Bestuur / Belastingen en tariefreglementen

Tariefreglementen

Beluister deze pagina met proReader

Tariefreglementen worden ook wel  “retributies” genoemd.

Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar u zčlf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be