Bezoeken / Gentse geschiedenis

Margaretha van Parma

Beluister deze pagina met proReader

Margaretha van Parma
(Oudenaarde 1522 - Ortona 1586)

Margaretha van Parma was de onwettige dochter van keizer Karel V en Johanna van der Gheynst uit Oudenaarde. Ze werd opgevoed te Brussel onder toezicht van Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije. Ze huwde een eerste maal met Alexander de Medici, Hertog van Firenze, die vermoord werd in 1537. Nadien een tweede keer met Octaaf FarnŤse, kleinzoon van Paus Paulus III, dewelke haar een zoon schonk, Alexander.

Toen Filips II in 1559 de Nederlanden verliet, benoemde hij haar tot regentes van dit deel van zijn rijk. Filips II stelde strenge beperkingen aan haar bewegingsvrijheid. Zij moest handelen naar het advies van haar drie raadsheren, waaronder Granvelle, die haar politieke leidsman werd en tegelijk minister was van Filips II. In feite bleef Margaretha slechts in functie om de rechtstreekse inmenging van Spanje in het bestuur van de Nederlanden te verdoezelen. Daardoor stond ze voor een moeilijke opdracht. Aanvankelijk kon ze zich verzoenen met de politiek van Granvelle, maar in 1563 drong ze aan op zijn vertrek. Ondertussen nam in de Nederlanden de ontevredenheid over de inquisitie en het Spaanse despotisme toe. Na de beeldenstorm (1566) slaagde Margaretha erin tijdelijk de rust te herstellen.

Niettegenstaande haar protest zond Filips, die het verzet tegen zijn politiek eens en voor goed wilde breken, in 1567 de Hertog van Alva aan het hoofd van Spaanse troepen naar de Nederlanden. Omdat Margaretha niet medeplichtig wenste te worden aan de bloedige Spaanse repressie, vroeg ze van het regentschap te worden ontheven om zich in ItaliŽ terug te trekken, waar zij in 1586 overleed.

Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be