Stad Gent > Leven > Welzijn > Integratie & Migratie > Kom-Pas: onthaalbureau Inburgering Gent

Leven / Welzijn

Kom-Pas: onthaalbureau Inburgering Gent

Beluister deze pagina met proReader

Kom-Pas is het onthaalbureau Inburgering Gent waar recent ingeschreven vreemdelingen terecht kunnen, na een doorverwijzing door de Stad Gent, voor een inburgeringstraject op maat.

Een inburgeringstraject wordt samen met de nieuwkomers bepaald na een screening door het Huis van het Nederlands (taalvaardigheidstest) en een screening door de VDAB (afstand tot de arbeidsmarkt).

Het traject bestaat uit een cursus Nederlands, maatschappelijke oriŽntatie (naargelang de scholingsgraad van de nieuwkomers) en loopbaanoriŽntatie (naargelang de keuze voor al dan niet snelle tewerkstelling).

Nieuwkomers die er nood aan hebben kunnen in het onthaalbureau terecht voor individuele trajectbegeleiding.

Voor minderjarige nieuwkomers in het lager of secundair onderwijs zoekt Kom-Pas mee naar een geschikte school voor de kinderen. Ook minderjarigen die hier nood aan hebben kunnen in het onthaalbureau terecht voor individuele begeleiding.

Personen met een buitenlands diploma kunnen bij Kom-Pas terecht voor ondersteuning bij de aanvraagprocedure voor het bekomen van een gelijkwaardigheid of niveaubepaling van hun buitenlands diploma.
De anderstalige nieuwkomersworden doorverwezen door de Dienst Burgerzaken van de Stad Gent.

Het inburgeringstraject is gratis. Taalaanbodverstrekkers kunnen een vergoeding vragen voor het gebruik van kopies.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Burgerzaken - Loket Migratie
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 71 50
Fax: 09 266 71 69
E-mail: burgerzaken.migratie@gent.be
Openingsuren:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 13 uur (enkel na afspraak)

woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur (enkel na afspraak)

zaterdag van 9 tot 11.30 uur (enkel na afspraak).
U kunt met bancontact betalen.

Katie Van Cauwenberge, directeur


Snelloket:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 13 uur

woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur

NIET op zaterdag!

Kom-Pas
Kongostraat 42
9000 Gent
Tel.: 09 265 78 40
Fax: 09 265 78 49
E-mail: info@kompasgent.be
Openingsuren:

Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 17 uur.  Inschrijvingsgesprekken: van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 16.30 uur (niet op maandagnamiddag)

  

Digitaal Talent Punt van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur.

Onthaalbureau voor anderstalige nieuwkomers.

Hoe geraak je er?
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be