Stad Gent > Leven > Onderwijs / opvoeding > Scholen > Buitengewoon onderwijs

Leven / Onderwijs / opvoeding

Buitengewoon onderwijs Stad Gent

Beluister deze pagina met proReader

Foto buitengewoon onderwijs

De Stad Gent heeft enkele scholen voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (BLO-scholen).
Daarnaast is er ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) voor jongeren van 13 tot 21 jaar.

Een overzicht van deze scholen vindt u hier.

De overstap naar het buitengewoon onderwijs kan uw kind maken na advies en met een inschrijvingsverslag van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

De Stad Gent biedt verschillende types buitengewoon kleuter- en lager onderwijs aan:

• type 1 is bestemd voor kinderen met een lichte mentale handicap
• type 2 is bestemd voor kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
• type 3 is bestemd voor kinderen met karakterstoornissen
• type 5 is bestemd voor zieke kinderen die opgenomen zijn in het UZ (universitair ziekenhuis)
• type 8 is bestemd voor kinderen met ernstige leerstoornissen

De verschillende opleidingsvormen die aangeboden worden in het buitengewoon secundair onderwijs zijn:

• opleidingsvorm 1: wil bijdragen tot een actief en zinvol leven van jongeren die door de ernst van hun handicap niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, ook niet in een beschutte werkplaats. We proberen deze jongeren zo zelfstandig mogelijk te leren leven binnen een beschermd milieu;
• opleidingsvorm 2: geeft, naast algemene en sociale vorming, ook arbeidstraining. Daarmee willen we de integratie binnen een beschermd leef- en arbeidsmilieu mogelijk maken;
• opleidingsvorm 3: geeft algemene en sociale vorming om de integratie in een gewoon leefmilieu mogelijk te maken en een beroepsopleiding die uitzicht biedt op een gewone arbeidssituatie;
• opleidingsvorm 4: geeft secundair onderwijs volgens de leerprogramma’s van het gewoon secundair onderwijs en is bestemd voor zieke kinderen die opgenomen zijn in het UZ

Informatie kunt u verkrijgen bij:

• de scholen zelf
• de staf van het Departement Onderwijs en Opvoeding
• het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Er zijn folders per school beschikbaar.
Verder kunt u een algemene brochure ‘Leren voor het Leven’ van het stedelijk onderwijs aanvragen bij het Departement Onderwijs en Opvoeding.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Departement Onderwijs en Opvoeding - Staf
AC Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 268 21 16
Fax: 09 268 20 39
E-mail: onderwijs@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op woensdag ook van 14 tot 17 uur.
Departementshoofd - mevrouw Marijke Mahieu

Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding ( ICLB )
Jubileumlaan 215
9000 Gent
Tel.: 09 235 09 00
Fax: 09 266 19 98
E-mail: clb@gent.be
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Na 16.30 uur op afspraak.


Mevrouw Vera Van Heule, directeur


Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be