Stad Gent > Leven > Onderwijs / opvoeding > Leerlingenbegeleiding > Interstedelijk CLB Stad Gent

Leven / Onderwijs / opvoeding

Interstedelijk CLB Stad Gent

Beluister deze pagina met proReader

Logo ICLB

Werkzaamheden

Leerlingen, ouders, schoolteams kunnen een beroep doen op het iCLB voor informatie, hulp en begeleiding.

In de begeleiding:

 • staat de leerling centraal,
 • wordt er gewerkt in teamverband,
 • wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd,
 • is de dienstverlening gratis.

Het iCLB is actief op volgende domeinen:

 • het psychisch en sociaal functioneren,
 • de preventieve gezondheidszorg,
 • het leren en studeren,
 • de schoolloopbaan.

Aarzel niet het iCLB te contacteren voor een afspraak.

De school helpt u graag verder wanneer u de iCLB-contactpersoon wenst te spreken. Elke school werkt samen met een team dat bestaat uit:

 • een arts
 • een maatschappelijk werker
 • een psycho-pedagogisch consulent
 • een paramedisch werker
 • een logopedist

Werkdomein

Het iCLB begeleidt alle scholen van het Onderwijs - Stad Gent. Daarnaast biedt het ook begeleiding aan een aantal scholen in Brugge, Oostende, Waasmunster en Zelzate en begeleidt het Syntra (Afsnee), het Orthopedagogisch Observatie- en Behandelingscentrum (OOBC) (Gent) en het Pedagogisch Centrum Wagenschot (Eke).  

Voor een lijst van de scholen en de begeleidende teams: klik hiernaast onder "Handige links".

CLB-dossier

Relevante informatie, die in samenspraak met leerling en ouders wordt verzameld, wordt bijgehouden in een dossier. Ouders van kinderen die nog geen 12 jaar zijn, kunnen inzage vragen in het CLB-dossier van hun kind. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelf inzage en bespreking van hun dossier vragen. 

Wat gebeurt er met je CLB-dossier wanneer je het secundair onderwijs vaarwel zegt?

De CLB-dossiers van elke leerling worden door het centrum bewaard tot tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna worden ze vernietigd. In elk geval zal een CLB-dossier nooit vernietigd worden vooraleer (ex-)leerlingen van deze school de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.

De gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beŽindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, worden bewaard tot op het ogenblik dat de betrokkene de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. 

Tot dan worden de CLB-dossiers bewaard in het archief van het Interstedelijk CLB Gent.

Openingsuren 

Het iCLB is alle werkdagen open. De openingsuren vindt u hieronder.
Na 17 uur werken we op afspraak.

Het Centrum is gesloten tijdens de paasvakantie en tijdens de zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus.
Tijdens de kerstvakantie is het centrum twee dagen geopend.

Andere CLB's

In Gent is er ook een Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het gemeenschapsonderwijs en van het vrij onderwijs. Hun gegevens vindt u hieronder.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


CLB - Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding - vestiging secundair Holstraat
Holstraat 95
9000 Gent
Tel.: 09 277 83 00
Fax: 09 277 83 99
E-mail: holstraat@vclbgent.be
Openingsuren:

Elke schooldag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur of op afspraak.
CLB - Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding - vestiging basis- en buitengewoon onderwijs Marialand
Marialand 29
9000 Gent
Tel.: 09 277 83 40
Fax: 09 277 83 90
E-mail: marialand@vclbgent.be
Openingsuren:

Elke schooldag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur of op afspraak.
CLB - Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding - vestiging basisonderwijs Halvemaanstraat
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel.: 09 277 84 00
Fax: 09 277 84 99
E-mail: halvemaan@vclbgent.be
Openingsuren:

Elke schooldag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur of op afspraak.
Centrum voor LeerlingenBegeleiding GO! Gemeenschapsonderwijs
Voskenslaan 262
9000 Gent
Tel.: 09 243 79 70
Tel.: 09 243 79 80 Team Buitengewoon Onderwijs
Fax: 09 220 64 17
E-mail: clb.gent@pantarhei.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op afspraak
clb.gent@pantarhei.be

Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding ( ICLB )
Jubileumlaan 215
9000 Gent
Tel.: 09 235 09 00
Fax: 09 266 19 98
E-mail: clb@gent.be
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Na 16.30 uur op afspraak.


Mevrouw Vera Van Heule, directeur


Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be