Stad Gent > Bestuur > Gent 2020 > Gent Over Morgen > Waar gaat het over?

Bestuur / Gent 2020

Waar gaat het over?

Beluister deze pagina met proReader

Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.

Zo klinkt de stadsmissie van Gent. In 2020 willen we leven in die ‘scheppende’ stad, die aan creativiteit, duurzaamheid, solidariteit en openheid een vooraanstaande plaats geeft.

De stadsmissie is ons reisdoel. Om dat doel te bereiken hebben we vijf grote paden uitgestippeld, vijf sporen waarop we de komende jaren willen werken om van Gent een stad te maken waarin het nog beter leven, wonen en werken is.

1. Ten laatste in 2020 is Gent internationaal erkend als centrum voor innovatie en experimenten en is Gent een voortrekker in de evolutie naar een lerende en creatieve samenleving.

Gent heeft een eigen stijl en wil dat ook in de toekomst zo houden. We willen in onze stad tijd en ruimte maken voor experimenten en nieuwe ideeŽn. Zo blijven we leren en zo bouwen we samen aan een creatieve samenleving.

2. In 2020 heeft elke Gentenaar, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, handicap of socio-economische situatie, toegang tot alles wat de samenleving te bieden heeft en is voor elke Gentenaar gelijke toegang tot kwaliteitsvol leven, wonen, werken en onderwijs maximaal gegarandeerd.
 
We willen een stad waarin elke Gentenaar toegang heeft tot alles wat de samenleving te bieden heeft. Niemand mag uit de boot vallen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen en gelijke toegang tot kwaliteitsvol leven, wonen, werken en onderwijs.

3. In 2020 is Gent een Europese centrumstad en een Vlaamse poort op de wereld die zich onderscheidt door een dynamische en gediversifieerde economie met een sterke maritieme groeipijler, gedreven door partnerschappen die mensen, middelen en ideeŽn samenbrengen.

Van Gent willen we een stad maken die in heel Europa bekend staat voor haar diverse en vernieuwende economie en voor haar goede jobs. Onze haven is een troef en een poort naar de rest van de wereld. We geloven bovendien dat we samen veel meer kunnen dan alleen, dus we zoeken naar partnerschappen tussen mensen, middelen en ideeŽn.

4. Tegen 2020 biedt Gent haar inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving en heeft Gent een kleinere ecologische voetafdruk.

In 2020 moet Gent een gezonde en een groene stad zijn, een stad met water, rustige woonzones, mooie parken, kleurrijke buurten en gezellige pleinen. De stad en haar inwoners zorgen samen voor zo weinig mogelijk vervuiling en verspilling.

5. In 2020 is de inspraak in de besluitvormingsprocessen maximaal georganiseerd. Een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken is een op maat gesneden en doelmatige communicatie.

In 2020 moet elke Gentenaar begrijpen wat er in de stad gebeurt en hoe en waarom het stadsbestuur beslissingen neemt. De stad moet daarom een taal spreken die iedereen verstaat. We werken aan een stad waarin alle inwoners de kans krijgen om te zeggen wat ze denken, en waarin hun mening telt.

Terug naar de bovenkant
Print deze pagina
#
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 210 10 10, fax +32 (0)9 210 10 20, e-mail gentinfo@gent.be