Stad Gent > Bestuur > Stadsdiensten > Dienst a-z > Dienst Evenementen en Feesten

Bestuur / Stadsdiensten

Dienst a-z

Dienst Evenementen en Feesten

Beluister deze pagina met proReader

Openingsstoet Gentse Feesten

De Dienst Evenementen en Feesten vormde in het begin hoofdzakelijk de ‘schakel’ tussen het verenigingsleven en de beleidstop. Ondertussen is het takenpakket van de dienst uitgebreid: naast de coördinatie van evenementen in de deelgemeenten (o.a. de 13 erkende ‘stadskermissen’), organiseert de Dienst Evenementen en Feesten ook zélf evenementen én coördineert ze de ‘Gentse Feesten’.

Daarnaast begeleidt en ondersteunt de dienst de organisatie van evenementen door privé-organisatoren op de openbare weg (zoals straat- en buurtfeesten, de VTM Kerstparade, de start van de Omloop Het Volk en de openingshappening van het Festival van Vlaanderen).

Missie

De centrale missie van de Dienst Evenementen en Feesten is in de eerste plaats: ‘zoveel mogelijk mensen in contact brengen met kwaliteitsvolle evenementen op het openbaar domein’.
Dat kan door de ondersteuning en/of coördinatie van (grote en kleine) evenementen, de organisatie van eigen evenementen en de ondersteuning/stimulering van initiatieven door de Gentenaars zélf.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende ondersteuningsvormen:

 • coördinatie/begeleiding
 • financiële ondersteuning
 • promotionele ondersteuning
 • logistieke ondersteuning
 • informatieve ondersteuning

De Dienst Evenementen en Feesten vertrekt vanuit een kwaliteitsanalyse, waaruit de verschillende doelstellingen worden afgeleid.

Een uitgewerkte bestemmingsvisie op het openbaar domein, die méér is dan een louter vergunningsbeleid, én een complementair ondersteuningsbeleid vormen essentiële onderdelen van deze analyse.

Een evenwichtig evenementenbeleid illustreert en versterkt het complete karakter van de stad Gent, verrijkt het ‘sociaal kapitaal’ in de hele stad én is een belangrijk instrument voor city-marketing.

Samenstelling dienst

De directeur Dienst Evenementen en Feesten laat zich bijstaan door 5 stafmedewerkers (adviseur, adjunct van de directie, tekenares, verantwoordelijke externe communicatie, controleur feestmateriaal) en een directiesecretaresse.

De dienst bestaat uit 5 afdelingen:

 • Inname Openbare Weg: combineert de organisatie/coördinatie van evenementen in Gent (kleine en grote evenementen georganiseerd door de Stad Gent, in co-organisatie of georganiseerd door derden) met het verlenen van vergunningen voor ‘straatanimatie’
 • Programmatie: combineert de organisatie en de invulling van de programmatie van evenementen, door de dienst georganiseerd of in co-organisatie.
 • Meldpunt Film: begeleid scenaristen bij het zoektocht naar geschikte locaties, voert promotie om regisseurs hun producties te laten filmen in Gent en zorgt voor de administratieve ondersteuning van filmploegen
 • Financiën: coördineert de uitgaven en de ontvangsten van de Dienst Evenementen en Feesten 
 • Logistiek: coördineert alle logistieke ondersteuningen door middel van het uitlenen van (zwaar) materiaal - zowel voor eigen evenementen als bij aanvragen door derden.

Eigen organisaties

De Dienst Evenementen en Feesten organiseert elk jaar een aantal “klassiekers”:

 • Nieuwjaarsdrink
 • Feest van de Vlaamse Gemeenschap Gent
 • Diverse activiteiten tijdens de Gentse Feesten (Artistiek Aperitief, Zomerfeest in kinderkankerafdeling van het UZGent, aperitief- en theeconcerten, kindernamiddagen in Zuidpark, openingsparade, Keizer Karel Rondgang)
 • Jazz in ‘t Park
 • Intrede Sinterklaas
 • 13 officiële stadskermissen

Vergunningenbeleid

De dienst coördineert de (plein)innames voor evenementen, reikt de vergunningen voor ‘straatanimatie’ uit en vergunt alle terrassen in de stad Gent tijdens de Gentse Feesten.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Evenementen en Feesten
Wiedauwkaai 49A
9000 Gent
Tel.: 09 269 46 00
Tel.: 09 269 46 41/42/43/12 Afdeling logistiek
Fax: 09 269 46 59
E-mail: evenementen.feesten@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13 uur.

Ook na afspraak van 14 tot 17 uur.
Jeroen De Schuyteneer, directeur

Terug naar de bovenkant

Meer info

Adobe reader

Adobe reader

U kan deze toepassing hier gratis downloaden.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be