Stad Gent > Bezoeken > Cultuur > Beleid > Erkenning sociaal-culturele vereniging

Bezoeken / Cultuur

Erkenning als sociaal-culturele vereniging

Beluister deze pagina met proReader

Om erkend te worden moet de plaatselijke vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk;
  • haar zetel of secretariaat hebben op het grondgebied van Gent en er haar activiteiten uitoefenen;
  • bij het indienen van de aanvraag om erkenning het bewijs leveren dat zij sinds minstens één jaar activiteiten ontwikkelt overeenkomstig de culturele materies zoals omschreven in artikel 4, 1° t.e.m. 10° van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 met uitzondering van sportzaken en jeugdzaken;
  • haar activiteiten uitoefenen conform de vigerende taalwetten.

(Het volledige reglement vindt u onder aanverwante info)

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Departement Cultuur en Sport
Hotel Arnold Vander Haeghen
Veldstraat 82
9000 Gent
Tel.: 09 269 84 60
E-mail: directie.cultuur@gent.be
Openingsuren:

Open maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
Departementshoofd: de heer Johan Van de Wiele
Terug naar de bovenkant

Nuttige adressen

Adobe reader

Adobe reader

U kan deze toepassing hier gratis downloaden.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be