Stad Gent > Bestuur > Stadsdiensten > Dienst a-z > Dienst Burgerzaken

Bestuur / Stadsdiensten

Dienst a-z

Dienst Burgerzaken

Beluister deze pagina met proReader

Bij de Dienst Burgerzaken kunt u terecht voor onder andere:

Bevolking - identiteit, verhuizen en uittreksels

 • Het bijhouden van de Bevolkingsregisters en het Vreemdelingenregister en  het afleveren van informatie uit deze registers via uittreksels en getuigschriften.
 • De afgifte van identiteitsdocumenten  en bijwerken van het centraal identiteitskaartenbestand.
 • Archiefopzoekingen in de Bevolkingsregisters.
 • Adreswijzigingen
 • Uittreksels uit de registers van de Burgerlijke stand

Rijden, reizen en verkiezingen

 • De aflevering van de rijbewijzen  (nationale en internationale) en het bijhouden van het rijbewijzenbestand.
 • De aflevering van reispassen.
 • Legalisatie van de handtekening op documenten.
 • Alle verrichtingen i.v.m. de verkiezingen, volksraadplegingen, landbouwtellingen en duiventillen.

Migratie

 • Het bijhouden van het Vreemdelingenregister en Wachtregister.
 • De aanmeldingen, de verhuis van niet-Belgen en  het afleveren van verblijfsdocumenten.

Staf - Informatieverwerking

 • Het invoeren van de gegevens in de Bevolkings- , Vreemdelingenregisters en Wachtregister via het Rijksregister, huisnummering en de exploitatie-opdrachten van de registers. Het bijhouden van diverse databanken nodig voor de dienst.

Burgerlijke stand - Geboorte, adoptie, erkenning en nationaliteit

 • Het bijhouden van het geboorteregister. Dit omvat : de aangifte van geboorten, erkenningen, vaststelling van afstamming en wijziging van nationaliteit.

Burgerlijke stand - Huwen en samenwonen

 • Huwelijksaangiften, 
 • Organiseren van huwelijksceremonie
 • Het bijhouden van het huwelijksregister. Dit omvat de overschrijving van de huwelijks- en echtscheidingsdossiers in de registers, het registreren van huwelijken en echtscheidingen in het buitenland en het onderzoeken van schijnhuwelijken in Gent en in het buitenland.
 • Het loket huwen en samenwonen organiseert tevens ook de viering van honderdjarigen en huwelijksjubilarissenen en het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

Burgerlijke stand - Overlijden

 • Overlijdensaangiften, het bijhouden van het overlijdensregister, de organisatie van de lijkbezorging en het bijhouden van de graf- en kelderconcessies en geven van informatie over deze concessies.

Begraafplaatsen

 • Begraven en beheer van de begraafplaatsen
 • Alle informatie betreffende graf- en kelderconcessies.
Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Burgerzaken
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10 (Gentinfo)
Fax: 09 266 72 49
E-mail: burgerzaken@gent.be
E-mail: civilaffairs@gent.be

Alle diensten zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en woensdagnamiddag ook van 14 tot 18 uur. DONDERDAGNAMIDDAG ZIJN ALLE DIENSTEN GESLOTEN

Loket Bevolking (identiteit, verhuizen) en Loket Uittreksels ook open op maandag, dinsdag en vrijdag van 14 tot 16 uur.

Loketten Bevolking (identiteit, verhuizen, rijden, reizen, verkiezingen),Loket Uittreksels, Loketten Burgerlijke Stand (geboorte, adoptie en erkenning, nationaliteit, huwen en samenwonen, schijnhuwelijken, overlijden), ook open op zaterdag van 9 tot 11.30 uur.

Loket Migratie enkel op afspraak.

Voor algemene informatie over de dienst Burgerzaken (openingsuren, overzicht van de dienstverlening, adressen) kunt u terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Voor specifieke info over de producten en dienstverlening van de dienst Burgerzaken kunt u terecht bij de centrale bureaus en de dienstencentra.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Loket Migratie
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 71 50
Fax: 09 266 71 69
E-mail: burgerzaken.migratie@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 13 uur (enkel na afspraak)

woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur (enkel na afspraak)

zaterdag van 9 tot 11.30 uur (enkel na afspraak).
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Loket Geboorten
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 82
Fax: 09 266 72 89
E-mail: burgerzaken.erkenningen@gent.be
E-mail: erkenningen@gent.be
E-mail: nationaliteit@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en samenwonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 50
Fax: 09 266 72 59
Fax: 09 266 71 49
E-mail: burgerzaken.huwelijken@gent.be
E-mail: burgerzaken.samenwonen@gent.be Wettelijke samenwoonst
E-mail: burgerzaken.huwelijken@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Loket Overlijden
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 60
Fax: 09 266 72 59
E-mail: burgerzaken.overlijdens@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur
U kunt met bancontact betalen

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 00
Fax: 09 266 71 49
E-mail: burgerzaken.reisp.rijb@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Loket Rijden
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 72 00
Fax: 09 266 71 49
E-mail: burgerzaken.reisp.rijb@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Identiteit en verhuizen
Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 210 10 10
Fax: 09 266 71 89
E-mail: burgerzaken.bevolking@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, donderdag van 8 tot 13 uur, gesloten op donderdagnamiddag, zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur

Dienst Burgerzaken - Begraafplaatsen
Palinghuizen 143
9000 Gent
Tel.: 09 216 79 20
Tel.: 09 216 79 30
Fax: 09 216 79 36
E-mail: begraafplaatsen@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be