Bestuur / Stadsdiensten

Dienst a-z

Dienst Werk

Beluister deze pagina met proReader

De Dienst Werk van de Stad Gent heeft de opdracht om het stedelijke werkgelegenheidsbeleid uit te voeren en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan Gentse bedrijven en inwoners in kwetsbare posities.
De vier afdelingen creŽren nieuwe kansen voor mensen die moeilijk aan werk geraken en garanderen samen een optimale service aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Werkervaring als hefboom
De Afdeling Leerwerkbedrijf biedt langdurig werkzoekenden de kans werkervaring op te doen in echte werkomgevingen, en dit binnen verschillende tewerkstellingsmaatregelen.  Zij biedt daarbij ook ondersteuning via vorming en begeleiding.
Ook vanuit de Werkwinkels helpen trajectbegeleiders werkzoekenden in hun traject naar de arbeidsmarkt via integrale en intensieve begeleiding.

Dienstverlening voor ondernemers
De accountmanagers van de Afdeling Bedrijvenwerking ondersteunen bedrijven in hun zoektocht naar geschikte werknemers.
Zij adviseren over en helpen met vacatures, personeels-, opleidings- en loopbaanbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen ..

Sociale economie
De Afdeling Sociale Economie ondersteunt alle regionale initiatieven in de sociale economie en initieert zelf projecten waarin nieuwe jobs tegelijk een bestaande maatschappelijke nood lenigen.

(Re)Integratie op de arbeidsmarkt
De Afdeling Activering en Preventief Arbeidsmarktbeleid ontwikkelt projecten die werkloosheid willen terugdringen door bijvoorbeeld de aansluiting tussen school en werk vlotter te laten verlopen. Het uiteindelijke doel is steeds werkloosheid te vermijden of werkzoekenden te re-integreren op de arbeidsmarkt.

De Dienst ondersteunt ook het open partnerschap voor werkgelegenheid: Gent, stad in werking.
Werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidings- en begeleidingsdiensten zetten samen innovatieve projecten op voor een duurzame werkgelegenheid in de Gentse regio. In samenspraak met de stadsdiensten geeft het partnerschap het Gentse werkgelegenheidsbeleid mee vorm. Meer info op www.gsiw.be

U vindt meer informatie bij de Dienst Werk over

  • De Werkwinkels
  • Begeleiding van werkzoekenden
  • Werkervaringsprojecten
  • Opleiding
  • Jobcoaching
  • Jobkanaal
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Sokratest
Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Werk - Afdeling Bedrijvenwerking en Afdeling Sociale Economie
Sint-Niklaasstraat 27 bus 040
9000 Gent
Tel.: 09 266 83 00
Fax: 09 266 83 59
E-mail: werk@gent.be
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur.


Dienst Werk Afdeling Leerwerkbedrijf en Afdeling Activering en Preventief Arbeid
Kattenberg 2
9000 Gent
Tel.: 09 269 18 80
Fax: 09 269 18 99
E-mail: werk@gent.be
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be