Stad Gent > Bestuur > Stadsbestuur > Gemeenteraad > 2012 > Gemeenteraad 27 en 28 februari 2012
BestuurStadsbestuurGemeenteraadWat doet de gemeenteraad?Samenstellingsp.aGroenOpen VldN-VACD&VVlaams BelangFractie-secretariatenVergaderingen gemeenteraadVergaderingen commissiesVragen en antwoordenCollege van burgemeester en schepenenBestuursakkoordMeerjarenplan/BudgetInspraakOverheidsopdrachtenStadsdienstenGentinfoDienst a-zMobiel DienstencentrumOrganogramOmbudsdienstWerkwijzeWelke klachten welWelke klachten nietKlachtenformulierZitdagen andere ombudsluiAndere ombuds- en infodienstenJaarverslagenBekendmakingReglementen en verordeningenBestuurBevolkingBouwen en wonenBrandpreventieCultuurFeestelijkhedenGebiedsgerichte WerkingGemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)Gentse FeestenJeugdLokale Preventie en VeiligheidMarkten en forenMilieu en volksgezondheidMobiliteitOnderwijsOpenbaar domeinPolitieSportStadspromotieWelzijnWerk en EconomieWijk aan ZetBelastingen en tariefreglementenBelastingen voor burgersBelastingen voor bedrijvenTariefreglementenBestuurBrandweerCultuurJeugdMarkten en forenMilieu en gezondheidMobiliteitNutsvoorzieningenOnderwijsPolitieSport en recreatieToerisme en FeestelijkhedenWegenOpenbaarheid bestuurPassieve openbaarheidOpen dataMeldingen, vragen en klachtenVragen en suggestiesKlachten werking stadsdienstenOndersteuningErkenning verenigingenFinancieelSubsidiesStedenfondsMaterieelCijfers en trendsAlgemeenDemografieEconomie en werkHuisvestingOnderwijsWelzijnPrijzen en huldigingenGent in de prijzenIn 2014In 2013In 2012In 2011In 2010In 2009In 2008In 2007In 2006In 2005In 2004EretekensLaureaten van de arbeidPublicatiesStadstvStadswinkelGent zoveel stadVerslag bestuur en toestandGent InternationaalNieuwsbrieven 2010Nederlandstalige versieEnglish versionNieuwsbrieven 2009Editie 1 (Nl)Editie 2 (Nl)Editie 3 (Nl)Edition 1 (En)Edition 2 (En)Edition 3 (En)Nieuwsbrieven 2008Editie 1 (Nl)Edition 1 (En)Nieuwsbrieven 2007Editie 1 (Nederlands)Edition 1 (English)Nieuwsbrief Gent InternationaalInschrijven Profiel wijzigenWachtwoord vergeten?UitschrijvenUitloggenNewsletter Ghent InternationalSubscribeChange profileForgotten your password?UnsubscribeLog outAndere publicatiesGent 2020De nieuwe missieDe nieuwe strategieGent Over MorgenWaar gaat het over?De eerste faseMeer dan ÚÚn spoorPlannen en projectenStadsvernieuwings-projectenBruggen naar RabotCitadelparkDe KrookHeropening NederscheldeOver het projectPartnersFaseringCommunicatieOverzichtsplanKobraLedeberg LeeftMeulestede NoordNieuwe voorhavenOude DokkenProject Gent Sint-PietersUCO-siteZuurstof Brugse PoortFederaal grootstedenbeleidKaarten en GISGent in 3DWat is Gent in 3DEuropa subsidieertStad Gent als pionierHet EFRO-projectHoe maken we Gent in 3DData-inwinningData-verwerkingGent in 3D bekijkenIn de 3D-CAVEIn de 3D-mobielIn een 3D-gameNa 3D-printingOp het internetIn 3D-filmpjes3D-data voor iedereenDeelprojectenDe toekomstInformatieInteractief bezoekPublicatiesMedia en eventsSociale mediaContactAan de slag in het 3D-portaal GentGhent in 3D: English versionInternationaalVlaams stedenbeleidWijkprojectenWijk aan zetTijdelijke invullingenWijk van de maandBeleidLokaal sociaal beleidBeleidsplannen

Gemeenteraad 27 en 28 februari 2012

Beluister deze pagina met proReader

Lijst gouverneur goedgekeurde punten GR 27 en 28 februari 2012

GEMEENTERAAD VAN 27 EN 28 FEBRUARI 2012

Lijst overeenkomstig art. 252 - ž 1 van het Gemeentedecreet

Zitting van 27 februari 2012

OPENBARE VERGADERING

B-punten

1. Politiezone Gent.
a) Administratief en Logistiek kader.- Bijkomende aanwerving via externe werving.- Goedkeuring.
b) Operationeel kader.- Bijkomende aanwerving via de vijfde mobiliteitsgolf 2011.- Goedkeuring.
c) Overheidsopdracht van diensten voor het takelen, vervoeren en bewaren van voertuigen in opdracht van de Politiezone Gent.- Spoedbehandeling.- Kennisneming.
 
7. Departement Brandweer.- Verlenging stageovereenkomst tussen vzw Medov en Brandweer Gent voor stages bij ambulancedienst.- Bekrachtiging.
 
9. Departement Werk en Economie.- Dienst Werk.- Intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2011, artikel 3, subsidieovereenkomst houdende de toekenning van een subsidie aan vzw Oikonde.- Nieuwe subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Oikonde.- Goedkeuring.
 
10. Departement Werk en Economie.- Dienst Economie.- Overeenkomst houdende Boetiek Techniek tussen de Stad Gent en TOFAM.- Goedkeuring.
 
11. Departement Bevolking en Welzijn.- Departementsstaf.- Algemeen Huishoudelijk Reglement voor het receptief gebruik van de lokalen en/of gebouwen eigendom van de Stad Gent.- Wijziging.
 
13. Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Buurtwerk.- Convenant gebruik van de zalen “De Buurtloods” Muide - Meulestede.- Wijziging.
 
14. Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Gezondheidsdienst.
a) Reglement tot toekenning van een renteloze lening aan opstartende wijkgezondheidscentra.- Goedkeuring.
b) Overeenkomst renteloze lening Platform Forensisch Psychiatrisch centrum vzw - Stad Gent.- Addendum.- Goedkeuring.
 
15. Departement Facility Management.- Dienst Vastgoedbeheer.
b) Sluiten van een overeenkomst van terbeschikkingstelling en de vestiging van erfdienstbaarheden aan de Veurestraat te Afsnee.- Goedkeuring.
c) Sluiten van overeenkomsten tot het vestigen van erfdienstbaarheden, het ter beschikking stellen van een deel van een perceel en de ruil van (delen) van percelen gelegen aan de Ketelvest.- Goedkeuring.
d) Sluiten van een verkoopovereenkomst voor het onroerend goed gelegen in het binnengebied tussen de Jozef-II-straat en de Vlotstraat (tuin 8).- Goedkeuring.
e) Sluiten van een aankoopovereenkomst voor diverse onroerende goederen gelegen Poortakkerstraat te Gent-Sint-Denijs-Westrem met het oog op de heraanleg van de Poortakkerstraat.- Goedkeuring.
f) Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze overdracht van twee percelen grond gelegen aan en nabij de Schoonzichtstraat te Gent- Sint-Denijs-Westrem.- Goedkeuring.
g) Sluiten van een aankoopovereenkomst voor onroerende goederen gelegen ter hoogte van de Dijkweg te Gent-Afsnee.- Goedkeuring.
h) Aankopen in der minne betreffende verscheidene stroken grond aan en nabij de Drieselstraat te Gent-Oostakker ter realisatie van de rooilijn.- Goedkeuring.
i) Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht naar de stad van een deel van een perceel gelegen aan de Veldstraat 31-33.- Goedkeuring.
j) Sluiten van een akte minnelijke onteigening voor de onroerende goederen gelegen aan Otterschen en Nederzwijnaarde +1.- Goedkeuring.
m) Sluiten van een opstalovereenkomst met de vzw Boerse Poort betreffende enkele percelen grond gelegen Hoge Blaermeerschen aan en nabij de Drongensesteenweg.- Goedkeuring.
p) Sluiten van een intentieovereenkomst met Volvo Group Belgium NV betreffende het realiseren van een buffer aan en nabij de Eksaarderijweg.- Goedkeuring.
q) Sluiten van een huurovereenkomst voor magazijnruimte gelegen Weststraat 129/K te 9940 Evergem met CENTENO NV.- Goedkeuring.
 
16. Departement Facility Management.- Dienst Bouwprojecten.
a) Overheidsopdracht van werken betreffende Intercultureel Centrum De Centrale gelegen Kraankinderstraat 2.- Vervangen van bestaande dakkoepels door geluidswerende dakkoepels.- Eindafrekening.- Termijnverlenging.- Goedkeuring.
c) Overheidsopdracht van werken.- Gravensteen, Sint-Veerleplein 11.- Fase 4: Restauratiewerken aan de omwalling - deelfase 6.- Intrekking besluiten in verband met de herhalingsopdracht.- Bestek voor openbare aanbesteding.- Vaststelling.
d) Overheidsopdracht van werken.- Kuipke, Nicolaas De Liemaeckereplein 5.- Renovatie van het binnendak.- Bestek.- Vaststelling.
e) Studieopdracht voor de bouw van de brandweerpost Oost, Walstraat te Gent-Ledeberg.- Ontwerp voor nieuwbouw, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving.- Wijziging van de opdracht.- Vaststelling.
 
17. Departement Facility Management.- Dienst Onderhoud Gebouwen.
b) Overheidsopdracht van werken voor vervangen van gebroken glas en aanverwante werken in diverse gebouwen van de Stad Gent, alsook in de gebouwen van de lokale politie Gent.- Eerste herhaling.- Goedkeuring.  

19. Departement Cultuur en Sport.- Sportdienst.
b) Overeenkomsten houdende het toekennen van een impulssubsidie aan Gentse sportclubs 2012.- Goedkeuring.
d) Overeenkomst houdende toekenning investeringssubsidie aan de VOF BV CC&S (Padelclub Gent) voor de inrichting van het clubgebouw en de oprichting van de buitenaccommodatie in de Emanuel Hielstraat 108 te Gent-Gentbrugge.- Goedkeuring.
e) Subsidieovereenkomst met vzw Voetbal in de stad voor de Open Stadionwerking van KAA Gent voor de werkingsjaren 2012-2013.- Goedkeuring.
 
21. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie.
a) Desaffectatie van de Waalsekrookstraat.- Vaststelling.
b) PrincipiŰle vaststelling van de afschaffing van de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang Schootkouterstraat.- Vaststelling.
 
24. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- IVA Mobiliteitsbedrijf.
a) Overheidsopdracht van werken.- Uitvoeren van schilderwerken in parking Kouterpoort.- Bestek.- Vaststelling.
b) Overheidsopdracht van werken.- Leveren, plaatsen en in dienst stellen van video- en audio apparatuur met bijbehorend onderhoudscontract voor de parkeergarage Kouterpoort.- Bestek.- Vaststelling.
c) Verlengen van de huurovereenkomsten voor het onroerend goed gelegen Ham 145.- Goedkeuring. 
 
25. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
e) Uitvoeren van wegen-, spoor- en rioleringswerken in de Bernard Spaelaan, de Papegaaistraat, de Annonciadenstraat en de Gebroeders Vandeveldestraat (PAG-as).- Bijakte bij de studieovereenkomst van 12 november 1981.- Goedkeuring.
 
26. Departement Werk en Economie.- Dienst Economie.- Gemeenteraadsbesluit 2011_GR_00057 - Intrekking.- Overeenkomst tussen Stad Gent en Vlaams Gewest betreffende de gedeeltelijke wijziging van het talud en afwateringsgracht van de E17-strook langsheen de nieuw aan te leggen gemeentelijke ontsluitingsweg Zwijnaarde III.- Goedkeuring.
 
27. Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.- Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur Gent en vzw BOTS.- Overeenkomsten voor een renteloze lening tussen het stadsbestuur van Gent en respectievelijk vzw BOTS en vzw STOC.- Goedkeuring.
 
28. Departement Cultuur en Sport.- Staf.- Cultuurraad Gent.- Wijziging statuten.- Goedkeuring.
 
29. Departement Cultuur en Sport.- Dienst Monumentenzorg en Architectuur.
a) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Nederpolder.- Goedkeuring.
b) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Hertogstraat.- Goedkeuring.
c) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Parklaan.- Goedkeuring.
f) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Posteernestraat.- Goedkeuring.
h) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Abrahamstraat.- Goedkeuring.
i) Toekenning van een restauratiepremie voor werken aan het wettelijk beschermd gebouw gelegen Oude Vismijn, Rekelingenstraat 5.- Vaststelling stadsaandeel.- Goedkeuring.  30. Departement Cultuur en Sport.- Museum voor IndustriŰle Archeologie en Textiel.- Aanvaarding van een reeks schenkingen aan de Stad Gent ten behoeve van het MIAT.- Goedkeuring.
 
31. Departement Cultuur en Sport.- Stadsarcheologie.- Reglement voor de overdracht van archeologische vondsten en opgravingsarchief.- Wijziging.
 
32. Departement Cultuur en Sport.- Cultuurparticipatie.
b) Reglement “Open oproep aan artiesten”.- Wijziging.
 
35. Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst.
b) Stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak.- Wijziging.

*   *   *

A-punten

3. Departement Strategie en Co÷rdinatie.- Afdeling Beleid, Internationaal en Subsidies.-
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en Combell Holding NV met het oog op de bepaling van de modaliteiten voor het beheer van de domeinextensie .Gent.- Goedkeuring.
 
4. Departement Strategie en Co÷rdinatie.- Dienst Voorlichting.- Overheidsopdracht van diensten voor de organisatie van het service center Gentinfo.- Bestek.- Vaststelling.  

5. Departement Strategie en Co÷rdinatie.- Afdeling Beleid, Internationaal en Subsidies.- Stadsbrede subsidies.- Bruggen naar Rabot.- Addendum overeenkomst stadsvernieuwingsfonds.- Goedkeuring.

6. Departement Strategie en Co÷rdinatie.- Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking.- Vlaams Stedenfonds.- Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur Gent en vzw Samenlevingsopbouw Gent - De Site voor de realisatie van een tijdelijke invulling in de wijk Rabot.- Goedkeuring.
 
8. Diensten van de Stadssecretaris.- Juridische Dienst en Kennisbeheer.- Plaatsen van bewakingscamera's op een niet-besloten plaats - Overlast (C.2012- 37).- Advies.
 
12. Departement Bevolking en Welzijn.- Seniorendienst.
a) Wijziging statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota Stedelijke Seniorenraad.- Goedkeuring.
b) Subsidieovereenkomst voor werkingskosten tussen de Stad Gent en de Stedelijke Seniorenraad.- Goedkeuring.
 
15. Departement Facility Management.- Dienst Vastgoedbeheer.
a) Overheidsopdracht van werken bij wege van een promotieovereenkomst “Huis van de Fiets”.- Bestek.- Vaststelling. k) Sluiten van een overeenkomst tot ruil met de vennootschap Fima van gronden gelegen aan en nabij de Biervlietstraat.- Goedkeuring.
l) Project appartementen Gasmeterlaan 116.- Verkoop appartement 4.4.- Verbreking verkoopsovereenkomst.- Goedkeuring.
n) Lichten van de optie door de Stad Gent in het kader van de erfpachtovereenkomst d.d. 04.02.2011 tussen de NV Nieuwe Vismijn en de NV Imbock.- Goedkeuring.
o) Opstart van de bemiddelingsopdrachten door FEDnet voor de verkoop van een perceel bouwgrond gelegen Herlegemstraat en een stadswoning gelegen Ambachtstraat 11.- Goedkeuring.
r) Verkoop van stadswoningen in WoninGent.- Ontslag van ambtshalve inschrijving.- Verlenging van de termijn voor het verlijden van de akte.- Aanpassen van de betalingsmodaliteiten.- Goedkeuring.
 
16. Departement Facility Management.- Dienst Bouwprojecten.
b) Overheidsopdracht van werken.- Drongensesteenweg 240.- Aanleg en inrichting van een doortrekkersterrein.- Eindafrekening.- Goedkeuring. f) Overheidsopdracht van werken.- Stadswoningen Macharius-Heirnis: Plaatsing van een ventilatiesysteem en verluchtingsroosters, inclusief het vernieuwen van de glaspartijen, het plaatsen van een nieuwe dampkap en aanpassingen van het keukenmeubilair in elk van de negenentwintig gelijkvloerse appartementen.- Vaststelling.  

17. Departement Facility Management.- Dienst Onderhoud Gebouwen.
a) Overheidsopdracht van dakwerken, herstellen dakgebinte en isoleren daken in de basisschool De Acacia en kinderdagverblijf De Feniks, Acaciastraat 11.- Bestek.- Vaststelling.
 
18. Departement Facility Management.- Dienst Service en Logistiek.- Overheidsopdracht van diensten voor het schoonmaken en onderhouden van gebouwen van de Brandweer, diverse Politie- en administratieve gebouwen en diverse secundaire scholen van de Stad Gent inclusief ramenschoonmaak, onkruidverwijdering en reiniging dampkappen.- Bestek.- Vaststelling.  

19. Departement Cultuur en Sport.- Sportdienst.
a) Aansluiting mountainbikenetwerk Schelde-Durme.- Goedkeuring. c) Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Gent en Gentse sportclubs in functie van de organisatie van sportkampen Pasen 2012.- Goedkeuring.
 
20. Diensten van de Stadssecretaris.- Dienst Belastingen.
a) Departement Cultuur en Sport.- Sportdienst.- Retributiereglement voor diensten van administratieve aard.- Goedkeuring. b) Departement Cultuur en Sport.- Sportdienst.- Retributiereglement voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties.- Wijziging.
c) Departement Bevolking en Welzijn.- Retributiereglement met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadslokalen.- Wijziging.  

22. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Co÷rdinatie.- Overheidsopdracht van diensten.- Studieopdracht voor het project Schipperskaai.- Bestek.- Vaststelling.
 
23. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit.- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent, het Vlaamse Gewest en de Lijn betreffende de studie en de uitvoering van werken langs de R40-R40a.- Goedkeuring.

24. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- IVA Mobiliteitsbedrijf.
d) Overeenkomst betreffende het invoeren van versterkingsritten tijdens het Lichtfestival Gent op 26, 27, 28 en 29 januari 2012.- Goedkeuring.  

25. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
a) Overheidsopdracht van diensten.- Onderhoud van het Wegen Informatie Systeem (WIS) Stad Gent gedurende een periode van een jaar.- Tweede herhaling van de opdracht.- Goedkeuring.
b) Bijzonder bestek nummer 6419 betreffende het leveren, plaatsen en onderhouden van informatieborden en -zuilen, van wachthuisjes bij de haltes van het openbaar vervoer en van ander straatmeubilair: eindafrekening werkingsjaar 2010-2011 en verwerving aanvullend meubilair werkingsjaar 2011-2012.- Goedkeuring.
c) Overheidsopdracht van werken.- Aansluiten van de Noordhoutstraat te Gent-Drongen door de NV Aquafin.- Stadsaandeel in de verrekening nummer 1, 2 en 4.- Goedkeuring.
d) Overheidsopdracht van werken.- Uitvoeren van wegen-, spoor- en rioleringswerken in de Papegaaistraat, de Annonciadenstraat en de Gebroeders Vandeveldestraat (PAG-as).- Bestek.- Vaststelling.  

29. Departement Cultuur en Sport.- Dienst Monumentenzorg en Architectuur.
d) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Kasteellaan.- Goedkeuring.
e) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Korenlei.- Goedkeuring.
g) Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet-wettelijk beschermd merkwaardig gebouw gelegen Domien Ingelsstraat te Gent-Drongen.- Goedkeuring.
j) Reglement tot toekenning van een subsidie voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Goedkeuring.
 
32. Departement Cultuur en Sport.- Cultuurparticipatie.
a) Vlaams Stedenfonds: subsidieovereenkomst tussen Stad Gent en vzw Ambrosia's Tafel voor de werkingsjaren 2012-2013.- Goedkeuring.  

33. Diensten van de Stadssecretaris.- Juridische Dienst en Kennisbeheer.- ETWIE vzw.- Toetreding van de Stad Gent.- Statuten.- Aanduiding van de vertegenwoordiging van de stad in algemene vergadering.- Voordracht van de vertegenwoordiging van de stad in de raad van bestuur.- Goedkeuring.  

34. Departement Onderwijs en Opvoeding.- Staf.- Overeenkomst tussen inrichtende macht en schoolraad.- Wijziging.

35. Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst.
a) Proeftuin elektrische voertuigen.- Overeenkomst met projectspecifieke voorwaarden Eva en Olympus project.- Goedkeuring.
c) Mandatering aan Blue-mobility nv voor de opdrachtencentrale voor de aankoop van elektrische laadeilanden en elektrische deelfietsen binnen het Olympus platform.- Gunningsprocedure.- Goedkeuring.  36. Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst.- Groenstructuurplan Gent.- Goedkeuring.  

37. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wonen.- Samenwerkingsovereenkomst proefproject terugvordering herhuisvestingskosten.- Goedkeuring.  

38. Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.- Ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Handelsdokbrug.- Advies.- Goedkeuring.

39. Diensten van de Stadssecretaris.- Juridische Dienst en Kennisbeheer.- Intentieverklaring tussen de Stad Gent, het AG SOB en de NV Christeyns.- Goedkeuring.
 
40. Gemeenteraad.- Benoemingen in algemene en bijzondere commissies van de Raad, in adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, comitÚs, enz.

Opgemaakt op het stadhuis op 1 maart 2012.


  
Paul TEERLINCK       DaniŰl TERMONT
Stadssecretaris        Voorzitter

Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be