Leven / Leefomgeving

Overlast door vogels

Beluister deze pagina met proReader

Duiven

Een aantal vogels kunnen in de stad door hun grote populaties voor hinder zorgen voor de burger.


 
Stadsduiven

Stadsduiven zijn geen beschermde soort.
De Groendienst vangt verwilderde stadsduiven op het openbaar domein wanneer er te veel zijn of er duidelijk overlast is.

Wanneer ?
Enkel in de winterperiode van begin november tot half maart worden duiven gevangen.

Kippen en hanen

Enkel op die openbare plaatsen waar de populatie zo is toegenomen dat de dieren schade toebrengen, geluidsoverlast veroorzaken of hinderlijk zijn voor de openbare veiligheid worden kippen en hanen gevangen.

Wanneer ?
Enkel in de winterperiode van begin november tot half maart worden zwerfkippen gevangen.

Overlast van kippen en hanen op openbare terreinen kan gemeld worden aan de Groendienst.

Eenden en ganzen 
  
Enkel op die openbare plaatsen waar de populatie zo is toegenomen dat de dieren schade toebrengen aan het openbaar groen, zorgen voor een achteruitgang van de waterkwaliteit of hinderlijk zijn voor de openbare veiligheid worden eenden/ganzen gevangen.

Wanneer ?
Enkel in de winterperiode van begin november tot half maart worden eenden gevangen.  Ganzen worden gevangen in de ruiperiode.

Overlast van eenden/ganzen op openbaar terrein kan doorgegeven worden aan de Groendienst.

Spreeuwen 

Wanneer spreeuwen massaal een slaapplaats zoeken in straatbomen en daardoor een sterke vervuiling van het openbaar domein veroorzaken, kan men op de Groendienst een beroep. De spreeuwen worden dan met knalpatronen opgeschrikt en verjaagd. 

Wanneer ?
Enkel in de winterperiode van begin november tot half maart worden spreeuwen verjaagd.

Overlast van spreeuwen op openbaar terrein kan men melden aan de Groendienst.Meer informatie ?

Voor meer informatie over deze problematiek kunt u steeds terecht bij de Gezondheidsdienst. De Gezondheidsdienst co÷rdineert het dierenbeleid van de Stad Gent.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Gezondheidsdienst
Baudelohof 2
9000 Gent
Tel.: 09 235 22 50
E-mail: gezondheidsdienst@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Groendienst
Ferdinand Lousbergskaai 32
9000 Gent
Tel.: 09 225 68 59
Tel.: 09 225 95 94
Fax: 09 233 67 62
E-mail: groendienst@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Diensthoofd: mevrouw Vera Bracke, directeur-manager
Terug naar de bovenkant

Nuttige adressen

Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be