Stad Gent > Leven > Veiligheid > Beleid > Preventie: beleidsdocumenten

Leven / Veiligheid

Preventie: beleidsdocumenten

Beluister deze pagina met proReader

Het onderwerp preventie van criminaliteit of het onveiligheidsgevoel maakt meestal deel uit van de beleidsdocumenten van elke overheid.

De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid beschikt over diverse relevante beleidsdocumenten.

Op lokaal niveau:

  • het veiligheids- en preventiecontract van de Stad Gent
  • de preventiebeleidstekst van de Stad Gent 2001-2006

Op federaal niveau, de omzendbrieven van:

  • FOD Binnenlandse Zaken over de veiligheidscontracten en criminaliteitspreventieve acties
  • FOD Justitie over de uitvoering van alternatieve sanctie en de autonome werkstraf

U kunt bij de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid terecht voor

  • beleidsondersteunende onderzoeksrapporten over preventie
  • het inkijken van Nederlandstalige tijdschriften, zoals Panopticon en Tijdschrift voor criminologie

Deze documenten zijn echter nog beter beschikbaar op de Afdelingen Criminologie van de universiteiten van Gent, Brussel en Leuven.

Terug naar de bovenkant

Informatie:


Lokale Preventie en Veiligheid
Administratief Centrum Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 82 01
Fax: 09 266 82 19
E-mail: sandra.rottiers@gent.be
E-mail: sandra.rottiers@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.
Sandra Rottiers, diensthoofd
Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be