Bezoeken / Gentse geschiedenis

Juan van Oostenrijk

Beluister deze pagina met proReader

Juan van Oostenrijk
(Regensburg 24 februari 1547 - Bouge, bij Namen 1 oktober 1578)

Juan was een Spaans veldheer en landvoogd, onwettige zoon van keizer Karel V en Barbara Blomberg. Hij werd in Spanje, aan het hof van Filips II opgevoed.

Enige tijd na de dood van Luis de Requesens, werd Juan van Oostenrijk door Filips II als gouverneur-generaal naar de Nederlanden gezonden, om er de vrede met de rebellerende Staten te herstellen, ongeveer op het ogenblik dat de 'Spaanse Furie' de verhoudingen gevaarlijk vertroebelde. Er wachtte hem in de Nederlanden een woelige periode. De Staten-Generaal eisten van hem de erkenning van de Pacificatie van Gent in 1576 die, naast het behoud van de vorstelijke souvereiniteit en van de katholieke religie, het vertrek van de vreemde troepen inhield. Deze overeenkomst werd bezegeld in het Eeuwig Edict (12 febr. 1577).

Pas na het vertrek van de Spaanse troepen kon hij zijn intrede houden in Brussel. Spoedig bleek nochtans dat de verzoeningspoging tevergeefs was geweest zodat de strijd heroplaaide. De Staten-Generaal wilden Juan niet langer erkennen als landvoogd en riepen Matthias van Oostenrijk tot bestuurder uit.

Don Juan trok zich in zijn legerkamp te Bouge terug, waar hij aan tyfus overleed. Alexander Farnese volgde hem als landvoogd op.

Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be