Stad Gent > Bezoeken > Cultuur > Beleid > Stadsdagen Departement Cultuur

Bezoeken / Cultuur

Stadsdagen Departement Cultuur

Beluister deze pagina met proReader

Het Cultuurbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Gent stelt dat het cultureel ondersteuningsbeleid van het Departement Cultuur creatie definieert als het centrale gegeven.

Creatie is de motor van de kunsten. Een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van die ambitie is om de in Gent aanwezige professioneel uitgeruste infrastructuur beschikbaar te hebben voor initiatieven die creatie als dusdanig ondersteunen en zichtbaar maken.

En van de acties van het Stadsbestuur in dit verband is het afsluiten van overeenkomsten met Gentse culturele instellingen, die voorzien in de beschikbaarstelling per seizoen (1 juli – 30 juni) van een bepaald aantal dagen waarop het Stadsbestuur voor manifestaties gebruik kan maken van de infrastructuur van deze instellingen. Deze dagen staan bekend als stadsdagen.
 
Het Stadsbestuur kan de infrastructuur gebruiken voor eigen manifestaties of van het OCMW of toewijzen aan derden na voorafgaand overleg met de betrokken instelling. Om volop ruimte te bieden voor creatie, worden stadsdagen aan derden alleen toegewezen voor artistieke en culturele manifestaties.

Om een optimaal gebruik mogelijk te maken van de beschikbare stadsdagen worden ze alleen toegewezen voor de dagen van de publiek toegankelijke manifestaties zelf en voor generale repetities en niet voor gewone repetitiedagen en opbouw- en afbouwdagen.

Meer informatie vindt u in de Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen (zie 'aanverwante info').

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Circa
Pakhuis Clemmen
Veldstraat 82A
9000 Gent
Tel.: 09 269 84 95
Fax: 09 269 84 79
E-mail: circa@gent.be
Openingsuren:
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Terug naar de bovenkant

Nuttige adressen

Adobe reader

Adobe reader

U kan deze toepassing hier gratis downloaden.

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be