Stad Gent > Leven > Vrije tijd > Winkels en markten > Markten > Rommelmarkten organiseren

Leven / Vrije tijd

Rommelmarkt, tweedehandsbeurs of garageverkoop organiseren

Beluister deze pagina met proReader

Iedereen mag een rommelmarkt,  tweedehandsbeurs of garageverkoop organiseren. Voor de organisatie van zo’n markt heeft u een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Als u met enkele voorwaarden rekening houdt, is die toelating verkrijgen heel eenvoudig:

  • Tijd: stuur uw aanvraag minstens 8 weken vooraf naar de Dienst Markten en Foren. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden of aanvragen bij de Dienst Markten en Foren. Die 8 weken gebruikt de dienst om uw voorstel voor te leggen aan andere diensten zoals brandweer en politie en uw dossier voor te bereiden voor het college van burgemeester en schepenen. Zij brengen u dan op de hoogte van de beslissing.
  • Verkoop: op rommelmarkten, tweedehandsbeurzen en garageverkopen mogen geen nieuwe producten verkocht worden. Particulieren mogen alleen hun eigen zoldervoorraden verkopen. Professionele verkopers van curiosa en snackverkopers mogen deelnemen als ze over een geldige leurkaart beschikken en zich identificeren. Raadpleeg de richtlijnen voor meer details.
  • Inplantingsplan: zo’n plan is verplicht bij elke aanvraag. Daarop geeft de aanvrager aan hoe de markt er precies zal uitzien: waar de standen staan, waar de vrije doorgangen zijn, hoeveel oppervlakte elke stand zal innemen, welke duidelijke herkenningspunten er zijn. Dat plan is belangrijk voor de veiligheid: de dienst Markten en Foren legt het voor aan brandweer en politie. Voor de vorm zijn geen vereisten: ook handgetekende plannen worden aangenomen.
  • Publiciteit: op het aanvraagformulier kunt u aanduiden of de Dienst Markten en Foren uw markt in de lijst mag opnemen. Ge´nteresseerden vinden uw markt op die manier terug op deze website.
  • Voor dekenijen en buurtfeestorganisatoren is er een aparte procedure: zij kunnen de organisatie van een rommelmarkt opnemen in de globale aanvraag van hun feest bij Dienst Feestelijkheden.
Terug naar de bovenkant

Informatie:


Dienst Evenementen en Feesten
Wiedauwkaai 49A
9000 Gent
Tel.: 09 269 46 00
Tel.: 09 269 46 41/42/43/12 Afdeling logistiek
Fax: 09 269 46 59
E-mail: evenementen.feesten@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13 uur.

Ook na afspraak van 14 tot 17 uur.
Jeroen De Schuyteneer, directeur


Dienst Markten en Foren
Wiedauwkaai 49A
9000 Gent
Tel.: 09 269 46 00
Fax: 09 269 46 59
E-mail: markten&foren@gent.be
Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be