Boomtown vzw het Alles Kan Festival dat geÔntegreerd is in het Boomtownfestival tijdens de Gentse Feesten. Jongeren kunnen ook een beroep doen op de Alles Kan subsidie om hun creatief project te realiseren.
  • Armoede: de Jeugddienst zet zowel in zijn eigen werking als ikv jeugdwerk sterk in op toegankelijkheid. Er wordt actief geparticipeerd aan het netwerk vrijetijdsparticipatie dat als doel heeft kansengroepen sterker toe te leiden tot het vrijetijdsaanbod.
Terug naar de bovenkant

Informatie:


Jeugddienst - Uitleendienst
Forelstraat 37
9000 Gent
Tel.: 09 224 38 63
E-mail: jeugddienst.uitleendienst@gent.be

Erkende jeugdwerkinitiatieven, Alles kan projecten, de werkgroepen jeugd en studentenverenigingen kunnen bij de Jeugddienst geluids- en belichtingsmateriaal, video, projectie- en beeldmateriaal, sport- en spelmateriaal en verkleedkledij lenen (meestal gratis). Bredescholen kunnen van begin september tot eind juni sport-, spelmateriaal en verkleedkledij ontlenen.

Luk Godu, verantwoordelijke

Jeugddienst Gent
Kammerstraat 10
9000 Gent
Tel.: 09 269 81 10
Fax: 09 225 00 58
E-mail: jeugddienst@gent.be
Openingsuren:

Maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag van 13.30 tot 17 uur. Op donderdag is de Jeugddienst gesloten.
Diensthoofd: mevrouw Kathleen Snoeck, directeur.
Terug naar de bovenkant

Adobe reader

Adobe reader

U kan deze toepassing hier gratis downloaden.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be