Leven / Onderwijs / opvoeding

Kinderdagverblijf Domino

Beluister deze pagina met proReader

In onze werking willen wij ons optimaal richten naar een individuele aanpak van uw kind binnen de groepsopvang.

Dit uit zich in onze dagelijkse werking o.a. door het invullen van dagboeken, kindjes worden toevertrouwd aan een vaste kinderbegeleidster, regelmatige observatiebesprekingen van uw kind, stimuleren tot zelfredzaamheid.

Onze vijf leefgroepen beschikken over veilige en comfortabele lokalen met veel licht, grote groene speelruimten.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Kinderopvang Stad Gent
Administratief Centrum Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 268 20 80
Fax: 09 268 20 39
E-mail: dienst.kinderopvang@gent.be
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, op maandag, woensdag en donderdag ook van 14 tot 17 uur.


De Dienst Kinderopvang staat in voor het beheer van de opvanginitiatieven (= opvangvoorzieningen) voor dagopvang en buitenschoolse opvang van kinderen georganiseerd door de Stad Gent.

De dienst is opgesplitst in 5 regio''s. Per regio is een coördinator verantwoordelijk.

Diensthoofd: mevrouw Jeanine De Buysscher, directeur.
Adjunct van de directie: mevrouw Chris De Kimpe

Coördinatoren: de heer Danny Verdonck, de heer Marc De Coeyer, mevrouw Mady Vandermassen, mevrouw Bernadette Parmentier, de heer André De Meyer.Kinderdagverblijf Domino Stad Gent
Francisco Ferrerlaan 42
9000 Gent
Tel.: 09 226 22 47
Fax: 09 226 76 11
E-mail: sarah.devadder@gent.be
E-mail: patrick.bauwens@gent.be
E-mail: kdv.domino@gent.be
E-mail: vicky.vermeiren@gent.be
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 7 tot 20 uur.


Voor kinderen van 8 weken tot 3 jaar.Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be