Stad Gent > Bezoeken > Cultuur > Beleid > Cultuurbeleidsco÷rdinator

Bezoeken / Cultuur

Cultuurbeleidsco÷rdinator

Beluister deze pagina met proReader

De cultuurbeleidsco÷rdinator staat in voor:

  • de co÷rdinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid
  • de redactie van het cultuurbeleidsplan, het jaarlijkse actieplan en het werkingsverslag
  • de begeleiding van de processen die verbonden zijn met de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan

Hij werkt in nauw overleg met de schepen van cultuur, het culturele werkveld en de verschillende doelgroepen.

Dat steden en gemeenten kunnen overgaan tot de aanwerving van een cultuurbeleidsco÷rdinator, is een direct uitvloeisel van het decreet uit 2001 rond het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid.

De meeste Vlaamse steden en gemeenten beschikken sinds de invoering van het decreet dan ook over een cultuurbeleidsco÷rdinator.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Gemeentelijk cultuurbeleidsco÷rdinator
Veldstraat 82
9000 Gent
Tel.: 09 269 84 70 persoonlijk
Tel.: 09 268 84 60 algemeen
Fax: 09 269 84 79
E-mail: bart.doucet@gent.be

Bart DoucetDepartement Cultuur en Sport
Hotel Arnold Vander Haeghen
Veldstraat 82
9000 Gent
Tel.: 09 269 84 60
E-mail: directie.cultuur@gent.be
Openingsuren:

Open maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
Departementshoofd: de heer Johan Van de Wiele
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be