Leven / Onderwijs / opvoeding

Basisschool De Octopus (type 8-onderwijs)

Beluister deze pagina met proReader

Basisschool De Octopus

Onderwijs op maat van het kind

De Octopus is een school voor normaalbegaafde kinderen met ernstige leerproblemen, in die mate dat een gewone lagere school onvoldoende kan voldoen aan de noden van deze kinderen.

De leerlingen volgen een individueel traject, zodat zij kunnen vorderen op eigen tempo. Succeservaring en welbevinden zijn daarbij twee belangrijke pijlers.

De speelleerklas is bestemd voor leerlingen die na de derde kleuterklas nog niet toe zijn aan de overstap naar het lager onderwijs. In de speelleerklas verwerven zij voorbereidende taal- en rekenvaardigheden.

De school heeft een ruime omkadering: logopedisten, kine-therapeuten, blio- en bloa-leerkrachten en kinderverzorgster. Het team werkt intensief samen met het begeleidend CLB.

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben recht op gratis leerlingenvervoer.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Basisschool De Octopus (type 8onderwijs)Basisonderwijs Stad Gent
Drongensesteenweg 146
9000 Gent
Tel.: 09 251 02 75
Fax: 09 251 71 99
E-mail: octopus@gent.be
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be